Opas Tietoja Kuinka kirjoittaa a Meta Description, Otsikko Tag, H1 yhteystietosivulla

Yhteydenottosivu on olennainen osa verkkosivustoa. Sen sisältö on tarkoitus lisätä liikennettä yritykselle. Tylsä yhteydenottosivu luo kuitenkin lukijalle heti väärän vaikutelman. Siksi sen on koostuttava merkityksellisistä osioista, jotta se näkyisi korkealla sijalla. haku tulokset. Seuraavassa on muutama vinkki, jotka liittyvät metakuvauksiin, otsikkotageihin ja yhteystietosivun h1-tunnisteisiin. 

Mikä on metakuvaus?

Sinisten hakutulosten alapuolella olevaa lyhyttä tietopätkää kutsutaan metakuvaukseksi. Se kuvaa sivun sisältöä ja vastaa käyttäjän kyselyä. Käyttäjän kyselyssä mainitut sanat lihavoidaan yleensä hakutuloksissa. 

Metakuvaus saa käyttäjän klikkaamaan sivua ja olemaan vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa. Tässä on kaikki, mitä sinun on tiedettävä viihdyttävän metakuvauksen luomisesta, jotta voit lisätä sitoutumista verkossa.

Tee siitä ainutlaatuinen 

Yhteydenottosivun metakuvauksen on oltava ainutlaatuinen jokaisella sivulla, jotta se tuottaisi liikennettä. Lisäksi sen on edustettava tarkasti myös sivun tekstiä. Harhaanjohtavat metakuvaukset tee ei tuota orgaanista liikennettä, joka vahingoittaa liiketoiminta. Se vahingoittaa sivuston sijoitusta, mikä tarkoittaa yritykselle vähemmän tuloja. Lisäksi jos metakuvaus on epätarkka, Google käyttää sen kuvausta, mikä alentaa sijoitusta.

Ymmärrämme, että metakuvauksen luominen on hyvin työläs tehtävä. Sama pätee myös sivun otsikoihin. Siksi yrityksen on asetettava sivut luomaan asiantuntevasti laaditut metakuvaukset. Sivujen otsikoita ja yhteydenottojen metakuvausta varten voi konsultoida verkkosivujen suunnittelijaa. Koska he ovat luoneet verkkosivuston, he opastavat paremmin asiakas tekstin luomisessa.

Lisää avainsanoja

Kun luodaan yhteystietosivun metakuvausta tai otsikkotunnistetta, asiakkaan on lisättävä tekstiin asiaankuuluvat avainsanat. Käyttäjä tunnistaa heti avainsana jos ne vastaavat kyselyitä. Tämän seurauksena verkkosivuston liikenne kasvaa. 

Palkata SEO konsultti

Verkkosivuston asiakkaan on aloitettava metakuvaus "Ota yhteyttä" seuraavalla sanalla: "Ota yhteyttä". tarkka avainsana lisätä klikkausnopeus. Kuitenkin myös toimintakutsulauseen käytöllä on sama vaikutus, jos se toteutetaan tarkasti. Siksi asiakas voi harjoittaa luovaa vapautta muuttaa kuvauksia tarpeen mukaan.

Muistakaa, lukijat, että Google lyhentää yhteydenottosivun metakuvausta, jos se sisältää liikaa sanoja. Pidä se siis täsmällisenä, jotta se välittää tarkoituksesi täydellisesti.

Ei liian lyhyt

Yhteydenottosivun metakuvaus ei myöskään saa olla liian lyhyt. Muuten hakukoneiden käyttäjät eivät huomaa sivua tai sivuuttavat sen sisällön. Oletetaan, että kilpailijat käyttävät liian pitkää kuvausta. Siinä tapauksessa ytimekäs ja tarkka meta sitouttaa asiakkaat hyvin. Hyvin laadittu yhteydenottosivun kuvaus ei vie liikaa tilaa. Se säilyttää myös sijoituksen.

Google suosittelee, että meta description ei saa ylittää 155-160 merkkiä.. Kuvaukset eivät saa olla pitkiä mutta kuvaavia. Siksi asiakkaat kannustetaan pitämään pituus välillä 50-160 hahmot. 

Ota yhteyttä metakuvaus on täydellinen tilaisuus välittää tuotemerkki viesti aiotulle asiakkaalle. Siksi avainsanat on sijoitettava strategisesti eikä niitä saa täyttää niin, että viesti välittyy väärin. Tämän seurauksena siitä tulee erinomainen mainos yhteystietosivulle.

