Rozpočet na plazenie: Sťažujete Googlu prehľadávanie a indexovanie vašej webovej stránky?

To, ako Google prehľadáva vašu webovú lokalitu, ovplyvňuje jej vyhľadávanie rebríčky. Ak pavúky spoločnosti Mountain View zriedkavo plaziť sa alebo ak neprehľadajú všetky stránky vášho webu, môžete očakávať nižšie pozície vo vyhľadávaní. Ak Google prehľadáva vašu webovú lokalitu príliš často, môže to spôsobiť dlhšie načítavanie pre návštevníkov, ktoré môže tiež negatívne ovplyvniť pozície vašej stránky vo vyhľadávaní. Pochopením prehľadávania rozpočet, môžete optimalizovať svoju webovú lokalitu tak, aby ju Google mohol prehľadávať efektívnejšie.

Čo je to rozpočet na plazenie?

Rozpočet na prehľadávanie sa vzťahuje na celkový počet webových stránok na vašom webovom sídle, ktoré chce Google prehľadávať a ktoré môže v danom čase prehľadávať. Skladá sa z dvoch kľúčových prvkov: limitu rýchlosti prehľadávania a dopytu po prehľadávaní.

Čo je to limit rýchlosti prehľadávania?

Limit rýchlosti prehľadávania je počet súčasne prehľadávaných webových stránok na vašom webovom sídle v kombinácii s frekvenciou, s akou môže Google tieto webové stránky načítať. Ak má vaša webová lokalita vysoký limit rýchlosti prehľadávania, Google bude prehľadávať viac jej stránok naraz a načítavať ich častejšie. Na druhej strane, ak má vaša webová lokalita nízky limit rýchlosti prehľadávania, Google bude prehľadávať menej stránok naraz a bude ich načítavať menej často.

Spoločnosť Google priradí každej webovej lokalite limit rýchlosti prehľadávania, aby ju neúmyselne nespomalila a zároveň plazenie to. Bez obmedzenia rýchlosti prehľadávania by spoločnosť Google mohla vašu webovú stránku zaplaviť server s nadmerným počtom požiadaviek. Keďže váš server je zahltený požiadavkami, návštevníkom bude načítanie webovej stránky trvať dlhšie. Obmedzenie rýchlosti prehľadávania umožňuje spoločnosti Google prehľadávať vaše webové stránky bez toho, aby to ovplyvnilo ich výkon.

Čo je to dopyt po plazení?

Ďalším prvkom rozpočtu na prehľadávanie je frekvencia, s akou chce Google prehľadávať stránky vášho webu. Inými slovami, je to meranie toho, ako veľmi chce Google prehľadávať vaše webové stránky.

Webové stránky, ktoré generujú veľkú návštevnosť, ako aj silnú angažovanosť signály, majú zvyčajne vyšší dopyt po prehľadávaní ako tie, ktoré generujú malú alebo žiadnu návštevnosť. Návštevnosť odráža popularitu webovej stránky. A ak je webová stránka populárna, Google ju bude prehľadávať častejšie ako nepopulárnu webovú stránku.

Takmer na všetkých webových stránkach bude mať domovská stránka vyššie nároky na prehľadávanie ako podstránky. Keďže domovská stránka je prvá vec, ktorú väčšina návštevníkov vidí pri vstupe na vašu webovú lokalitu, Google ju bude prehľadávať častejšie ako ostatné stránky vašej lokality. Dopyt po prehľadávaní odráža túžbu spoločnosti Google prehľadávať rôzne stránky vašej webovej lokality.

Prenájom konzultanta SEO

Ako zlepšiť limit rýchlosti prehľadávania vašej webovej lokality

Hoci ho Google prideľuje automaticky, môžete svoje webové stránky optimalizovať tak, aby ste dosiahli vyšší limit rýchlosti prehľadávania. V službe Google Konzola na vyhľadávanie (GSC) môžete napríklad určiť frekvenciu, s akou má Google prehľadávať vaše webové stránky. Keď ste prihlásení do služby GSC, kliknite na tlačidlo v bočnom paneli označené ako "Prejsť na starý verzia." Po načítaní starej verzie GSC kliknite na ikonu ozubeného kolesa a vyberte položku "Nastavenia webu". Potom vyberte možnosť obmedziť rýchlosť prehľadávania Google, pričom v tomto okamihu môžete určiť preferovanú rýchlosť prehľadávania vašej webovej lokality.

