Välkommen till vårt supportcenter
< Alla ämnen
Skriv ut

Vad är Meta Keywords?

Vad är meta-nyckelord för en SEO Knowledge Base-webbplats?

Meta keywords är en specifik HTML-metatagg som ger information om en webbsidas innehåll och fokus. I samband med sökmotoroptimering (SEO) var meta-nyckelord en gång i tiden ett viktigt element för sökmotorranking. Men med tiden har deras betydelse minskat avsevärt eftersom sökmotorerna har utvecklat sina algoritmer för att prioritera andra faktorer för att bestämma webbsidans relevans.

I grund och botten är meta keywords ord eller fraser som webmasters inkluderar i HTML-koden på en webbsida för att indikera de ämnen eller teman som täcks av innehållet. Dessa nyckelord var ursprungligen avsedda att fungera som en signal till sökmotorer, hjälpa dem att förstå vad sidan handlar om och indexera den i enlighet därmed. Genom att inkludera relevanta nyckelord ville webbansvariga förbättra sin hemsidas synlighet och organiska ranking på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

HTML-metataggen som innehåller meta-nyckelorden kallas "meta keywords tag" eller helt enkelt "keywords tag". Den placeras i HTML-kodavsnittet, vilket gör den osynlig för webbplatsens besökare. Meta keywords taggen ser vanligtvis ut på följande sätt:

"`html

“`

I exemplet ovan representerar \"keyword1,\" \"keyword2,\" och \"keyword3\" de specifika nyckelord eller nyckelfraser som är relaterade till webbsidans innehåll. Det är viktigt att notera att nyckelorden ska separeras med kommatecken och, helst, ordnas efter relevans eller betydelse.

Historiskt sett har sökmotorer använt meta keywords som en värdefull signal för att rangordna webbsidor. Men på grund av omfattande missbruk och metoder för att fylla på med nyckelord har sökmotorerna gradvis devalverat betydelsen av meta keywords. Webbplatsägare började missbruka denna tagg genom att fylla den med ett överdrivet antal nyckelord, ofta utan koppling till det faktiska innehållet. Följaktligen utvecklades sökmotorerna till att prioritera mer tillförlitliga signaler för att avgöra relevansen och kvaliteten på en webbsida.

Sökmotorer förlitar sig nu i hög grad på sofistikerade algoritmer som tar hänsyn till olika faktorer, såsom innehållets relevans, mätvärden för användarengagemang, backlinkprofil och semantisk analys, för att bestämma rankningen av webbsidor. Följaktligen har meta keywords taggens inflytande på SEO minskat avsevärt, och stora sökmotorer som Google har officiellt uppgett att de inte längre betraktar den som en rankningsfaktor.

Trots sin minskade betydelse har meta keywords fortfarande ett visst värde i vissa sammanhang. Till exempel kan mindre sökmotorer eller specialiserade sökkataloger fortfarande ta hänsyn till meta-nyckelord för indexeringsändamål. Dessutom kan meta-nyckelord hjälpa till att organisera webbplatsens innehåll och ge en snabb överblick för innehållshanteringssystem eller webbplatsadministratörer.

Anlita en SEO-konsult

Även om meta keywords inte direkt påverkar sökmotorernas ranking är det ändå tillrådligt att inkludera dem när man skapar eller optimerar webbsidor. Genom att välja ut och inkludera relevanta nyckelord kan webbansvariga ge sökmotorerna ytterligare sammanhang och hjälpa till att förstå sidans innehåll. Det är dock viktigt att undvika överdriven användning eller fyllning av nyckelord, eftersom detta kan straffas av sökmotorer och negativt påverka webbsidans synlighet.

Sammanfattningsvis är meta keywords en specifik HTML-metatagg som webbansvariga kan inkludera i koden på sina webbsidor. Även om deras inverkan på sökmotorrankingen har minskat betydligt kan de fortfarande ge kontextuell information till sökmotorer och hjälpa till att organisera innehållet. Det är dock viktigt att använda meta-nyckelord med omdöme och fokusera på andra viktiga SEO-faktorer för att maximera en webbsidas synlighet och organiska ranking.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Innehållsförteckning