Welkom in ons ondersteuningscentrum
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Trefwoord dichtheid in SEO

De dichtheid van trefwoorden in SEO

 • De trefwoord dichtheid van een webpagina verwijst naar de frequentie waarmee een trefwoord of zin voorkomt in relatie tot het totale aantal woorden op de pagina. Trefwoord dichtheid kan worden gebruikt in de context van zoekmachine optimalisatie om te beoordelen of een webpagina relevant is voor een bepaald trefwoord of trefwoord zin.
 • Eind jaren negentig, de begindagen van zoekmachines, was keyword density een belangrijk element in de ranking van pagina's. Toen webmasters echter de kunst van het optimaliseren van trefwoorddichtheid onder de knie kregen, begonnen zoekmachines voorrang te geven aan elementen die buiten de directe controle van de webmaster lagen. Tegenwoordig leidt overmatig gebruik van trefwoorden, ook wel keyword stuffing genoemd, ertoe dat een webpagina wordt bestraft.
 • Veel SEO professionals geloven dat de optimale trefwoorddichtheid tussen 1% en 3% moet liggen; alles daarboven wordt beschouwd als zoekspam. De methode voor het bepalen van de trefwoorddichtheid op een webpagina voor SEO-doeleinden is weergavestijl (Nkr/Tkn)*100, waarbij Nkr staat voor het aantal keren dat een bepaald trefwoord werd herhaald en Tkn voor het totale aantal woorden in de geëvalueerde tekst. Bijgevolg wordt een waarde voor de trefwoorddichtheid geretourneerd. Bij de beoordeling van trefwoorddichtheid worden ingesloten HTML-elementen en andere elementen die na publicatie niet in de inhoud van de pagina worden weergegeven, buiten beschouwing gelaten.

De formule voor het bepalen van de dichtheid van een trefwoordzin is weergavestijl

(Nkr*Nwp/Tkn)*100,
 • waarbij Nwp het aantal woorden in de zin is. Dus voor een pagina van 400 woorden over zoekmachineoptimalisatie waarin de term "zoekmachineoptimalisatie" vier keer voorkomt, is de dichtheid van de trefwoordzin (4*3/400)*100, of 3%.
  Vanuit een wiskundig perspectief verwees trefwoorddichtheid oorspronkelijk naar de frequentie (Nkr) waarmee een trefwoord voorkomt in een proefschrift. Een trefwoord dat bestaat uit verschillende zinnen, bijvoorbeeld blauwe suède schoenen, is een aparte eenheid.
 • Binnen een proefschrift bepaalt de frequentie van de zin "blauwe suède schoenen" de dichtheid van de sleutel(s). Het is technisch nauwkeurig om een toets op dezelfde manier te berekenen als de oorspronkelijke berekening, maar dan met de term "blue suede shoes" als één voorkomen in plaats van drie:
  De dichtheid is gelijk aan ( Nkr / Tkn ) vermenigvuldigd met 100.
 • \Sleutelwoorden" (kr) die uit vele woorden bestaan, verhogen kunstmatig het totale aantal woorden van het proefschrift. De meest nauwkeurige wiskundige weergave moet het totale aantal woorden (Tkn) verminderen door de overtollige sleutel(s) niet mee te tellen:
  De dichtheid is ( ( Nkr / ( Tkn -( Nkr * ( Nwp-1 )) ) * 100. waarbij Nwp het aantal woorden van de sleutelzin is.
 • Deze universele formule zorgt ervoor dat het totaal aantal woorden onveranderd blijft als de sleutel(s) eigenlijk een enkele term is, en dient dus als de oorspronkelijke formule.
 • Afgezien van de formules kan de dichtheid van trefwoorden online met een klik op een knop worden berekend met behulp van programma's die het aantal keren tellen dat naar een term wordt verwezen.
  De Hummingbird-update heeft echter de manier veranderd waarop Google inhoud beoordeelt. In plaats van te zoeken naar exact overeenkomende termen, probeert Google nu het doel van de gebruiker te ontcijferen en geeft het websites terug die bij dat doel passen.
 • In plaats van te zoeken naar de term "ijssalon" op websites, zoekt Google naar websites die de kenmerken van een ijssalon illustreren, waarbij in natuurlijke gesprekstaal contextueel over ijssalons wordt gesproken.
 • Dit betekent dat het opnemen van trefwoorden lang niet zo belangrijk is als het schrijven over de juiste onderwerpen en erop vertrouwen dat natuurlijke taal de rest doet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave