Vill du mäta hur stark din webbplats är i Sök på motorns ögon? Svaret är "Domain Authority". Det låter kanske lite tekniskt, men du kan vara säker på att i slutet av denna 3000 ord långa guide kommer du inte bara att kunna förstå domän auktoritetens betydelse, men upptäck också hur du hittar din webbplats domän Myndighet poäng. Så låt oss ge oss ut på denna upplysande resa och dyka djupt ner i havet av SEO.

Vad är domänauktoritet?

Myntat av Moz, ett välkänt SEO-programvaruföretag, Domänmyndighet (DA) är en prediktiv mått som indikerar hur bra en webbplats kan rangordning på sökmotorernas resultatsidor (SERP). Poängen varierar från ett till hundra där ett högre värde står för större förmåga att uppnå optimal ranking.

DA-poängen dyker inte bara upp från ingenstans. Istället innehåller den ett sortiment av faktorer som att länka rotdomäner, det totala antalet inkommande länkar som pekar mot din webbplats och mer. Att vara ett jämförande verktyg snarare än absolut poängmekanism gör DA perfekt för att mäta rankningsstyrkan mellan webbplatser eller spårning av ned rankningens styrka över tid.

Kom ihåg: att utmärka sig i DA-poäng garanterar inte högre ranking - sökalgoritmerna är alldeles för komplexa än så. Ändå ger ökad domänauktoritet dig verkligen en fördel jämfört med konkurrenterna när du kämpar för SERP-synlighet.

Med nyckelbegreppet om vad domän auktoritet är under vårt bälte , nästa vi kommer att gå igenom hur du kan kontrollera din egen domän auktoritet status. Så spänn fast dig när vi fortsätter denna spännande resa över SEO-landskapet Analyser!

Domain Authority Chasing kan verka som en komplicerad uppgift, men i verkligheten är det en okomplicerad process om du använder lämpliga verktyg. Idag ska jag visa 𝘦𝘹𝘢𝘤𝘵𝘭𝘺 hur du hittar din domänauktoritetspoäng med några enkla steg.

För det första behöver du ett tillförlitligt verktyg för kontroll av domänauktoritet. Flera pålitliga online-resurser som MozBar, Ahrefs och SERPs erbjuder denna tjänst. Vissa kräver prenumerationer eller programvaruinstallation medan andra inte gör det; välj en som passar dina behov bäst.

Anlita en SEO-konsult

Låt oss använda MozBar som exempel för att illustrera detta:

 1. Ladda ner och installera MozBar: Det första steget är att ladda ner gratis MozBar Chrome-tillägg från Google Chrome Webstore.
 2. Ange webbadressen till din webbplats: När du har installerat och aktiverat den, gå till din webbplats i din webbläsare.
 3. Hitta din poäng: Titta sedan på topp i din webbläsare där det kommer att finnas ett fält som visar olika SEO mätvärden - en av som kommer att säga "DA". Och voila! Det är så du hittar din Domain Authority med hjälp av MozBar!

Med detta sagt, kom ihåg att olika verktyg kan ge något varierande poäng för samma webbplats på grund av deras unika algoritmer för beräkning av värden. Att konsekvent hålla sig till ett verktyg säkerställer därför att du får relativt konsekventa resultat.

Tänk slutligen på att kontrollera din "auktoritet" bör handla om mer än bara siffror - Det handlar också om att analysera kvalitetslänkar som byggts över tiden, poängsätta betrodda hänvisningar, förstå algoritmer etc., allt som bidrar till en konkret digital ryktebyggande mekanism baserad på förtroende och verifierbara resultat.

Att ta reda på "hur man kontrollerar min domänauktoritet" handlar inte bara om att samla in enkla datapunkter - det handlar om att väva samman flera informationssträngar till ett sammanhängande tyg för att förstå sökmotoroptimering (SEO) filosofi i sin helhet!

Vad är en bra Domain Authority Score?

