Välkommen till vårt supportcenter
< Alla ämnen
Skriv ut

Nyckelordstäthet i SEO

Sökordstätheten i SEO

 • Nyckelordstätheten på en webbsida avser hur ofta ett nyckelord eller en fras förekommer i förhållande till det totala antalet ord på sidan. Nyckelordstäthet kan användas i samband med sökmotoroptimering för att bedöma om en webbsida är relevant för ett visst nyckelord eller en viss nyckelordsfras.
 • Nyckelordstäthet var en viktig faktor för sidrankning i slutet av 1990-talet, när sökmotorerna började användas. När webbansvariga behärskade konsten att optimera nyckelordstätheten började sökmotorerna dock prioritera faktorer som ligger utanför webbansvarigas direkta kontroll. I dag leder överdriven användning av nyckelord, så kallad keyword stuffing, till att en webbsida straffas.
 • Många SEO-experter anser att den optimala nyckelordstätheten bör ligga mellan 1% och 3%, allt som är högre än så kan betraktas som skräppost. Metoden för att bestämma nyckelordstätheten på en webbsida för SEO-ändamål är display style (Nkr/Tkn)*100, där Nkr anger antalet gånger ett visst nyckelord upprepades och Tkn anger det totala antalet ord i den utvärderade texten. Som en följd av detta returneras ett värde för nyckelordstäthet. När man bedömer nyckelordstätheten ska man bortse från inbäddade HTML-element och andra element som inte kommer att visas i sidans innehåll när den har publicerats.

Formeln för att bestämma tätheten för en sökordsfras är display stil

(Nkr*Nwp/Tkn)*100,
 • där Nwp är antalet ord i frasen. För en sida med 400 ord om sökmotoroptimering där termen \"sökmotoroptimering\" förekommer fyra gånger, är sökordets densitet (4*3/400)*100 eller 3%.
  Ur ett matematiskt perspektiv avser nyckelordstäthet ursprungligen frekvensen (Nkr) med vilken ett nyckelord förekommer i en avhandling. Ett \"nyckelord\" som består av många fraser, till exempel \"blå mockaskor,\" är en distinkt enhet.
 • Inom en avhandling avgör frekvensen av frasen \"blue suede shoes\" hur tät nyckeln/nycklarna är. Det är tekniskt korrekt att beräkna en "nyckel" på samma sätt som i den ursprungliga beräkningen, men genom att använda uttrycket "blue suede shoes" som en enda förekomst i stället för tre:
  Densitet är lika med ( Nkr / Tkn ) multiplicerat med 100.
 • \"Nyckelord\" (kr) som består av många ord ökar artificiellt avhandlingens totala antal ord. Den mest korrekta matematiska framställningen bör minska det totala antalet ord (Tkn) genom att utesluta överflödiga nyckelord:
  Densiteten är ( ( ( Nkr / ( Tkn -( Nkr * ( Nwp-1 ) ) ) ) * 100. där Nwp är nyckelfraserna\s ordantal.
 • Denna universella formel garanterar att det totala antalet ord förblir oförändrat om nyckeln/nycklarna faktiskt är en enda term, och fungerar därför som den ursprungliga formeln.
 • Förutom formlerna kan nyckelordstätheten beräknas online med ett knapptryck med hjälp av program som räknar antalet gånger som en term refereras till.
  Hummingbird-uppdateringen förändrade dock Googles sätt att bedöma innehåll. I stället för att söka efter exakt matchande termer försöker Google nu tyda användarens syfte och visar webbplatser som passar det syftet.
 • I stället för att söka efter förekomster av termen \"glassbar\" på webbplatser söker Google efter webbplatser som visar vad som kännetecknar en glassbar och som talar om glassbarer på ett naturligt, konversationellt språk.
 • Det betyder att det inte är lika viktigt att inkludera nyckelord som att skriva om rätt ämnen och lita på att det naturliga språket gör resten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Innehållsförteckning