Välkommen till vårt supportcenter
< Alla ämnen
Skriv ut

Vad är 404-fel

Vad är ett 404-fel?

Ett 404-fel, även känt som "Page Not Found"-fel, är en HTTP-statuskod som anger att en webbserver inte har lyckats hitta den begärda resursen. När en användare försöker komma åt en webbsida som inte längre finns eller har flyttats, svarar servern med en 404-felkod och informerar användaren om att den sida de letar efter inte kan hittas.

Orsaker till 404-fel

Det finns flera orsaker till att ett 404-fel kan uppstå:

1. Trasiga eller borttagna länkar: När en webbsida tas bort eller dess URL ändras utan korrekt omdirigering, kommer alla länkade sidor som fortfarande pekar på den gamla URL:en att resultera i ett 404-fel. Detta kan hända på grund av omstrukturering av webbplatsen, borttagning av innehåll eller URL-ändringar.

2. Felaktigt inmatade URL-adresser: Om en användare manuellt anger en felaktig URL i webbläsarens adressfält eller klickar på en hyperlänk med ett stavfel, kommer de att skickas till en icke-existerande sida, vilket utlöser ett 404-fel.

3. Utgånget eller borttaget innehåll: Om en webbsida tas bort eller dess innehåll upphör att gälla, kommer alla försök att komma åt sidan att resultera i ett 404-fel. Detta inträffar ofta när innehållet på en webbplats uppdateras regelbundet, men gamla webbadresser inte omdirigeras korrekt.

4. Problem med serverkonfigurationen: I vissa fall kan felkonfigurationer eller begränsningar på servern orsaka 404-fel. Det kan handla om problem med DNS-inställningar, serverbehörigheter eller felkonfigurerade omdirigeringsregler.

Inverkan på SEO

Ur SEO-synpunkt kan 404-fel få negativa konsekvenser. När sökmotorer genomsöker en webbplats och stöter på flera 404-fel tyder det på dålig användarupplevelse och kan leda till lägre ranking för den berörda webbplatsen. Här är anledningen:

1. Dålig användarupplevelse: När användare hamnar på en 404-felsida stör det deras surfupplevelse och kan leda till frustration. Detta kan leda till högre avvisningsfrekvens, minskad tid på webbplatsen och i slutändan en negativ inverkan på mätvärdena för användarnas engagemang.

Anlita en SEO-konsult

2. Förlorat länkvärde: Om externa webbplatser eller interna sidor länkar till en URL som ger ett 404-fel, förloras det länkvärde eller den "länkjuice" som dessa länkar överför till målsidan. Detta kan minska webbplatsens auktoritet och rankingpotential.

3. Ineffektivitet i sökningen: Sökmotorernas crawlers har en begränsad mängd tid och resurser för att indexera en webbplats. Om de stöter på ett stort antal 404-fel hindrar det dem från att genomsöka och indexera webbplatsen på ett effektivt sätt. Detta kan leda till dålig synlighet och lägre ranking för webbplatsens sidor.

Hur man hanterar 404-fel

För att minska de negativa effekterna av 404-fel är det viktigt att hantera dem på rätt sätt. Här är rekommenderade metoder för hantering av 404-fel:

1. Anpassade felsidor: Istället för att visa en generisk eller standard 404-felsida är det lämpligt att skapa en anpassad felsida som ger användarna relevant information, till exempel genom att föreslå alternativa sidor, erbjuda ett sökfält eller tillhandahålla länkar till populärt innehåll.

2. Implementera omdirigeringar: Om en webbsida flyttas permanent eller om dess URL-struktur ändras är det viktigt att skapa 301-redirects. Detta säkerställer att användare och sökmotorer automatiskt omdirigeras till rätt sida, vilket bevarar länkkapitalet och upprätthåller en bra användarupplevelse.

3. Granska och åtgärda brutna länkar regelbundet: Genomför regelbundna granskningar av din webbplats för att identifiera brutna länkar och åtgärda dem omedelbart. Använd verktyg som Google Search Console, som tillhandahåller rapporter om genomsökningsfel, för att identifiera och åtgärda 404-fel proaktivt.

4. Övervaka och korrigera interna länkar: Håll ett öga på interna länkar på din webbplats för att se till att de inte leder till 404-fel. Uppdatera eller åtgärda länkar som pekar på borttagna eller icke-existerande sidor.

5. Uppdatera webbplatskartorna: När du gör ändringar i webbplatsens struktur eller innehåll ska du uppdatera XML-webbplatskartan med de senaste webbadresserna. Detta hjälper sökmotorerna att upptäcka och indexera rätt sidor.

6. Övervaka crawl-fel: Övervaka regelbundet de genomsökningsfel som rapporteras i Google Search Console eller andra verktyg för webbansvariga för att identifiera och åtgärda återkommande 404-fel. Undersök mönster och åtgärda eventuella underliggande problem som orsakar dessa fel.

Slutsats

Sammanfattningsvis uppstår ett 404-fel när en webbserver inte kan hitta den begärda resursen, vilket indikerar att sidan inte finns eller har flyttats. Dessa fel kan ha en negativ inverkan på användarupplevelsen, SEO-ranking och effektiviteten i sökmotorernas genomsökning. Genom att hantera 404-fel korrekt med hjälp av anpassade felsidor, omdirigeringar, regelbundna granskningar och övervakning kan webbplatsägare mildra de negativa effekterna och ge sina användare en bättre surfupplevelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Innehållsförteckning