Määritä kohdeyleisö.

Metakuvauksen on kuvattava sisältösivua riippumatta tekstin luonteesta. Useimmiten sivulla mainitaan yksityiskohtaisia tietoja, tuote tai palvelu. Asiakas voi tutkia kilpailija Ota yhteyttä meta description -esimerkkejä ja laadi teksti kohdeasiakas mielessäsi. Sisältöä yksinkertaistetaan, jos asiakkaat eivät ole liiketaloudellisesti perehtyneitä. Toisaalta, jos asiakkaat ovat alan ammattilaisia, metakuvauksessa mainitaan erityisiä termejä. Lyhyesti sanottuna asiakkaat eivät ole yrityksiä. Ihmiset ostavat tuotteita ja palveluita, joten muista kirjoittaa kohderyhmälle. 

Mikä on otsikkotunniste?

A otsikkotunniste on tärkeä verkkosivun elementti, joka on verkkosivun nimi. Kun käyttäjä hakee asiaankuuluvaa aihetta, otsikkotunniste näkyy hakukoneen tuloksissa selostuksena. Luova otsikkotunniste tuottaa orgaanista liikennettä verkkosivustolle. Lisäksi se johtaa siihen, että yrityksen edistäminen myös. 

Yhteydenottosivun otsikkotunniste on välttämätön käyttäjän kannalta. kokemus ja SEO. Lisäksi sillä on tärkeä rooli myös sosiaalisessa jakamisessa. Otsikkotunnisteen on kuitenkin oltava tarkka ja täsmällinen, jotta se voi tehdä tehtävänsä. Muuten huonosti koostettu otsikkotunniste luo harhaanjohtavaa liikennettä. 

Huomioi pituus

Jos otsikkotunnisteet ovat liian pitkiä, Google lisää automaattisesti ellipsejä. Se poista sanoja tai kirjoita otsikko uudelleen, jos se on pitkä. Siksi, Google suosittelee, että yritykset rajoittavat otsikon pituuden 60 merkkiin.. Valitettavasti tarkkaa pituutta on vaikea laskea, koska se perustuu pikseleihin.

Yritykset on vältettävä kaikkien isojen kirjainten käyttöä, koska se lisää lukemisvaikeutta. Lisäksi se rajoittaa myös näytön pituutta, mikä haittaa liiketoimintaa. Pidemmät otsikot eivät aina ole huono ratkaisu. Ne sopivat erinomaisesti sosiaaliseen jakamiseen. Asiakkaiden on kuitenkin edelleen noudatettava pituutta. Käytä siis harkintakykyäsi brändisi edustamisessa.

Vältä avainsanojen täyttämistä

Google ei rankaise laajemmasta otsikosta. Otsikko voi kuitenkin muuttua hankalaksi, jos avainsanoja täytetään. Se haittaa käyttäjäkokemusta. Siksi käyttäjän on vältettävä saman avainsanan eri variaatioita. Yksilölliset sanat säilyttävät otsikkotunnisteen eheyden.

Avainsanojen täyttäminen on hakukoneiden kannalta sopimatonta. Yritysten on tutkittava ja ymmärrettävä avainsanojen vaihtelua, jotta tarpeettomat elementit voidaan poistaa. Turhat avainsanat pilaavat otsikon. Lisäksi toistuvat avainsanat huonontavat lukukokemusta. Tämän seurauksena asiakas kokee brändin kokemattomaksi, mikä vähentää orgaanista liikennettä.

Priorisoi tärkeä avainsana

Tuotemerkkikohtaiset tai alakohtaiset tiedot on sijoitettava ensimmäiseksi ennen otsikkoa. Jotta asiakas saisi relevantteja tuloksia, hän voi testata hakuja ensimmäisellä tai kahdella otsikolla. Tämän seurauksena otsikoiden on oltava ainutlaatuisia, kuten tuotenimi tai tuotemerkin nimi otsikkosivun alussa.

Yhteydenottosivun metakuvauksen tai otsikkosivun on oltava ainutlaatuinen ilman toistuvaa sisältöä. Valitettavasti ainutlaatuinen sisältö katoaa, jos Google vähentää pitkiä otsikoita. Se ei luo erinomaista vaikutelmaa sidosryhmiin ja todennäköisesti vähentää tuloja.

