Välkommen till vårt supportcenter
< Alla ämnen
Skriv ut

Vad är Alt-text?

Vad är Alt Text för en SEO Knowledge Base-webbplats?

Alt text, eller alternativ text, är det attribut i en HTML-bildtagg som ger en textuell beskrivning av en bild. Dess främsta syfte är att ge personer med nedsatt syn eller som har svårt att se bilder möjlighet att förstå och tolka innehållet i bilden med hjälp av skärmläsare eller andra tekniska hjälpmedel. Alt-text spelar dock också en avgörande roll för sökmotoroptimering (SEO) genom att förse sökmotorer med värdefull information om bilden och förbättra webbplatsens övergripande synlighet och ranking på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

När det gäller tillgänglighet fungerar alt-text som ett textuellt alternativ till visuellt innehåll, vilket gör det möjligt för synskadade användare att förstå bildens sammanhang, syfte och relevans för den omgivande texten. Skärmläsare läser upp alt-texten, vilket gör det möjligt för synskadade att förstå bildens innehåll och funktion. Alt-text gör det dessutom möjligt för sökmotorer att indexera och tolka bilder på ett korrekt sätt, vilket bidrar till förbättrad tillgänglighet för alla användare.

Ur ett SEO-perspektiv är alt-text en viktig del i optimeringen av bilder för sökmotorer. Sökmotorer förlitar sig på alt-text för att förstå innehållet i en bild eftersom de inte kan "se" eller förstå bilder på samma sätt som människor gör. Genom att tillhandahålla beskrivande, nyckelordsrika alt-texter kan webbplatsägare förbättra relevansen och synligheten för sina bilder i sökresultaten, vilket kan leda till mer organisk trafik till deras webbplats.

Vid utformningen av alt-texter är det viktigt att hitta en balans mellan beskrivande noggrannhet och kortfattadhet. Alt-texten ska beskriva bildens innehåll på ett korrekt sätt samtidigt som den ska vara kortfattad och saklig. Helst ska den inte vara längre än en eller två meningar. Att inkludera relevanta nyckelord i alt-texten kan hjälpa sökmotorer att associera bilden med specifika sökfrågor, vilket ökar sannolikheten för att bilden visas i relevanta sökresultat.

Alt-texten bör dessutom vara kontextuellt relevant för det omgivande innehållet. Den ska ge ytterligare information som kompletterar texten och bidrar till en sammanhängande användarupplevelse. Detta säkerställer att alt-texten fyller sitt syfte för både tillgänglighet och SEO, och ger värde till alla användare och sökmotorscrawlare.

Det är viktigt att notera att alt-text endast bör användas på bilder som förmedlar mening eller ger relevant visuellt innehåll. Dekorativa eller rent estetiska bilder som inte bidrar till förståelsen av sidans innehåll bör ha ett tomt alt-attribut (\"\"). Detta indikerar för skärmläsare att bilden är rent dekorativ och kan hoppas över, vilket förhindrar onödig upprepning av innehåll för synskadade användare.

Sammanfattningsvis spelar alt-text en viktig roll för att göra bilder tillgängliga för synskadade användare, samt för att förbättra en webbplats synlighet i sökmotorresultat. Genom att tillhandahålla korrekt, kortfattad och kontextuellt relevant alt-text kan webbplatsägare förbättra sin webbplats tillgänglighet, användarupplevelse och sökmotorrankning. Att införliva alt-text i strategier för bildoptimering är en viktig praxis för alla SEO-orienterade kunskapsbaswebbplatser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Innehållsförteckning