Prečo sú signály Page Experience dôležité pre SEO?

Pri dosahovaní vysokých hodnôt sa nemôžete spoliehať len na spätné odkazy. vyhľadávanie umiestnenie v službe Google. Rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, sú signály Page Experience. Stále by ste sa mali snažiť prilákať vysokokvalitné spätné odkazy, ale mali by ste tiež optimalizovať svoje webové stránky pre signály Page Experience. Zahrnutie signálov Page Experience do vášho prístupu k optimalizácii pre vyhľadávače (SEO) pomôže vašej webovej lokalite hodnosť na Google.

Signály 4 Page Experience

Signály skúseností so stránkami sú signály hodnotenia súvisiace so skúsenosťami. Spoločnosť Google ich zaviedla v roku 2021 s aktualizáciou Page Experience Existujú štyri signály Page Experience: Základné webové vitálne údaje, prispôsobenie pre mobilné zariadenia, zabezpečený hypertextový prenosový protokol (HTTPS) a žiadne rušivé interstitials.

Základné webové vitálne údaje sa zameriavajú na čas načítania a interaktivitu. Mobilná prívetivosť sa zameriava na kompatibilitu s mobilnými zariadeniami. HTTPS sa zameriava na používanie kryptografického certifikátu Secure Sockets Layer (SSL). Žiadne rušivé interstitials sa zameriavajú na absenciu rušivých vyskakovacích okien, ktoré by zakrývali obsah. Bez ohľadu na to, všetky signály Page Experience súvisia so skúsenosťami návštevníkov.

Prečo sú signály skúseností na stránke dôležité pre SEO

Signály Page Experience ako faktory hodnotenia ovplyvňujú hodnotenie v službe Google. Majú menší vplyv ako obsah. Podľa spoločnosti Google sú však signály Page Experience priamo faktory hodnotenia používané v jeho algoritme. Keď algoritmus Google narazí na dve stránky s podobným obsahom, často porovnáva ich signály Page Experience. Stránka s najlepšími signálmi Page Experience sa umiestni vyššie ako konkurenčná stránka.

Signály Page Experience odrážajú použiteľnosť. Ak sa na ne návštevníci zamerajú, budú môcť ľahšie pristupovať a používať vaše webové stránky. Budú mať k dispozícii kratší čas načítania, kompatibilitu s rôznymi zariadeniami, vyššiu bezpečnosť a prehľadnejší obsah. A keďže sa vaša webová lokalita bude používať ľahšie, viac návštevníkov o nej bude hovoriť a zdieľať ju.

Optimalizácia webovej lokality pre protokol HTTPS je mimoriadne dôležitá. HTTPS je signál Page Experience, ktorý sa zameriava na používanie kryptografického certifikátu SSL. Inštalácia kryptografického certifikátu SSL na váš server umožní návštevníkom prístup na vaše webové stránky pomocou protokolu HTTPS, ktoré je šifrované pripojenie.

Prenájom konzultanta SEO

Protokol HTTPS ochráni vaše webové stránky a návštevníkov pred kybernetickými hrozbami. Napríklad odpočúvanie paketov je problémom pre webové stránky, ktoré nemajú kryptografický certifikát SSL. Návštevníci musia na tieto webové stránky pristupovať cez nešifrované pripojenie. Keď prenášajú pakety cez nešifrované pripojenie, hacker ich môže zachytiť a zároveň následne ukradnúť ich údaje.

Kybernetické hrozby, ako je napríklad odpočúvanie paketov, môžu zabrániť tomu, aby sa vaša webová lokalita umiestnila na vysokej pozícii v službe Google. Ak sú návštevníci pri používaní vašej webovej lokality zraniteľní voči únikom údajov, Google ju môže vo výsledkoch vyhľadávania zaradiť nízko alebo ju vôbec nezaradiť. Google sa snaží chrániť svojich používateľov pred únikmi údajov, preto jeho algoritmus analyzuje protokol HTTPS ako signál Page Experience a faktor hodnotenia.

Ako analyzovať signály skúseností s vašou webovou stránkou

Ak chcete analyzovať signály Page Experience vašej webovej lokality, použite službu Google Konzola na vyhľadávanie. V konzole Search Console je nástroj, ktorý odhalí, či je vaša webová stránka optimalizovaná pre signály Page Experience. Je k dispozícii na karte "Experience" (Skúsenosti) v hlavnej ponuke aplikácie Search Console.