Najnižšia rýchlosť prehľadávania podporovaná v systéme GSC je 0,002 požiadaviek za sekundu, zatiaľ čo najvyššia rýchlosť prehľadávania podporovaná v systéme GSC sú dve požiadavky za sekundu. Majte na pamäti, že aj keď nastavíte rýchlosť prehľadávania vašej webovej lokality na najvyššiu úroveň, Google ju môže prehľadávať menej často. K tomu dochádza, ak sa spoločnosť Google domnieva, že vami zadaná rýchlosť prehľadávania spôsobí problémy s výkonom, napríklad dlhé načítavanie. Namiesto toho, aby Google spotreboval nadmerné množstvo zdrojov vášho servera, jednoducho ho bude prehľadávať menej často.

Keďže rýchlosť zohráva úlohu pri obmedzení rýchlosti prehľadávania, mali by ste svoje webové stránky optimalizovať tak, aby zvládli viac súčasných požiadaviek bez toho, aby sa pod tlakom prehýbali. Ak používate zdieľanú webhostingovú službu, zvážte prechod na virtuálny privátny server (VPS) alebo dedikovaný webhostingový plán.

Zdieľané webhostingové služby sú síce lacné a ľahko konfigurovateľné, ale nemajú také zdroje ako ich kolegovia VPS a dedikované služby. Ako už názov napovedá, zdieľaná webhostingová služba vás núti zdieľať server s inými webovými lokalitami. Nie je neobvyklé, že na zdieľanom serveri sú umiestnené stovky, niekedy tisíce webových lokalít. Pri takom množstve webových lokalít umiestnených na tom istom serveri im Google pridelí nízky limit rýchlosti prehľadávania. Plán webhostingu VPS alebo dedikovaného webhostingu poskytne vašej webovej lokalite viac zdrojov na spracovanie požiadaviek na prehľadávanie od spoločnosti Google.

Ako zlepšiť dopyt po prehľadávaní vašej webovej lokality

Existujú aj spôsoby, ako optimalizovať webovú lokalitu pre vyšší dopyt po prehľadávaní. Konkrétne by ste mali zvýšiť popularitu celého webu, ako aj jeho webových stránok, vytvorením a publikovaním vysokokvalitných obsah. Ak vaša webová stránka obsahuje kvalitný obsah, návštevníci na nej strávia viac času. Google potom túto dlhšiu návštevu rozpozná ako známku popularity, čo by ho malo prinútiť k častejšiemu prehľadávaniu vašej webovej stránky.

Propagácia vašej webovej stránky na sociálnych sieťach vám môže pomôcť dosiahnuť vyšší dopyt po prehľadávaní. Keď zdieľate odkaz na svoju webovú lokalitu na Facebooku alebo Twitteri, používatelia príslušnej sociálnej siete môžu navštíviť vašu lokalitu. Keď sa návštevnosť vašej webovej lokality zvýši, Google ju bude považovať za populárnu.

Pravidelná aktualizácia obsahu vašej webovej stránky podporuje vyšší dopyt po prehľadávaní. Ak webová stránka zostáva dlhší čas nezmenená, Google ju nebude často prehľadávať. Koniec koncov, nemá zmysel prehľadávať webovú stránku, ak Google už vie, čo sa na nej nachádza. Preto by ste si mali zvyknúť pravidelne aktualizovať stránky svojho webu. Pridaním nového obsahu alebo úpravou existujúceho obsahu ukážete spoločnosti Google, že vaša webová lokalita je čerstvá, takže ju bude chcieť prehľadávať častejšie.

Nedovoľte, aby rozpočet na prechádzanie bránil vašej webovej stránke v tom, aby sa umiestnila vysoko vo výsledkoch vyhľadávania. Optimalizáciou webovej lokality pre vyšší limit rýchlosti prehľadávania a dopytu po prehľadávaní bude spoločnosť Google prehľadávať vašu webovú lokalitu efektívnejšie. A keď sa zlepší rozpočet na prehľadávanie vašej webovej lokality, zlepší sa aj jej umiestnenie v najpopulárnejšom vyhľadávači na svete.

Posledná aktualizácia 2022-12-28T09:49:14+00:00 podľa Lukasz Zelezny

Index