Vítejte v našem centru podpory
< Všechna témata
Tisk

Co je chyba 404

Co je chyba 404?

A 404 error, also known as \”Page Not Found\” error, is an HTTP status code that indicates the failure of a web server to find the requested resource. When a user attempts to access a webpage that no longer exists or has been moved, the server responds with a 404 error code, informing the user that the page they are looking for cannot be found.

Příčiny chyb 404

K chybě 404 může dojít z několika důvodů:

1. Broken or removed links: When a webpage is deleted or its URL is changed without proper přesměrování, any linked pages that still point to the starý URL will result in a 404 error. This can happen due to website restructuring, obsah stěhování, or URL changes.

Zvyšte svou online prezentaci s Lukaszem Železným, SEO konzultantem s více než 20 lety zkušeností - domluvte si schůzku.

rezervujte si seo hovor ještě dnes

2. Mistyped Adresy URL: If a user manually enters an incorrect URL in the browser\’s adresa bar or clicks on a hyperlink with a typo, they will be directed to a non-existent page, triggering a 404 error.

3. Obsah, jehož platnost vypršela nebo který byl smazán: Pokud je webová stránka odstraněna nebo její obsah vyprší, jakýkoli pokus o přístup na tuto stránku skončí chybou 404. K tomu běžně dochází, když je obsah webové stránky pravidelně aktualizován, ale staré adresy URL nejsou správně přesměrovány.

4. Server configuration issues: In some cases, server misconfigurations or limitations can cause 404 errors. These can include issues with DNS settings, server permissions, or misconfigured přesměrování pravidla.

Dopad na SEO

From an SEO standpoint, encountering 404 errors can have negative consequences. When vyhledávání motory prolézání a website and encounter multiple 404 errors, it indicates chudák uživatel zkušenosti and may result in lower rankings for the affected website. Here\’s why:

1. Poor user experience: When users land on a 404 error page, it disrupts their browsing experience and may lead to frustration. This can result in higher bounce rates, decreased time spent on the site, and ultimately a negative impact on user engagement metriky.

Najměte si konzultanta SEO

2. Lost propojení vlastního kapitálu: If external websites or internal pages link to a URL that produces a 404 error, the link equity or \”link juice\” that those links pass to the target page is lost. This can diminish the úřad and ranking potential of the website.

3. Plazení inefficiency: Search engine crawlers allocate a limited amount of time and resources to index a website. When they encounter a significant number of 404 errors, it hampers their ability to crawl and index the site effectively. This can lead to poor visibility and lower rankings for the website\’s pages.

Získejte více zákazníků online s Lukaszem Železným, SEO konzultantem s více než 20 lety zkušeností - domluvte si schůzku.

rezervujte si seo hovor ještě dnes

Jak řešit chyby 404

Abyste zmírnili negativní dopad chyb 404, je nutné je správně řešit. Zde jsou doporučené postupy pro správu chyb 404:

1. Vlastní chybové stránky: Místo zobrazení obecné nebo výchozí chybové stránky 404 je vhodné vytvořit vlastní chybovou stránku, která uživatelům poskytne relevantní informace, například nabídne alternativní stránky, vyhledávací panel nebo odkazy na populární obsah.

2. Zavedení přesměrování: Pokud je webová stránka trvale přesunuta nebo je změněna její struktura URL, je nezbytné nastavit přesměrování 301. To zajistí, že uživatelé a vyhledávače budou automaticky přesměrováni na správnou stránku, čímž se zachová hodnota odkazů a dobrý uživatelský zážitek.

3. Regularly audit and fix broken links: Conduct periodic audits of your website to identify broken links and fix them promptly. Utilize tools like Google Konzola pro vyhledávání, který provide reports on crawl errors, to identify and address 404 errors proactively.

4. Monitor and correct internal linking: Keep a close eye on interní odkazy within your website to ensure they are not leading to 404 errors. Update or fix any links pointing to removed or non-existent pages.

5. Update sitemaps: Whenever changes are made to your website\’s structure or content, update the XML mapa stránek to reflect the latest URLs. This helps search engines discover and index the correct pages.

6. Monitor crawl errors: Regularly monitor the crawl errors reported in Konzola Google pro vyhledávání or other webmaster tools to identify and resolve recurring 404 errors. Investigate patterns and fix any underlying issues causing these errors.

Závěr

K chybě 404 dochází, když webový server nemůže najít požadovaný prostředek, což znamená, že stránka neexistuje nebo byla přesunuta. Tyto chyby mohou mít negativní dopad na uživatelský komfort, hodnocení SEO a efektivitu procházení vyhledávače. Správným řešením chyb 404 pomocí vlastních chybových stránek, přesměrování, pravidelných auditů a monitorování mohou majitelé webových stránek zmírnit jejich negativní dopady a poskytnout uživatelům lepší zážitek z prohlížení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Obsah