Po načítaní nástroja Page Experience v konzole Search Console sa zobrazí percento stránok, ktoré spĺňajú kritérium spoločnosti Google pre pozitívny Page Experience. V konzole Search Console sa tieto stránky označujú ako "Dobré Adresy URL." Zobrazí sa číselný údaj a časový graf, ktoré predstavujú percento stránok s pozitívnym Page Experience.

Pod grafom sa nachádza súbor políčok podobných kartám pre signály Page Experience. Pre každý signál Page Experience je k dispozícii iný box. Podľa týchto polí môžete určiť, koľko stránok vyhovuje alebo nevyhovuje konkrétnemu signálu Page Experience. Ak sa napríklad v rámčeku Core Web Vitals zobrazí 50 nevyhovujúcich adries URL, vaša webová lokalita má 50 stránok, ktoré nie sú optimalizované pre Core Web Vitals. Kliknutím na toto políčko môžete zobraziť konkrétne adresy URL, ktoré v teste neuspeli.

Optimalizácia webovej lokality pre signály Page Experience: Čo by ste mali vedieť

Ak jedna alebo viacero stránok nie je optimalizovaných pre signál Page Experience, musíte ich opraviť. Rôzne signály Page Experience si vyžadujú rôzne formy optimalizácie. Pre hlavné webové signály môžete použiť službu PageSpeed Insights na adrese pagespeed.web.dev. Poskytne automatizovanú analýzu stránky Core Web Vitals. Ak stránka nespĺňa niektorý z ukazovateľov Google Core Web Vitals, služba PageSpeed Insights odhalí čo spôsobilo zlyhanie.

Stránky, ktoré nie sú prispôsobené mobilným zariadeniam, môžete zvyčajne opraviť zmenou ich dizajnu. Google odporúča responzívny dizajn pre stránky prispôsobené mobilným zariadeniam. Responzívne návrhy poskytujú návštevníkom rovnaký zdrojový kód a zároveň reagujú na ich zariadenia. Ak stránka nie je prispôsobená mobilným zariadeniam, prechod na responzívny dizajn ju pravdepodobne opraví.

HTTPS je pravdepodobne najjednoduchším signálom Page Experience; stačí nainštalovať kryptografický certifikát SSL, aby návštevníci mohli pristupovať na vaše webové stránky pomocou HTTPS. Niektoré webhostingové spoločnosti ponúkajú tieto certifikáty bez ďalších poplatkov. Dokonca aj keď máte zdieľaný hosting, môžete použiť zadarmo certifikát poskytnutý hostingom.

Po inštalácii kryptografického certifikátu SSL na server nastavte presmerovanie na nové, zašifrované adresy URL vašej webovej lokality. Bez presmerovania môžu návštevníci naďalej používať nešifrované HTTP pripojenie pri prístupe na vašu webovú lokalitu. Presmerovanie ich prinúti používať protokol HTTPS. Návštevníci, ktorí sa pokúsia načítať stránku pomocou protokolu HTTP, budú presmerovaní na verziu HTTPS tejto stránky.

Signál bez rušivých intersticiálov Page Experience sa dá tiež ľahko opraviť. Rušivé interstitials pozostávajú z vyskakovacích okien, dialógových okien a iných vizuálnych prvkov, ktoré zakrývajú obsah stránky. Zabraňujú návštevníkom v zobrazení obsahu stránky, takže spôsobujú negatívne skúsenosti.

Ak máte stránky s rušivými interstitialmi, musíte ich opraviť. Nemusíte odstrániť Interstitials z vašej webovej stránky úplne odstrániť, ale mali by ste ich nasadiť nerušivým spôsobom. Nasadenie interstitialov nad alebo pod obsahom stránky ich urobí nerušivými. Pokiaľ interstitial nezakrýva obsah stránky, nebude sa považovať za rušivý.

Signály Page Experience nezahŕňajú spätné odkazy ani iné mimo stránky signály hodnotenia. Sú to skôr všetky signály hodnotenia súvisiace so skúsenosťami, ktoré sa vyskytujú priamo na stránkach vášho webu. Signály skúseností so stránkami pozostávajú zo základných webových ukazovateľov, prívetivosti pre mobilné zariadenia, zabezpečeného protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) a žiadnych rušivých interstitialov. Optimalizácia vašej webovej lokality pre tieto signály Page Experience pomôže jej umiestneniu v službe Google a zároveň zabezpečí, aby k nej návštevníci mohli ľahko pristupovať a používať ju.

Posledná aktualizácia 2022-12-28T09:41:16+00:00 podľa Lukasz Zelezny

Index