Att exakt definiera vad som utgör en "bra" domain authority score kan verka som att leta efter en nål i en höstack. Det finns flera faktorer som spelar in när man ska avgöra vilken domänauktoritet (DA) som är optimal för din webbplats. Framför allt är det en öppen fråga som beror på den enskilda webbplatsens mål och konkurrens.

En DA-poäng på 1-30 kan anses vara relativt låg och pekar på antingen nya webbplatser med få inkommande länkar eller äldre webbplatser som verkligen har misslyckats med att få någon form av erkännande online. Även om dessa siffror verkar magra, ligger nya webbplatser eller de som inte är inriktade på ranking vanligtvis i detta intervall; det finns ingen anledning till oro om du bara kommer igång.

På andra sidan spektrumet finns poäng mellan 31 och 50 som visar måttlig framgång när det gäller länkning och sökmotorranking. Sådana siffror visar på gradvisa framsteg, vilket signalerar spirande potential och tillväxtmöjligheter om det hårda arbetet fortsätter.

Poäng inom intervallet 51-70 indikerar robust prestanda med gott om uppsida. Naturligtvis har dessa mogna webbplatser ofta organisk trafik från sökmotorer på grund av deras rykte - mer detaljerad innehållsmarknadsföring strategier ger så imponerande resultat tillsammans med större backlink-portföljer.

Mellan 71 och 100 dominerar branschens titaner - en region som är svår att penetrera utan stora investeringar i SEO-aktiviteter tillsammans med högkvalitativt innehåll. Det är ett ovanligt område som främst trafikeras av kända namn med stora budgetar för online marknadsföring. Branschjättarna har ett betydande inflytande på denna arena.

Kom dock ihåg att en bra DA-poäng också bör återspegla din bransch- och nischrelevans eftersom var och en har olika standardriktmärken i enlighet med detta. Att positionera din webbplats mot konkurrenter ger mer kontextuella hjälpsam insikter än att undersöka ditt betyg isolerat. Det innebär att förstå hur man hittar din domänauktoritetspoäng blir obetydlig om du inte jämför på lämpligt sätt.

Därför är det viktigt att inte bara fokusera på att uppnå en idealisk numerisk mål men också på att konsekvent vårda förbättringar insatser över tid - ett betydande mervärde genom att säkerställa en uppåtgående trend i din DA-utveckling över tid snarare än att jaga efter svårfångade siffror.

Ha realistiska förväntningar när du tolkar ditt DA-betyg och se det som ytterligare ett användbart verktyg snarare än ett slutgiltigt lackmustest - särskilt med tanke på dess potentiella begränsningar mot överdrivna länkbyggande tekniker eller black hat-metoder.

I huvudsak finns det inte ett universellt svar när det gäller det viktigaste målet för domänmyndighet - en behöver en omfattande uppskattning baserad på hans unika omständigheter för att uppnå maximal relevans bland primära identifierade konkurrenter och samtidigt göra rättvisa mot deras digitala innehåll Strategi.

Hur beräknas Domain Authority?

Proceduren för att beräkna din domänauktoritetspoäng är komplex och invecklad och förlitar sig på flera element. Följande punkter bör hjälpa till att belysa detta komplexa ämne.

För det första är det viktigt att förstå vikten av länkprofilens kvalitet när man bestämmer hur man hittar din domänauktoritetspoäng. Det hänvisar till kvaliteten och kvantiteten på inkommande länkar som direkt användare till din webbplats från andra webbplatser; dessa kan betraktas som en förtroendeomröstning i den digitala världen. Alla röster är dock inte lika - länkar från webbplatser med hög auktoritet väger tyngre än länkar från webbplatser med låg auktoritet.

2. MozRank:

MozRank spelar också en avgörande roll för domänauktoritetspoängen - en algoritm som utvecklats av Moz som utvärderar både antalet och kvaliteten på länkar som leder tillbaka till en webbplats och tilldelar en poäng mellan ett och tio (där tio betyder högre trovärdighet).

