Tervetuloa tukikeskukseemme
< Kaikki aiheet
Tulosta

Mitä on päällekkäinen sisältö

Mitä on päällekkäinen sisältö?

Kaksoissisällöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa identtistä tai hyvin samankaltaista sisältöä esiintyy useilla verkkosivuilla joko samalla verkkosivustolla tai eri verkkotunnuksilla. Hakukoneoptimoinnin (SEO) yhteydessä päällekkäistä sisältöä pidetään ongelmallisena, koska se voi aiheuttaa hakukoneille sekaannusta määritettäessä, mikä versio sisällöstä näytetään hakutuloksissa. Tämä voi mahdollisesti johtaa kielteisiin seurauksiin kyseisen verkkosivuston orgaanisen haun näkyvyydelle ja sijoituksille.

Kaksoissisältö voi ilmetä eri muodoissa, kuten:

1.

Sisäinen päällekkäinen sisältö:

Sisäinen kaksoissisältö syntyy, kun saman verkkosivuston useat sivut sisältävät samanlaista tai olennaisesti samanlaista sisältöä. Tämä voi tapahtua tahattomasti, esimerkiksi kun verkkosivusto luo samalle sivulle useita URL-osoitteita eri parametrien tai seurantakoodien vuoksi. Se voi johtua myös tahallisesta toiminnasta, esimerkiksi kun verkkosivuston omistaja kopioi sisältöä useilla sivuilla yrittäessään manipuloida hakukoneiden sijoituksia.

2.

Ulkoinen päällekkäinen sisältö:

Ulkoisella kaksoissisällöllä tarkoitetaan identtisen tai samankaltaisen sisällön esiintymistä eri verkkotunnuksilla tai verkkosivustoilla. Näin voi tapahtua, kun verkkosivuston omistajat jakavat sisältöään useille alustoille tai kun muut kaapivat ja julkaisevat sisältöä uudelleen ilman lupaa. Ulkoista kaksoissisältöä voi syntyä myös sisällönhallintajärjestelmien (CMS) käytöstä, jotka luovat samalle sisällölle useita URL-osoitteita.

3.

Samanlainen sisältö:

Samankaltaisella sisällöllä tarkoitetaan sisältöä, joka ei ole tarkka kopio, mutta jolla on merkittäviä yhtäläisyyksiä muiden sivujen kanssa. Siihen voi liittyä samojen tai hieman muunneltujen kappaleiden, lauseiden tai virkkeiden käyttäminen eri sivuilla. Vaikka samankaltaista sisältöä ei välttämättä pidetä kaksoissisältönä varsinaisessa mielessä, hakukoneet voivat silti pitää sitä tällaisena ja mahdollisesti rangaista verkkosivuston sijoituksia.

Palkata SEO konsultti

Kaksoissisällön esiintyminen aiheuttaa useita haasteita SEO:lle:

1.

Hakukoneiden sekaannus:

Kun hakukoneet törmäävät päällekkäiseen sisältöön, niiden on vaikea määrittää, mikä versio on merkityksellisempi ja ansaitsee suuremman näkyvyyden hakutuloksissa. Tämä sekaannus voi johtaa siihen, että hakukoneet indeksoivat ja sijoittavat väärän sivun tai jopa rankaisevat kyseistä verkkosivustoa.

2.

Avainsanan kannibalisointi:

Kun verkkosivuston useat sivut sisältävät samankaltaista sisältöä, ne kilpailevat usein keskenään samoista avainsanoista. Tämä voi heikentää verkkosivuston yleistä relevanssia ja auktoriteettia, minkä vuoksi hakukoneiden on vaikea ymmärtää, mitä sivua pitää asettaa etusijalle tietyissä hakukyselyissä.

3.

Vähentynyt ryömintätehokkuus:

Hakukoneet käyttävät rajallisia resursseja verkkosivujen selaamiseen ja indeksointiin. Kun kaksoissisältöä esiintyy, nämä resurssit saattavat kulua hukkaan saman sisällön useiden versioiden indeksointiin sen sijaan, että löydettäisiin uutta ja ainutlaatuista sisältöä. Tämä voi johtaa tuoreen sisällön hitaampaan indeksointiin ja mahdollisesti vaikuttaa verkkosivuston yleiseen näkyvyyteen.

4.

Takalinkkien pirstaloituminen:

Jos samasta sisällöstä on useita versioita, ulkoiset sivustot saattavat linkittää eri versioihin, mikä johtaa hajanaisiin takalinkkeihin. Tämä pirstaleisuus voi heikentää verkkosivuston yleistä auktoriteettia ja vaikutusta, mikä vaikeuttaa vahvan sijoituksen saavuttamista.

Sivuston omistajat voivat ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin puuttuakseen päällekkäisen sisällön ongelmiin ja vähentääkseen niiden kielteistä vaikutusta hakukoneoptimointiin:

1.

Kanonisointi:

Kanonisten tunnisteiden käyttöönoton avulla verkkosivun ylläpitäjät voivat ilmoittaa verkkosivun ensisijaisen version, kun on olemassa useita versioita, joiden sisältö on identtinen tai samankaltainen. Tämä auttaa hakukoneita ymmärtämään, mikä versio on ensisijainen indeksoinnissa ja sijoittamisessa.

2.

301 uudelleenohjaukset:

301-uudelleenohjausten käyttäminen on hyödyllistä, kun useita samansisältöisiä sivuja yhdistetään yhdeksi arvovaltaiseksi sivuksi. Näin varmistetaan, että hakukoneet ymmärtävät aiotun yhdistämisen ja ohjaavat käyttäjät ja hakukoneiden botit sen mukaisesti.

3.

Sisällön syndikointi:

Kun sisältöä levitetään useille alustoille, on tärkeää käyttää rel=\"canonical\" tai metatunnisteita alkuperäisen lähteen ilmoittamiseksi, jotta vältetään ulkoisen kaksoissisällön mahdolliset ongelmat.

4.

Ainutlaatuisen ja arvokkaan sisällön luominen:

Alkuperäisen, laadukkaan ja käyttäjille ainutlaatuista arvoa tuottavan sisällön luominen on yksi tehokkaimmista keinoista torjua päällekkäisen sisällön ongelmia. Tuottamalla jatkuvasti tuoretta ja arvokasta sisältöä verkkosivustojen omistajat voivat houkutella orgaanista liikennettä ja vakiinnuttaa asemansa oman alansa arvovaltaisina lähteinä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaksoissisällöllä tarkoitetaan identtisen tai samankaltaisen sisällön esiintymistä useilla verkkosivuilla. Se voi vaikuttaa kielteisesti verkkosivuston hakukoneoptimointiin hämmentämällä hakukoneita, heikentämällä avainsanojen relevanssia, vähentämällä indeksoinnin tehokkuutta ja pirstaloimalla takalinkkejä. Kanonisointi, 301-uudelleenohjaukset ja keskittyminen ainutlaatuisen sisällön luomiseen ovat ratkaisevia strategioita päällekkäisen sisällön vaikutusten lieventämiseksi ja orgaanisen hakunäkyvyyden parantamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sisällysluettelo