Neinformovanému pozorovateli může robot, který se potuluje po vašich webových stránkách, připadat jako z nějakého sci-fi filmu. Věřte tomu nebo ne, ale k fikci to má daleko a je to blíž realitě, než si myslíte! Pro každého, kdo se pohybuje v terénu vlastnictví a údržby webových stránek, je zásadní pochopit, jak roboti interagují s naším online prostorem. Stejně zásadní je mít schopnost tuto interakci regulovat. Tato potřeba nás seznamuje s užitečným nástrojem: roboti.txt. V tomto komplexním průvodce, budeme dekódovat co "jak blokovat roboty txt" a proč je to v dnešní digitální době důležité.

Co je soubor Robots.txt?

Soubor robots.txt je v podstatě strážcem vašich webových stránek. Umožňuje vám kontrolovat který části vašeho webu jsou k dispozici pro průzkum botem - podobně jako u Google vyhledávání a které by měly být zakázány. Funguje jako součást standardu pro vyloučení robotů (neoficiální standard používaný weby) a instruuje webové roboty o jejich povolených akcích při návštěvě vašich webových stránek.

Tento skromný textový soubor vypovídá o vašich preferencích přístupnosti stránek. Máte konkrétní adresáře nebo stránky, které chcete uchránit před zvědavýma očima robotů? Soubor robots.txt se o vás postará! Jeho obsah jednoduše stanovuje směrnice - konkrétní pokyny pro webové prohlížeče - které jsou vhodné pro efektivnější správu přístupu k webu. Tato vynalézavost umožňuje zajistit správnou prezentaci obsah při vyhledávání a zároveň chrání citlivé oblasti před náhodným odhalením.

Nakonec se naučíme, jak oddělit části naší kybernetické domény přesně nám jako webmasterům umožňuje lépe se orientovat v přítomnosti botů a jejich vlivu ve vzácných sférách našich platforem - proto se na ně dnes zaměříme.

Technická syntaxe souboru Robots.txt

Syntaxe souboru robots.txt je v podstatě jazyk a gramatická struktura, které se používají při vytváření jeho směrnic. Je velmi důležité pochopit, jak správné využití této syntaxe může pomoci při učení, jak blokovat roboty pomocí robots txt.

  1. User-agent: Směrnice user-agent označuje typ bota, se kterým chcete komunikovat, například Googlebot pro Google nebo BingBot pro Google. Bing. Sadu direktiv začněte pomocí "User-agent: *" znamená, že všechny webové prohlížeče by měly dbát těchto pokynů.
  2. Zakázat: Tato direktiva vysílá jasnou zprávu - vyhněte se cestě popsané bezprostředně za ní. Řekněme, že když napíšete: "Zakázat: /images/", dáváte tím pokyn, aby žádný robot, který ji bude číst, neměl možnost prolézání vaše webové stránky obrázky adresář.
  3. Povolit: Zcela opačně než u příkazu disallow, v rámci adresářů se zákazem, příkaz allow uděluje zpět přístupová práva pro určité podadresáře nebo soubory.

Pattern-Matching

Jedním ze složitých, ale účinných prvků syntaxe souboru robots.txt je porovnávání vzorů. Kromě přímého zadávání cest umožňuje porovnávání vzorů formulovat složité pokyny k blokování robotů v souboru robots txt pomocí jednoduchých symbolů.

  1. Při výuce porovnávání vzorů se zaměřte především na dva základní znaky - "*" (hvězdička) a "$" (znak dolaru). Hvězdička slouží jako zástupný znak, zatímco znak dolaru symbolizuje konec adresy URL.
  2. Použití hvězdičky uvnitř příkazu disallow označuje jakoukoli řetězcovou sekvenci, která se tam nachází. Například 'Disallow: /example' zakáže webovým vyhledávačům přístup k jakékoli stránce na vašem webu, kde adresa URL obsahuje 'example'.
  3. Naopak, přidání "$" na konec vašich různých termínů určuje, že pouze Adresy URL končí tak, že je zakázáno prolézání roboty. Upozornění ve znění "Zakázat: /*example$' omezí přístup pouze na stránky, jejichž adresa URL končí přesně na 'example'.

Nezapomeňte však, že ne všichni pavouci těmto vzorům rozumí nebo se jimi řídí - především mnozí spamově orientovaní -, takže to berte v úvahu při sestavování směrnic a hledání účinných způsobů, jak účinně blokovat roboty pomocí souborů robots txt.""""

