Välkommen till vårt supportcenter
< Alla ämnen
Skriv ut

Google Hummingbird

Vad är Google Hummingbird?

Hummingbird är kodnamnet för en stor algoritmändring som gjordes 2013 i Google Search. Namnet kommer från kolibrisens fingerfärdighet och precision. Justeringen avslöjades den 26 september 2013, efter en månads drift. "Hummingbird" lade större fokus på förfrågningar i naturligt språk och tog hänsyn till sammanhang och betydelse utöver specifika sökord.

Dessutom gräver den djupare i informationen på specifika sidor på en webbplats, vilket förbättrar förmågan att leda läsarna till den mest relevanta sidan i stället för bara till startsidan.
Förnyelsen var Googles största uppdatering på flera år och innebar mer "mänskliga" sökinteraktioner och en mycket starkare betoning på diskussion och mening. Därför uppmanades webbutvecklare och författare att optimera sina webbplatser med hjälp av naturligt språk i stället för att fylla dem med nyckelord och att effektivt använda teknisk webbutveckling för navigering på plats.

Historier om Google Hummingbird

Google introducerade Hummingbird, en ny sökalgoritm, vid ett pressevent i september 2013, efter att ha testat den i ungefär en månad innan den släpptes.
Hummingbird-uppdateringen var den första betydande förändringen av Googles sökalgoritm sedan uppgraderingen av sökarkitekturen "Caffeine" 2010, även om även den förbättringen var inriktad på indexering snarare än sortering av innehåll. Amit Singhal, Googles dåvarande sökchef, berättade för Search Engine Land att "Hummingbird" var algoritmens mest betydande ändring sedan 2001, då han började på företaget. Till skillnad från tidigare sökalgoritmer, som fokuserade på varje enskilt ord i sökfrågan, utvärderar "Hummingbird" sammanhanget av de olika termerna i sökfrågan, med syftet att förbättra prestandan för webbplatser som passar innebörden, snarare än bara några få ord.

Termen kommer från kolibrisens snabbhet och precision.

Syftet med "Hummingbird" är att humanisera möten genom att låta sökmotorn förstå idéer och kopplingar mellan termer. Den lägger större fokus på sidans innehåll, vilket förbättrar sökresultatens relevans, och utvärderar en sidas auktoritet, samt sidans författare i vissa situationer, för att bedöma en webbplats värde. Den använder sig av dessa uppgifter för att styra läsare till en viss sida på en webbplats i stället för till webbplatsens standardhemsida.

Förändringar i sökmotoroptimering efter Google Hummingbird

I och med "Hummingbird" förändrades sökmotoroptimeringen och webbutvecklare och författare uppmuntrades att skriva på ett naturligt språk i stället för att använda tvingande nyckelord. Dessutom uppmanades de att effektivt använda tekniska webbplatsfunktioner, t.ex. sidlänkning, komponenter på sidan, t.ex. titeltaggar, URL-adresser och HTML-taggar, samt att skapa unikt och högkvalitativt innehåll. Även om nyckelord i sökfrågan fortfarande är viktiga, stärker "Hummingbird" long-tail-nyckelord, vilket i huvudsak tillgodoser innehållsoptimering snarare än nyckelordsoptimering. Dessutom har användningen av synonymer förbättrats; i stället för att visa resultat baserat på exakta fraser eller nyckelord prioriterar Google nu resultat som är temarelaterade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Innehållsförteckning