Välkommen till vårt supportcenter
< Alla ämnen
Skriv ut

Vad är brutna länkar?

Definition av brutna länkar för en SEO Knowledge Base-webbplats

Brutna länkar, även kända som döda länkar eller länkrot, avser hyperlänkar på en webbplats som inte längre fungerar eller leder till det avsedda innehållet. Inom SEO (sökmotoroptimering) kan förekomsten av brutna länkar ha en negativ inverkan på webbplatsens prestanda, användarupplevelse och övergripande sökmotorranking.

Betydelsen av brutna länkar i SEO

I samband med SEO är brutna länkar skadliga för en webbplats sökmotorranking och användarnas engagemang. När sökmotorerna stöter på brutna länkar under indexeringsprocessen kan de inte komma åt det innehåll som länkarna var avsedda att peka på. Detta leder till att sökmotorerna uppfattar webbplatsen som att den har dålig kvalitet eller föråldrat innehåll.

När användare stöter på brutna länkar när de navigerar på en webbplats skapar det en frustrerande upplevelse. De kan förlora förtroendet för webbplatsens trovärdighet, vilket leder till ökad avvisningsfrekvens och minskad tid som spenderas på webbplatsen. Detta kan i sin tur påverka webbplatsens ranking i sökmotorerna negativt, eftersom sökmotorer prioriterar webbplatser som ger en smidig användarupplevelse.

Orsaker till brutna länkar

Flera faktorer kan bidra till förekomsten av brutna länkar:

1. Ändringar av URL: Om en webbplats genomgår en redesign eller omstrukturering kan webbadresserna ändras, vilket kan leda till brutna länkar om de gamla webbadresserna inte omdirigeras korrekt till de nya.

2. Borttagning eller omplacering av innehåll: När webbplatsadministratörer tar bort eller flyttar innehåll utan att uppdatera interna länkar, leder det till brutna länkar. Detta inträffar ofta när sidor raderas eller slås samman.

3. Externa webbplatser: Trasiga länkar kan också bero på att du länkar till externa webbplatser som inte längre är aktiva eller som har ändrat sin URL-struktur.

4. Skrivfel och mänskliga misstag: Misstag som görs under länkskapandeprocessen, t.ex. felstavade webbadresser eller felaktig formatering av hyperlänkar, kan leda till brutna länkar.

Anlita en SEO-konsult

5. Serverproblem: Tillfälliga driftstopp eller långsamma svarstider kan göra att länkar visas som brutna, även om de kan fungera korrekt vid andra tillfällen.

Effekter av brutna länkar på SEO

Brutna länkar har en betydande och mångfacetterad inverkan på SEO:

1. Sökmotorernas genomsökning: Trasiga länkar hindrar sökmotorernas sökrobotar från att navigera genom en webbplats och indexera relevant innehåll. Detta kan leda till minskad synlighet och lägre ranking på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

2. Användarupplevelse: Trasiga länkar frustrerar användare som förväntar sig en sömlös surfupplevelse. När användarna stöter på brutna länkar är det mer sannolikt att de lämnar webbplatsen, vilket leder till ökade avvisningsfrekvenser och minskade mätvärden för användarnas engagemang.

3. Länkkapital: Trasiga länkar stör flödet av link equity, även känt som länkjuice, inom en webbplats. Link equity avser det värde som överförs från en sida till en annan via hyperlänkar. När en länk bryts går länkvärdet förlorat, vilket kan påverka webbplatsens övergripande auktoritet och rankingpotential.

4. Rykte och förtroende: En webbplats med många brutna länkar kan uppfattas som föråldrad, eftersatt eller opålitlig av både användare och sökmotorer. Detta kan påverka webbplatsens rykte och trovärdighet negativt, vilket leder till minskad organisk trafik och färre konverteringar.

Identifiera och åtgärda brutna länkar

För att upprätthålla en sund webbplats och optimera SEO-prestanda är det viktigt att regelbundet identifiera och åtgärda brutna länkar. Här är några rekommenderade steg:

1. Genomför regelbundna granskningar av webbplatsen: Använd specialverktyg eller webbcrawlers för att identifiera brutna länkar på din webbplats. Dessa verktyg kan skanna hela din webbplats och tillhandahålla detaljerade rapporter om brutna länkar, var de finns och vilka sidor som berörs.

2. Analysera interna och externa länkar: Granska både interna och externa länkar på din webbplats. Kontrollera om det finns länkar som leder till icke-existerande sidor eller har felaktiga URL-format. Se till att alla interna länkar leder till relevant innehåll och att externa länkar fortfarande är aktiva och tillgängliga.

3. Uppdatera eller omdirigera brutna länkar: När du har identifierat brutna länkar ska du omedelbart vidta åtgärder för att åtgärda dem. Om innehållet fortfarande finns men har flyttats, uppdatera länken så att den pekar på den nya platsen. Om innehållet har tagits bort permanent kan du överväga att implementera en 301-omdirigering till en relaterad eller relevant sida.

4. Övervaka ändringar på webbplatsen: Kontrollera regelbundet din webbplats för eventuella URL-ändringar eller innehållsuppdateringar. När du gör ändringar bör du se till att alla länkar uppdateras eller omdirigeras på rätt sätt för att bibehålla en smidig användarupplevelse och undvika brutna länkar.

5. Använd anpassade felsidor: Skapa anpassade felsidor, t.ex. 404-sidor, som ger användarna användbar information och förslag på hur de kan navigera tillbaka till relevant innehåll. Detta kan förbättra användarupplevelsen och hjälpa till att behålla besökare även när de stöter på brutna länkar.

Sammanfattningsvis har brutna länkar betydande konsekvenser för SEO och användarupplevelse. Att se till att en webbplats är fri från brutna länkar och snabbt åtgärda sådana som uppstår är avgörande för att upprätthålla en positiv närvaro på nätet, förbättra rankningen i sökmotorerna och ge användarna en smidig surfupplevelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Innehållsförteckning