Najměte si konzultanta SEO

Umístění souboru robots.txt se může zdát náročné, ale můžete si být jisti, že jde o poměrně jednoduchý proces. Tento malý, ale zásadní dokument patří na jedno přesné místo - do kořenového adresáře vašeho webu.

Zásadní věcí, kterou je třeba mít na paměti, je, že tento jednoduchý textový soubor musí být snadno nalezen vyhledávači. Do kořenového adresáře nebo do nejvyššího adresáře se obvykle nejprve podívají roboti vyhledávačů. přistání na vašem doména. Umístění souboru robots.txt zde tedy poskytuje okamžité a jasné pokyny, které části webu mají být přístupné.

Ti, kteří se ve webové mluvě nevyznají, se možná ptají, co přesně máme na mysli, když mluvíme o kořenovém adresáři. Kořenový adresář vašeho webu je v podstatě něco jako kmen stromu, ze kterého vycházejí všechny ostatní adresáře - tvoří páteř vaší online prezentace. Pokud je například adresa URL vašeho webu www.example.com, pak kořenový adresář bude / (lomítko za .com). Adresa www.example.com/robots.txt tedy dokonale označuje své místo v kořenovém adresáři.

Naproti tomu umístění pod jinou podadresář jako je /blog/robots.txt, nebude mít požadovaný účinek, protože roboti se nebudou obtěžovat hledat tak daleko na vašich stránkách, než získají pokyny.

Nesprávné umístění by mohlo vést k neefektivnímu procházení a indexování - dvěma základním faktorům při SEO úspěch - protože vyhledávače nebudou vědět, kde mají povoleno nebo zakázáno zkoumat, když se dostanou na "váš práh".

Proto se ujistěte, že máte umístění přibité, když se díváte na to, jak efektivně blokovat roboty pomocí souborů robots txt. Umístění hraje v tomto základním technickém nastavení SEO skutečně nedílnou roli.

Při pochopení významu a fungování souborů robots.txt zůstává jedna relevantní otázka: proč potřebujete soubor robots.txt?

Za prvé, soubor robots.txt poskytuje webovým prohlížečům pokyny, jak mají s vašimi webovými stránkami pracovat. Když vyhledávače přistupují k vašemu webu, aby jej indexovaly, tyto pokyny v souboru robots.txt vstupují do hry. Navádějí vyhledávací roboty, jako je Googlebot společnosti Google nebo Bingbot společnosti Bing, na jejich navigační cesty po vaší doméně.

Za druhé, soubor robots.txt je nezbytný pro správu přístupu do soukromých částí webu, které jsou citlivé nebo se na nich pracuje. Robotům můžete výslovně nařídit, aby indexování takový obsah. Tím se zajistí, že nežádoucí oblasti zůstanou neindexované a mimo dohled veřejnosti prostřednictvím stránek výsledků vyhledávání (SERP).

Na webu navíc existuje nespočet prolézacích robotů, a to jak dobrých, tak škodlivých. Tím, že v souboru robots.txt nastavíte, kdo může co na vašem webu procházet, pomocí specifických příkazů "User-agent", udržíte vysoké standardy ochrany před potenciálními hrozbami, které vás navštěvují pod rouškou nevinného procházení.

A konečně, bez omezení stanovených v souboru Robots txt mohou někteří roboti přetížit servery tím, že je zahltí požadavky, což vede ke zpomalení uživatelů. zkušenosti nebo útoky DDoS (Distributed Denial of Service). Funguje tedy jako důležitý nástroj pro zajištění optimálního výkonu. server výkon.

Až se začnete seznamovat se strukturováním vlastního souboru Robots txt v dalších částech tohoto článku, nezapomeňte na tento klíčový koncept: Proto je pro ochranu a optimalizaci přítomnosti jakékoli domény na internetu zásadní mít konkrétní soubor Robots txt.

Kontrola, zda máte soubor robots.txt

Přejděme nyní k tomu, jak můžete zjistit, zda vaše webové stránky již mají soubor robots.txt. Obecně se nachází v kořenovém adresáři vašeho webu.

Chcete-li zkontrolovat jeho přítomnost, doporučuji následující jednoduché kroky:

  1. Otevřete svůj oblíbený webový prohlížeč.
  2. V adresa baru v top, zadejte yoursitename.com/robots.txt; nahraďte "yoursitename.com" svým skutečným názvem domény.

