Recenzie speachmark

Spolupráca bola naozaj príjemná.

Vďaka úsiliu tímu sa výrazne zlepšilo umiestnenie spoločnosti a stránka zaznamenala zvýšenú organickú návštevnosť. Na spoločnosť urobila veľký dojem úroveň odborných znalostí a komunikácie tímu.
Recenzie speachmark

Jeho vedomosti sú fantastické, jeho prístup je skvelý a naozaj ide nad rámec.

SEO.London od Lukáša Železného zvýšilo návštevnosť a zlepšilo pozície na kľúčové slová. Pracovný postup bol veľmi efektívny a riešený prostredníctvom týždenných hovorov. Boli kompetentní a veľmi rýchlo reagovali za každých okolností.
Recenzie speachmark

Lukasz a jeho tím vykonávajú všetku prácu úspešne a úplne transparentne.

Bola radosť s nimi pracovať. SEO.London prekonalo všetky očakávania. Prílev kontaktov do firmy je na historicky najvyššej úrovni, pretože sú teraz na vrchole výsledkov Google, nad väčšími firmami. SEO.London je transparentné a orientované na štatistiky, poskytuje skvelú komunikáciu o tom, na čom pracuje, a o jeho výsledkoch.
karta s obrázkom v tvare trojuholníka