Rendering är en mycket viktig process för alla webbplatser. Webbplatser innehåller naturligtvis data. Du kan inte utveckla en webbplats utan skriva databaserad kod för den. Rendering är processen att hämta och omvandla de nödvändiga uppgifterna till en funktionell webbsida. För att kunna använda en webbsida måste besökarna rendera den.

Det finns dock olika typer av renderingsteknik. Två av de vanligaste typerna är server- och klientsidan. Server- och klientsidesrendering innebär båda en konvertering av data, men de använder olika metoder för att utföra denna uppgift.

Vad är Server-SIde Rendering?

Server-side rendering lever upp till sitt namn genom att den sker på webbplatsens server. Det är den äldsta typen av renderingsteknik. Tidigare använde alla webbplatser server-side rendering. Än idag är det den vanligaste typen av renderingsteknik.

Med server-side rendering bearbetar och omvandlar din webbplats server data till lättläst information för besökarnas webbläsare. Besökarna skickar en begäran när de försöker komma åt en webbsida. Webbplatsens server svarar då genom att hämta alla sidans data och omvandla dem till en enda fullständig Hypertext Markering Language (HTML) webbsida, som den kommer att leverera till besökarnas webbläsare.

De flesta webbplatser använder nu en databas för att lagra sina innehåll. De använder fortfarande HTML-filer för sina webbsidor, men dessa filer måste fyllas med data för att de ska visas korrekt. Om din webbplats använder rendering på serversidan hämtar servern data från en databas. Med hjälp av dessa data bygger den en komplett HTML-webbsida och levererar den sedan till besökarna.

Vad är Client-Side Rendering?

Klientsidig rendering är en nyare typ av renderingsteknik. Den innebär att JavaScript används för att bearbeta och konvertera data direkt i besökarnas webbläsare. Webbplatsens server måste fortfarande svara på besökarnas förfrågningar. I stället för att leverera fullständiga HTML-webbplatser innebär rendering på klientsidan att servern på din webbplats levererar ramar för HTML-webbplatser tillsammans med JavaScript-filer.

Med rendering på klientsidan gör besökarnas webbläsare det tunga jobbet. De får en enkel HTML-fil och en JavaScript-fil från din webbplats server. JavaScript-filen talar om för dem vad data som de behöver ladda ner för att kunna visa webbsidan. När de hämtar de nödvändiga uppgifterna lägger besökarnas webbläsare till dem i HTML-filen så att webbsidan visas korrekt.

Anlita en SEO-konsult

Skillnader mellan server- och klientsidig rendering

Både server- och klientsidan är utformade för att omvandla webbplatsens data till funktionella webbsidor. Skillnaden är att server-side rendering sker på din webbplats server, medan klient-side rendering sker i besökarnas webbläsare.

Rendering på klientsidan stöder rikliga interaktioner. Med den här renderingstekniken kan du utveckla interaktiva webbsidor som svarar på besökarnas kommandon. Klientsidig rendering kan i princip ändra innehållet på en webbsida som svar på en besökares kommando. Rikliga interaktioner som denna stöds vanligtvis inte av server-side rendering.

Eftersom de behandlar och omvandlar data på olika sätt kan den renderingsteknik som din webbplats använder påverka den genomsnittliga laddningstiden. Varken server- eller klientsidans rendering är generellt sett snabbare än den andra. Den förstnämnda renderingstekniken ger snabbare laddningstider för nya besökare, medan den andra ger snabbare laddningstider för återkommande besökare.

Om din webbplats använder server-side rendering kommer besökarna vanligtvis att erfarenhet snabbare laddningstider när de går in på webbsidor för första gången och långsammare laddningstider när de återvänder till webbsidor som de redan har besökt. Omvänt främjar rendering på klientsidan snabbare laddningstider för återkommande besökare. Besökarna har redan en del av webbsidans resurser från det första besöket, så de behöver inte ladda ner dem på nytt.

Det är lättare att genomföra rendering på serversidan än rendering på klientsidan. Det är standardteknik för rendering för nästan alla topp innehåll förvaltning system (CMS). Oavsett om du utvecklar en webbplats med WordPress, Joomla eller . Drupalkommer den troligen att använda rendering på serversidan.

Att genomföra rendering på klientsidan kräver mer arbete. Om du inte är bekant med JavaScript kan det vara svårt att implementera rendering på klientsidan. De flesta fall av rendering på klientsidan kräver användning av ett externt JavaScript-bibliotek, som du måste ansluta till din webbplats. Du kan fortfarande använda JavaScript om du väljer server-side rendering för din webbplats, men du behöver inte använda ett externt JavaScript-bibliotek.

En annan fördel med server-side rendering är Sök på motoroptimering (SEO). Webbsidor som är renderade på serversidan är i många fall lättare att rangordning än webbsidor med klientsidan som är renderade. Det ger snabbare genomsnittlig laddningstid för nya besökare, vilket sökmotorerna kommer att märka när de krypa och spider din webbplats.

Enligt Google ger server-side rendering följande fördelar snabbt Första målningen (FP) och första innehållsrika målningen (FCP). FP är den tid det tar för den första pixeln på en webbsida att visas, medan FCP är den tid det tar för den första delen av innehållet på en webbsida att visas. Om din webbplats använder server-side rendering kommer den sannolikt att uppnå snabba FP- och FCP-poäng.

Dessutom eliminerar server-side rendering risken för JavaScript-relaterade krypande problem. Sökmotorerna behöver inte bearbeta JavaScript om din webbplats använder serverbaserad rendering. Istället kommer webbplatsservern att behandla JavaScript när den hämtar de nödvändiga uppgifterna och omvandlar dem till en komplett HTML-webbplats.

Server-side rendering är bättre för SEO än klient-side rendering, eftersom den kan göra din webbplats snabbare för nya besökare. Hastighet är en viktig rankningssignal. Om din webbplats har snabba laddningstider kommer den att ge besökarna en positiv och trevlig upplevelse, vilket gör att sökmotorerna kan ge den ett lyft i sökresultaten. Du kan utveckla en snabb webbplats även med klientsidesrendering, men denna alternativa renderingsteknik ger endast snabbare laddningstider för återkommande besökare och inte för nya besökare.

Webbsidor måste återges för att besökare ska kunna se och använda dem. Du kan rendera webbplatsens sidor med antingen server- eller klientsidesteknik. Med det sagt föredrar de flesta webmasters den förstnämnda renderingstekniken. Server-side rendering är mer populär, lättare att genomföra och ger snabbare laddningstider för nya besökare. Klientsidig rendering ger å andra sidan snabba laddningstider för återkommande besökare och stöder rikare interaktioner med JavaScript.

Rendering på serversidan kontra rendering på klientsidan

Senast uppdaterad i 2022-12-28T09:12:32+00:00 av Lukasz Zelezny

Index