Tervetuloa tukikeskukseemme
< Kaikki aiheet
Tulosta

Mikä on muuntaminen

Mitä on muuntaminen?

Hakukoneoptimoinnin (SEO) yhteydessä konversio tarkoittaa haluttua toimintaa, jonka verkkosivuston kävijä tekee sen jälkeen, kun hän on saapunut verkkosivulle. Se on minkä tahansa verkkomarkkinointistrategian perimmäinen tavoite ja kriittinen mittari verkkosivuston suunnittelun, sisällön ja yleisen käyttäjäkokemuksen tehokkuuden arvioinnissa.

Konversion merkitys

Konversio on keskeinen tekijä yrityksille, jotka pyrkivät tuottamaan tuloja ja saavuttamaan tavoitteensa verkossa. Se tarkoittaa passiivisen kävijän onnistunutta muuttumista aktiiviseksi ja sitoutuneeksi asiakkaaksi. Optimoimalla konversiota varten verkkosivustot voivat maksimoida potentiaalinsa liidien keräämisessä, myynnin tekemisessä, brändin tunnettuuden lisäämisessä ja kestävien asiakassuhteiden luomisessa.

Konversiotyypit

Konversiot voivat vaihdella verkkosivuston luonteesta ja tavoitteista riippuen. Niitä voivat olla muun muassa seuraavat:

1. Myyntikonversiot: Tämä konversiotyyppi syntyy, kun kävijä tekee ostoksen tai liiketoimen sähköisen kaupankäynnin sivustolla. Se on suora mittari verkkosivuston kyvylle tuottaa tuloja ja edistää liiketoiminnan kasvua.

2. Lead Conversions: Kun kävijä antaa yhteystietonsa, kuten sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa, osoittaakseen kiinnostuksensa tuotetta tai palvelua kohtaan. Näitä johtolankoja voidaan sitten hoitaa kohdennetun markkinoinnin avulla, jotta ne muuttuisivat maksaviksi asiakkaiksi.

3. Lomakkeiden toimittaminen: Kun kävijät täyttävät verkkosivuston lomakkeita, kuten yhteydenottolomakkeita, tilauslomakkeita tai kyselylomakkeita, kyseessä on konversio. Tämän toiminnon avulla yritykset voivat kerätä arvokasta tietoa ja sitoutua potentiaalisiin asiakkaisiin.

4. Sosiaalisen median osallistuminen: Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan muuntamiseen kuuluvat toimet, kuten tykkääminen, jakaminen, kommentointi tai seuraaminen brändin sosiaalisen median tileillä. Nämä sitoutumiset auttavat laajentamaan yrityksen tavoittavuutta, parantamaan brändin näkyvyyttä ja lisäämään liikennettä verkkosivustolle.

5. Mikrokonversiot: Mikrokonversioilla tarkoitetaan pienempiä toimia, jotka eivät välttämättä johda suoraan välittömään myyntiin, mutta edistävät yleistä konversioprosessia. Esimerkkejä voivat olla e-kirjan lataaminen, uutiskirjeen tilaaminen tai videon katsominen.

Palkata SEO konsultti

Optimointi konversiota varten

Jotta konversiota voidaan optimoida tehokkaasti, on tärkeää ymmärtää kohdeyleisö, sen tarpeet ja käyttäytyminen verkkosivustolla. Tärkeimpiä strategioita konversiolukujen parantamiseksi ovat muun muassa seuraavat:

1. Käyttäjäkokemuksen (UX) suunnittelu: Visuaalisesti houkuttelevan, intuitiivisen ja helposti navigoitavan verkkosivuston luominen on olennaisen tärkeää myönteisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Hyvin suunnitellulla verkkosivustolla tulisi olla selkeät kutsupainikkeet, tiivis ja vakuuttava sisältö sekä saumaton kassaprosessi sähköisen kaupankäynnin sivustoilla.

2. A/B-testaus: A/B-testauksessa verrataan verkkosivun kahta eri versiota sen määrittämiseksi, kumpi niistä tuottaa paremmat konversioluvut. Testaamalla erilaisia elementtejä, kuten otsikoita, kuvia, värejä tai asetteluja, yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä verkkosivustonsa suorituskyvyn optimoimiseksi.

3. Kohdennettu sisältö: Verkkosivuston sisällön räätälöinti kohdeyleisön tarpeiden ja mieltymysten mukaan voi vaikuttaa merkittävästi konversiolukuihin. Käyttämällä vakuuttavia copywriting-tekniikoita, sisällyttämällä asiaankuuluvia avainsanoja ja antamalla arvokasta tietoa voidaan kävijöitä rohkaista ryhtymään haluttuun toimintaan.

4. Selkeät ja vakuuttavat Call-to-Actions (CTA): Olipa kyse sitten ostoksen tekemisestä, lomakkeen täyttämisestä tai uutiskirjeen tilaamisesta. CTA-kutsujen tulisi olla näkyvästi esillä, niiden tulisi käyttää toimintaan tähtäävää kieltä ja niiden tulisi välittää arvolupaus tehokkaasti.

5. Mobiilioptimointi: Mobiililaitteiden käytön lisääntyessä verkkosivustojen optimointi mobiililaitteille on välttämätöntä. Saumattoman selauskokemuksen varmistaminen eri laitteilla ja eri näytön koossa parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä ja viime kädessä lisää konversiolukuja.

Konversion mittaaminen ja seuranta

Konversio-optimoinnin onnistumisen arvioimiseksi on tärkeää mitata ja seurata asiaankuuluvia mittareita. Joitakin yleisesti käytettyjä mittareita ovat mm:

1. Muuntokurssi: Tämä mittari laskee niiden kävijöiden prosenttiosuuden, jotka suorittivat halutun toiminnon. Jos esimerkiksi 100 kävijästä 10 teki ostoksen, muuntokurssi on 10%.

2. Palautusprosentti: Palautusprosentti mittaa niiden kävijöiden prosenttiosuutta, jotka poistuvat verkkosivulta tekemättä mitään toimenpiteitä tai siirtymättä muille sivuille. Korkea hyppyprosentti voi olla merkki siitä, että verkkosivu ei houkuttele kävijöitä tehokkaasti tai vastaa heidän odotuksiaan.

3. Istunnon keskimääräinen kesto: Tämä mittari seuraa kävijöiden verkkosivulla viettämää keskimääräistä aikaa. Pidempi istunnon kesto kertoo korkeammasta sitoutumisesta, mikä viittaa siihen, että kävijät pitävät sisältöä arvokkaana ja vaihtavat todennäköisemmin.

4. Konversiosuppilon analyysi: Konversiosuppilon tutkiminen antaa tietoa siitä, millaisen matkan kävijät kulkevat ennen konvertointia. Tunnistamalla suppilon mahdolliset keskeytymiskohdat yritykset voivat optimoida kyseiset vaiheet ja parantaa yleistä konversioastetta.

Seuraamalla ja analysoimalla näitä mittareita jatkuvasti yritykset voivat tunnistaa parannusalueita, testata erilaisia strategioita ja tehdä tietoon perustuvia optimointeja konversiolukujen maksimoimiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että konversio on SEO:n ja verkkomarkkinoinnin olennainen osa-alue. Se käsittää verkkosivuston kävijöiden onnistuneen muuttamisen asiakkaiksi tai sitoutuneiksi käyttäjiksi, jotka tekevät haluttuja toimia. Ymmärtämällä erityyppiset konversiot, toteuttamalla optimointistrategioita ja seuraamalla asiaankuuluvia mittareita yritykset voivat jatkuvasti parantaa toimintaansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sisällysluettelo