Mainitse tuotemerkki

Google kannustaa asiakkaita mainitsemaan brändinsä otsikoissa. Tämän seurauksena se lisää klikkausprosenttia. Sitoutuminen nousee huimasti verkkosivuston kanssa. Se on erinomainen strategia tunnetuille ja vakiintuneille tuotemerkeille. Brändi on kuitenkin sijoitettava otsikkotunnisteen loppuun. Google mainitsee tulosten nimet otsikossa, joten ole tarkkana, mihin ne sijoitetaan.

Pidä asiakkaat mielessä.

Vaikka SEO-otsikot ovatkin tärkeitä, ne houkuttelevat kävijöitä selaamaan informatiivista sisältöä. Otsikkotunnisteen on oltava tiivistelmä yhteydenottosivun sisällöstä ja siinä on otettava huomioon avainsanaohjeet ja optimointi. 

Lisäksi otsikkotunniste aiheuttaa vuorovaikutusta orgaanisen haun kanssa. Tämän tuloksena syntyy positiivisen asenteen omaava viesti.

H1-tunnisteet

Artikkelin kolmannessa osassa tutustutaan h1-tunnisteeseen. Keskustelua käydään myös yhteystietosivun metakuvauksesta ja otsikkotagista. Valitettavasti vain harva tietää h1-tagista, kuten sisältömarkkinoijat ja web-kehittäjät. Tämä on ongelma, koska he ovat SEO-alan asiantuntijoita. Lyhyesti sanottuna h1-tagi signaloi verkkosivuston otsikkoa. Tässä ovat sen osat

  1. HTML on lyhenne sanoista Hypertext Merkintä Language, verkkosivujen luomiseen käytettävä kieli.
  2. Tag on lyhytaikainen koodinpätkä, jossa mainitaan tiedot
  3. HTML-otsikoissa on kuusi eri tunnistetta. Ne alkavat kirjaimilla H1, H2 ja niin edelleen. H1-tunnisteet ovat kuitenkin välttämättömiä.

Miten luoda erinomainen h1 tag?

Jokainen verkkosivu tarvitsee pohjimmiltaan H1-tagin. Yleensä tarvitaan vain yksi tagi, eikä ole mitään syytä mainita useampaa kuin yhtä. Hakukone analysoi yhteydenottosivun H1-tunnisteiden perusteella. Käyttämällä h1-tagia SEO:ssa kerran avainsanalausekkeille mahdollistaa paremman arvioinnin.

Vaikka yritykset käyttäisivät useita H1-tageja, se ei haittaa sivuston sijoitusta. Se kuitenkin heikentää hakukoneoptimointia, mikä tarkoittaa vähemmän liikennettä verkkosivustolle. Lisäksi Google kutsuu sivua ylioptimoiduksi, jos H1-tageja käytetään liikaa. Tämän seurauksena hakukone saattaa rangaista verkkosivustoa.

H1 kuvaus

Ensisijaisesti H1-tunnisteen on edustettava tarkasti verkkosivuston sisältöä. 

  1. Otsikkotunniste ja h1-tunniste eivät saa olla erilaisia, koska se aiheuttaa sekaannusta. Samankaltaisuus luo yhteenkuuluvuutta ja tehokasta vuorovaikutusta asiakkaan kanssa.
  2. H1-tunniste on artikkelin otsikko tai blogi posti. Se kiinnittää lukijan huomion välittömästi.
  3. The H1-tagi välittää yhteystietosivun yhteenvedon. Osoite soita toimintaan kannustavat lukijaa toimimaan vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.

Jos h1-tunniste on epätarkka esitys yhteystietosivusta, verkkosivuston sijoitus on todennäköisesti pudota. Siksi h1-tunniste on luotava huolellisesti, jotta se hoitaa tehtävänsä hyvin.

H1 Pituus

Sivuston luoja tuhlaa arvokasta tilaa, jos H1-tunnisteet ovat liian pitkiä. Sen sijaan tilaa voidaan käyttää tehokkaan viestin välittämiseen. Liian pitkät H1-tunnisteet heikentävät SEO-tehoa ja vahingoittavat myös sijoitusta. Vaadimme, että luoja kiinnittää huomiota luovien H1-tunnisteiden laatimiseen. Ihanteellinen pituus on 40-60 merkkiä, johon mahtuu erilaisia avainsanoja. 

