Tervetuloa tukikeskukseemme
< Kaikki aiheet
Tulosta

Mikä on White Hat SEO

Mikä on White Hat SEO?

White Hat SEO tarkoittaa eettisiä ja laillisia käytäntöjä, joita käytetään verkkosivuston optimointiin ja sen hakukoneiden sijoituksen parantamiseen. Siinä noudatetaan hakukoneiden antamia ohjeita ja parhaita käytäntöjä ja keskitytään tarjoamaan arvokasta sisältöä ja myönteistä käyttäjäkokemusta.

White Hat SEO -tekniikoilla pyritään parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä ja orgaanista hakuliikennettä laillisin keinoin turvautumatta petollisiin tai manipuloiviin taktiikoihin, jotka rikkovat hakukoneiden ohjeita. Näissä tekniikoissa keskitytään laadukkaan, merkityksellisen ja arvovaltaisen sisällön luomiseen, joka houkuttelee orgaanisia linkkejä ja sitouttaa käyttäjiä.

White Hat SEO -käytännöt voidaan jakaa karkeasti kahteen pääalueeseen:

On-Page-optimointi

Sivun sisäinen optimointi kattaa kaikki strategiat ja tekniikat, jotka on toteutettu verkkosivustolla sen hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Tähän sisältyy mm:

 • Avainsanatutkimus: Olennaisten avainsanojen tunnistaminen ja niiden sisällyttäminen luontevasti verkkosivuston sisältöön, metatunnisteisiin, otsikoihin ja URL-osoitteisiin.
 • Sisällön luominen: Laadukkaan, informatiivisen ja kiinnostavan sisällön kehittäminen, joka vastaa käyttäjien hakutarkoituksiin ja tarjoaa lisäarvoa.
 • Meta-tunnisteet: Metatunnisteiden, kuten otsikkotunnisteiden ja metakuvausten, optimointi, jotta ne kuvaavat tarkasti kunkin sivun sisältöä ja parantavat hakukoneiden hakutulosten klikkausprosenttia.
 • URL-rakenne: Hakukoneystävällisten URL-osoitteiden luominen, jotka ovat kuvaavia ja sisältävät asiaankuuluvia avainsanoja.
 • Sisäinen linkitys: Loogisen ja organisoidun sisäisen linkitysrakenteen luominen, jotta hakukoneet ymmärtäisivät verkkosivuston hierarkian ja jotta käyttäjän navigointi paranisi.
 • Sivuston nopeus: Sivuston latausnopeuden optimointi käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja hakukoneiden vaatimusten täyttämiseksi.
 • Mobiiliystävällisyys: Varmistetaan, että verkkosivusto on responsiivinen ja mobiiliystävällinen, jotta se sopii kasvavalle mobiilikäyttäjien määrälle.

Sivun ulkopuolinen optimointi

Sivun ulkopuolinen optimointi käsittää kaikki strategiat, jotka toteutetaan verkkosivuston ulkopuolella sen online-maineen rakentamiseksi ja sen auktoriteetin lisäämiseksi hakukoneiden silmissä. Pääpaino on laadukkaiden takalinkkien hankkimisessa hyvämaineisista lähteistä. Sivun ulkopuolisia optimointitekniikoita ovat mm:

 • Linkkien rakentaminen: Ansaitset takalinkkejä arvovaltaisilta verkkosivustoilta, alan vaikuttajilta ja asiaankuuluvista hakemistoista esimerkiksi vierasbloggauksen, sisällön edistämisen ja tavoitekampanjoiden avulla.
 • Sosiaalisen median markkinointi: Hyödynnetään sosiaalisen median alustoja verkkosivuston sisällön edistämiseksi, yleisön sitouttamiseksi ja orgaanisten jakojen ja mainintojen houkuttelemiseksi.
 • Maineen hallinta verkossa: Verkkoarvostelujen, tuotemerkin mainintojen ja asiakaspalautteen seuranta ja hallinta myönteisen verkkomaineen ylläpitämiseksi.
 • Vaikuttajamarkkinointi: Yhteistyö alan vaikuttajien kanssa altistumisen, uskottavuuden ja laadukkaiden linkkien saamiseksi.
 • Brändin maininnat: Edistetään ja seurataan tuotemerkin tai verkkosivuston mainintoja asiaankuuluvissa verkkojulkaisuissa, foorumeilla ja yhteisöissä.

White Hat SEO:n edut

White Hat SEO -käytäntöjen käyttöönotto tarjoaa lukuisia etuja verkkosivuston omistajille:

 • Pitkän aikavälin menestys: White Hat SEO -tekniikoissa keskitytään vahvan perustan luomiseen kestävälle kasvulle orgaanisissa hakusijoituksissa, mikä johtaa verkkosivuston pitkän aikavälin menestykseen.
 • Parannettu käyttäjäkokemus: Laadukkaan sisällön ja käyttäjätyytyväisyyden asettaminen etusijalle parantaa epäsuorasti käyttäjäkokemusta, mikä lisää sitoutumista, vähentää hyppyprosenttia ja parantaa konversiolukuja.
 • Korkeammat hakukoneiden sijoitukset: Hakukoneiden ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen noudattaminen auttaa verkkosivustoja sijoittumaan korkeammalle hakukoneiden tulossivuilla (SERP), mikä lisää näkyvyyttä, orgaanista liikennettä ja brändin näkyvyyttä.
 • Parempi verkkosivuston maine: Eettisten käytäntöjen omaksuminen ja arvokkaan sisällön tuottaminen luo luottamusta ja uskottavuutta käyttäjien keskuudessa, mikä johtaa myönteiseen verkkomaineeseen ja brändin tunnettuuden lisääntymiseen.
 • Suojelu seuraamuksilta: White Hat SEO -tekniikat suojaavat sivustoja siltä, että hakukoneet eivät rankaisisi tai kieltäisi sivustoja mustan hatun tai epäeettisten käytäntöjen käyttämisestä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että White Hat SEO keskittyy verkkosivuston optimointiin käyttämällä eettisiä ja laillisia tekniikoita, jotka noudattavat hakukoneiden ohjeita. Korostamalla laadukasta sisältöä, käyttäjäkokemusta ja hyvämaineisen verkkoläsnäolon rakentamista verkkosivuston omistajat voivat saavuttaa kestävää kasvua orgaanisissa hakusijoituksissa ja pitkän aikavälin menestystä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sisällysluettelo