Na obrazovce by se měl zobrazit obsah tohoto nenápadného, ale vlivného souboru robots.txt, pokud na vašem webu existuje. Naopak chybová zpráva podobná "stránka 404 nenalezena" nebo "soubor nenalezen" by znamenala, že soubor robots.txt v současné době neexistuje.

Nezapomeňte, že správně implementovat 'jak blokovat roboty robotů txt' strategie významně ovlivňuje optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Proto je důležité, abyste byli informováni o tom, zda ho máte, nebo ne.

Souhrnně (i když ne povinně) lze říci, že pochopení a správné používání souboru robots.txt je dnes nedílnou součástí správy úspěšných webových stránek. Pokud si po provedení těchto kroků pro kontrolu jeho existence stále nejste jisti, zvažte možnost nechat si poradit od odborníka, protože může jít o pokročilejší IT. znalosti než se očekávalo.

Nezapomeňte také, že absence souboru robots.txt nemusí být nutně na škodu - znamená pouze neomezený přístup robotů vyhledávačů do všech oblastí vašeho webu. Smysluplná kontrola nad takovým přístupem se stane zcela možnou, jakmile pochopíme, "jak efektivně blokovat roboty robots txt" na našich stránkách!

Jak vytvořit soubor Robots.txt

Vytvoření souboru robots.txt je základním krokem při řízení interakce robotů vyhledávačů s vašimi webovými stránkami. Pojďme se ponořit do procesu jeho vytváření.

Porozumění součástem souboru Robots.txt

Typický soubor robots.txt obsahuje dvě hlavní součásti, včetně direktiv User-agent a Disallow. User-agent odkazuje na konkrétní webový crawler, jako je Googlebot nebo Bingbot, na který mají být vaše pokyny zaměřeny. Na druhou stranu ve směrnici Disallow jsou uvedeny stránky nebo adresáře, které nechcete, aby určité roboty procházely. Například:

User-agent: * Zakázat: /private/

V tomto případě je všem botům ("*" znamená všechny) zablokován přístup k čemukoli v adresáři "private".

Generování čerstvých souborů

Nyní přejdeme k vygenerování tohoto šikovného kódu. Budete potřebovat obyčejný textový editor - postačí vám Notepad. Textové procesory, jako je Microsoft Word, nejsou pro tento úkol vhodné kvůli jejich tendenci vkládat dodatečné formátovací znaky.

Na začátku vytvořte nový dokument a uložte jej jako "robots.txt". Mějte na paměti, že zde záleží na psaní velkých písmen - dbejte na to, aby vše bylo psáno malými písmeny. Dále následuje tvorba syntaxe podle toho, které sekce chcete blokovat. Nezapomeňte, že každé pravidlo by mělo být na samostatném řádku:

User-agent: * Zakázat: /

Toto pravidlo zakazuje všem botům přístup k jakékoli části vašeho webu (označené znakem '/'). Používejte jej s rozvahou!

Na stránkách klíčové slovo zde je specifičnost; když se učíte blokovat roboty, moduly robots txt jsou univerzálními nástroji, které umožňují přesnou kontrolu nad akcemi botů.

Nahrávání souborů

Po vytvoření nahrajte soubor robots.txt do kořenové složky webu pomocí protokolu FTP (File Transfer Protocol). Obvykle se nachází ve stejném umístění jako složky wp-admin, wp-content a wp-includes.

Po úspěšném dokončení těchto kroků mohou uživatelé najít váš soubor Robots.txt tak, že za vaši primární doménu - např. www.example.com/robots.txt - připojí "/robots.txt". Nyní jste zvládli vytvořit soubor robots.txt!

Nezapomeňte však, že zatímco poctivé crawlery účinně usměrňuje pouze zdvořilost, mazanější destruktivní roboti se mohou rozhodnout je rovnou ignorovat.

Po získání těchto znalostí mějte na paměti, že údržba je nezbytná - pravidelná kontrola zajišťuje trvalou účinnost, proto si vyhraďte čas na pravidelné kontroly. Šťastné kódování!

Blokování konkrétních botů a souborů/složek

Při pronikání do tématu - jak blokovat roboty robotů txt, je důležité si uvědomit, že tento úkol není vždy o omezení všech crawlerů. Často můžete chtít určit pouze určité nežádoucí roboty nebo omezit přístup pouze k určitým souborům a adresářům. V těchto nuancovaných scénářích může mít větší porozumění manipulaci se souborem robots.txt zásadní význam.