3. MozTrust:

MozTrust går djupare in på vem som länkar till dig snarare än att bara räkna antal. Webbplatser som länkas till betrodda källor som universitet eller statliga institutioner rankas högre på detta mått. Det mäter pålitlighet baserat på hur nära du är ansluten inom betrodda webbnätverk.

För tydlighetens skull bör du komma ihåg att även om jag beskriver varje komponent separat, så fungerar de tillsammans i kombination; en harmonisk summa snarare än osammanhängande delar.

Fortsätter nu med ytterligare faktorer-

4. Innehållets kvalitet:

Innehåll förblir verkligen kung - väl undersökt informativt innehåll hjälper avsevärt till att öka din domänmyndighetspoäng.

5. Sociala signaler:

Dessa inkluderar delningar eller likes från sociala medieplattformar som Facebook och Twitter - vilket fungerar som en annan indikator för att fastställa domänens auktoritet.

Slutligen, utöver att förstå "hur man hittar din domänmyndighetspoäng", är det viktigt att du förstår dess iterativa natur - den omräknas kontinuerligt så att poängen genomgår fluktuationer i enlighet därmed.

Kom ihåg! Beräkningar är dynamiska - inte statiska - och därför finns det utrymme för ständiga förbättringar och tillväxt.

Nästa gång någon frågar dig "Hur beräknas Domain Authority?", Hoppas jag att du kan svara dem klokt eller möjligen omdirigera dem här!

Varför är domänauktoritet viktigt?

Domänbehörighet spelar en avgörande roll i det digitala landskapet. För den som fördjupar sig i SEO eller vill förbättra sin webbplats synlighet i sökmotorer är det viktigt att förstå sin domänauktoritet. I detta koncept ingår flera beståndsdelar som visar varför domänauktoritet rankas högt.

För det första är det en återspegling av din webbplats rykte över tid och visar dess erkännande av andra webbplatser, främst genom länkning. Din poäng visar hur trovärdigt och tillförlitligt ditt innehåll uppfattas ur ett externt perspektiv, och påverkar därmed andras vilja att länka tillbaka till dig.

För det andra, med tanke på att domänauktoritet härrör från många SEO-faktorer som bakåtlänkar eller webbplatsstruktur, kan dess värde fungera som en effektiv indikator på sökrankningspotential. Webbplatser med högre domänauktoritet tenderar att rankas högre på sökmotorernas resultatsidor (SERP). Det blir därför enklare att mäta din förmåga gentemot konkurrenterna när du använder dessa värden som riktmärken.

Slutligen ger domänauktoritet en heltäckande bild av webbplatsens övergripande hälsa. Det gör det möjligt för online-enheter att utvärdera sina digitala marknadsföringsstrategier objektivt och vägleda nödvändiga justeringar för optimeringsändamål.

Dags att höja nivån på din försäljning

För att illustrera detta ytterligare kanske du undrar hur exakt domänauktoritet bidrar till att öka försäljningen? Enkelt uttryckt: Hög domänauktoritet = Bättre sökmotorranking = Ökad trafik = Fler potentiella kunder = Högre försäljning.

Google rankar webbplatser organiskt baserat på upplevd expertis och legitimitet bland andra faktorer. Om man på ett mästerligt sätt använder de komponentmått som tillsammans bygger upp Domain Authority - som MozRank eller MozTrust - kommer Google att uppfatta dem som en pålitlig källa. Ökad synlighet leder till förbättrad varumärke medvetenhet och ökad trafik som flödar in i ditt företags närvaro på nätet.

Genom att effektivt utnyttja eventuella trafikökningar till följd av höga SERP-placeringar på grund av överlägsen DA-poäng kan man dessutom direkt påverka potentiella kunders engagemangsnivåer som leder fram till eventuella konverteringar. En webbplats som visas på första sidan tenderar alltid att få fler klick än de som ligger längre ner i listan - digitalt förstärker det fysiska fotfallet som upplevs i tegel- och murbrukbutiker!