Klikkausprosentti laskee, kun tunnisteen pituus kasvaa 50:stä 60 merkistä. Orgaaninen liikenne sivustolle alkaa supistua. Tämän vuoksi ihanteellinen tunnisteen merkin pituus on 30-40 merkkiä.

Erotu

H1-tunnisteet ovat sivun näkyvin ja visuaalisesti houkuttelevin osa. Siksi siinä on oltava lihavoitu fontti, jolla on vahva ulkonäkö. Lisäksi asiakkaan on myös huomioitava se. Sivuston omistaja on ilmainen muotoilla ja lisätä visuaalisia elementtejä, jotka ovat tarpeen kohdelukijan kiinnostuksen herättämiseksi.

Visuaaliset elementit eivät kuitenkaan saa olla päällekkäisiä muiden otsikkotunnisteiden kanssa. Otsikoiden koolla on merkitystä verkkosuunnittelussa. Lisäksi sillä on valtava merkitys myös web-kehityksessä. Tuodaan ideat yhdessä parantaa SEO-rankingia tehokkaasti.

Parantaa käyttäjäkokemusta

H1-tunniste ei saa hämmentää lukijoita tai verkkosivuston käyttäjiä. Hakukoneoptimointi on muuttunut huomattavasti aiempien vuosien aikana, ja myös sen merkitys on kasvanut. Siksi käyttäjäkokemus ja luettavuus vaikuttavat h1-tagiin suuresti.

Käyttäjäkokemuksen kehittyminen johtuu käyttäjän intuitiosta ja virtaviivaistetusta viestinnästä. Käyttäjät etsivät ja selaavat jatkuvasti internet, joten h1-tunnisteilla on merkitystä. Lisäksi hakukoneet muuttuvat myös koneoppimisen vuoksi. Hakukone ei enää käytä laajennettua algoritmia, joka ylikuormittaa päätelaitteen.

Sijoitus riippuu siitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivun kanssa, ja H1-tagi on ensisijainen tekijä. attribuutti joka tekee lopullisen päätöksen. Muista siis muotoilla ja sijoittaa h1-tunniste oikein, jotta se on helppo ymmärtää.

Avainsana h1-tagissa ei ole välttämätön.

H1-tunnisteet eivät välttämättä vaadi avainsanaa. Google katsoi toimenpiteen avainsanatäytteiseksi ja rankaisi myös sivustoa. Nyt suuntaus on kuitenkin muuttunut. Nyt avainsanan mainitsemista ei pidetä avainsanatäytteenä. Google vaatii nyt avainsanan lisäämistä H1-tagiin. Tämän seurauksena verkkosivusto saa enemmän sitoutumista.

Google antaa silti yhteydenottosivullesi ystävällisen sijoitus asianmukaisella indeksointi. Tulokset ovat kuitenkin paljon parempia, kun käytetään tarkennettua avainsanaa. Muista lopuksi, että avainsanaa ei saa käyttää väkisin ja että sitä on käytettävä luonnolliseen sävyyn. Lisäksi sisällöntuottajan on pysyttävä kaukana myös avainsanojen täytteestä.

Tietoja SEO London

SEO.London on riippumaton konsultointi joka ymmärtää verkkosivujen merkityksen yrityksille ja yksittäisille asiakkaille. Se auttaa saavuttamaan kilpailuedun houkuttelemalla liikennettä verkkosivustolle. Meillä on yli 29 vuoden kokemus, ja vuosikymmenen ajan olemme valvonneet seminaareja ja SEO-keskusteluja. SEO.London on ainutlaatuinen paikka oppia aiottujen asiakkaiden kohdentamisesta todellisilla tiedoilla.

Ota meihin yhteyttä jo tänään, jos olet kiinnostunut asiantuntevasti laaditusta SEO-palvelusta. Asiantuntijamme opastavat yritystäsi lisäämään myyntiä ja keskusteluja verkkoalustoillasi. Nosta puhelin ja soita numeroon +44 7891 173 471 tai osoitteeseen sähköpostiosoite SEO Lontoo varataksesi ajan. 

Meta-Description-Title-Tag-H1-On-Contact-Page (Yhteystiedot-sivulla)

Viimeksi päivitetty 2022-12-28T08:57:28+00:00 by Lukasz Zelezny

Indeksi