Jednota v rozmanitosti je rozšířená taktika, kterou používají různé online služby. Různé typy webových crawlerů se pohybují kolem internet s různým chováním a schopnostmi. Zatímco někteří pavouci jsou pro indexování obsahu nezbytní, jako například Googlebot, jiní, například spamoví roboti, mohou poškodit výkonnost vašeho webu.

Tyto méně konstruktivní roboty lze blokovat dvěma způsoby: úzce nebo široce. Úzký přístup znamená zablokování konkrétního bota na celém webu, zatímco širší přístup zahrnuje zablokování každého bota v určité složce nebo souboru.

Než budeme pokračovat, pochopíme, jak můžete v souboru robots.txt zadat agenta uživatele (tj. bota). Každé pravidlo v tomto dokumentu musí začínat uvedením "User-agent", za nímž následuje dvojtečka(:) a poté vymezení jména agenta. Ponechání hvězdičky (*) znamená, že stránku navštíví jakýkoli bot. Místo toho se lze rozhodnout pro zadání konkrétních jmen určitých botů.

Dále následují direktivy "Zakázat" nebo "Povolit", které určují povolené akce pro identifikované uživatele-agenty týkající se konkrétních oblastí vašich webových stránek.

Nezapomeňte, že důležité je nejen vědět, jak roboty txt blokovat, ale také proč - zaměřit se jak na prevenci plýtvání prostředky, tak na ochranu před škodlivými aktivitami kompromitovaných agentů.

Na závěr naší diskuse o specifických aspektech blokování nezapomeňte, že při vkládání důvěry v dodržování těchto pravidel hraje významnou roli spolehlivost - hlavní vyhledávače je obvykle striktně dodržují, bohužel méně známí scraper-boti je dodržují jen zřídka. Pokud se snažíte zabezpečit citlivá data, nespoléhejte se pouze na robots.txt!

Robots.txt vs Meta Robots vs X-Robots

Znalost blokování botů pomocí robots txt je zásadní, ale není to jediná metoda kontroly chování botů na vašich webových stránkách. Existují také meta značek robots a x-robots, což jsou další dva účinné způsoby, jak dát online robotům instrukce o vašem webu. Pokud přemýšlíte, který z nich použít nebo čím se liší od ostatních, vysvětlím vám to.

Soubor Robots.txt

Jak jsme již uvedli, soubor robots.txt slouží jako hlavní vodítko pro správce webu, který může vyhledávače nasměrovat na určité části webu nebo od nich odklonit. Tento malý textový soubor se nachází na úrovni kořenového adresáře a obvykle obsahuje obecné pokyny pro všechny roboty uživatelských agentů, pokud nejsou zdůrazněny konkrétní.

Soubor robots.txt v podstatě říká robotům: "Tyto oblasti jsou zakázány." Uvědomte si však, že ne všichni pavouci tato pravidla respektují.

Co jsou meta značky robotů?

Značky Meta Robots nabízejí podrobnější ovládání ve srovnání se značkami široký pokyny uvedené v souboru robots.txt. Tyto atributy HTML dávají robotům vyhledávačů pokyny k indexování jednotlivých stránek, nikoli celých adresářů nebo webů. Říkají vyhledávačům, zda mají stránku indexovat ("noindex"), sledovat její odkazy ("nofollow"), "none" (což znamená noindex a nofollow) a další příkazy. Metaznačky robotů komunikují přímo s vyhledávači po jednotlivých stránkách a nabízejí skutečnou všestrannost při řízení chování vyhledávačů.

Jak fungují štítky X-Robots?

Značky X-Robots mají některé společné rysy se značkami meta robots, protože také poskytují podrobné pokyny na úrovni stránky. Na rozdíl od svých protějšků, které se objevují v dokumentech HTML, se však značky x-robots nacházejí v dokumentu HTML. HTTP záhlaví. Toto umístění umožňuje, aby fungovaly i pro soubory, které nejsou v jazyce HTML, jako jsou soubory PDF nebo obrázky. Stejně jako u metaznaček robotů se však akce značek x-robot pohybují od "noindex", "nofollow" nebo dokonce "nosnippet" a dalších.

I když je tedy znalost blokování robotů pomocí robots txt skutečně cennou znalostí pro každého webmastera, pochopení silných stránek a aplikací metarobotů a x-robotů poskytuje ještě širší sadu nástrojů při úpravě vztahu vašich stránek s webovými crawlery.

Jak blokovat roboty pomocí souboru Robots.txt

Naposledy aktualizováno v 2023-06-29T16:47:23+00:00 podle Lukasz Zelezny

Index