Sist men inte minst viktigt - en fortsatt ökad försäljning ger långsiktig stabilitet för företag som verkar inom en alltmer mättad virtuell marknad marknadsplats där utmärkande kvalitet får allt större betydelse för varje dag som går! Men låt oss också komma ihåg: Rom byggdes inte på en dag men smulades sönder över natten - regelbunden övervakning / underhåll leder till hållbara höga DA-poäng som i slutändan översätts till stabila intäktsflöden!

Tips för att förbättra din Domain Authority-ranking

Att etablera en hög domänauktoritet sker inte över en natt. Det kräver strategi, tålamod och flit. När du strävar efter att lära dig hur du hittar din domän auktoritet poäng, fördelar kommer att börja dyka upp från taktik effektivt tillämpas över tid. Här är några strategier som du kan använda dig av.

Skapa innehåll av hög kvalitet

I världen av digital marknadsföring är innehåll fortfarande kung. Högkvalitativt och engagerande innehåll drar till sig läsarnas uppmärksamhet och får dem att komma tillbaka för mer:

 • Skapa ämnen som är direkt anpassade till din målgrupps behov.
 • Skapa omfattande inlägg som täcker ämnet i fråga djup.
 • Infoga relevanta nyckelord naturligt i innehållet.
 • Se till att din grammatik är oklanderlig - använd verktyg som Grammarly.

Kom ihåg att en välskriven text fylld med användbar information har större chans att delas på olika plattformar - vilket ökar dess synlighet dramatiskt.

Länkbyggande spelar en avgörande roll i SEO-strategier. Det handlar i princip om hänvisningar online, där en annan webbplats går i god för din webbplats trovärdighet eller relevans:

 • Ta kontakt med pålitliga webbplatser som är relaterade till din nisch.
 • Undvik spammy eller misstänkta länkutbyten.
 • Använd gästpostning strategiskt för att få länkar från ansedda källor.

Högkvalitativa bakåtlänkar kan öka trafiktillströmning och hjälper till att öka din ranking på sökmotorernas resultatsidor (SERP), vilket förbättrar din domänauktoritetspoäng.

Analysera din konkurrens

Du arbetar inte isolerat, och att veta vad konkurrenterna gör framgångsrikt är därför en del av att få en konkurrensfördel:

 • Identifiera nyckelaktörer inom din nisch.
 • Håll dig uppdaterad om deras senaste erbjudanden och hur de marknadsför dem.
 • Förstå deras SEO-strategier

Genom att analysera konkurrensen får man insikt i vilka förbättringar som krävs för att öka relevansen bland användare som söker sådana tjänster eller produkter.

Uppdatera gammalt innehåll

För att hålla jämna steg med snabbt föränderliga tider krävs uppdatering gamla innehåll regelbundet:

 • Uppdatera föråldrad information med aktuella data eller insikter
 • Förbättra läsbarheten genom att se över meningsuppbyggnaden
 • Integrera nyupptäckta nyckelord

Att hålla sig relevant leder till organisk trafik som över tid leder till förbättrad domänrankning.

Omvandla dessa tips till handlingar, förbli tålamod eftersom verkliga framsteg kan ta tid när du lär dig hur du hittar din domänmyndighetsrankning.

Verktyg för kontroll av domänmyndighet

Om man fördjupar sig i nyanserna i domänauktoritet blir det ganska tydligt hur viktigt det är att analysera regelbundna mätvärden och förstå var din webbplats står. Denna utvärdering är inte ansträngande alls; i själva verket finns det många verktyg tillgängliga som är utformade speciellt för denna uppgift. Här är en närmare titt på fem avancerade domänmyndighetskontrollverktyg som gör ett utmärkt jobb.

Moz

Först och främst på vår lista är Mozföretaget som ligger bakom begreppet domänauktoritet. Det erbjuder ett verktyg som heter "Link Explorer" som sträcker sig längre än att bara kontrollera din domänpoäng. Det ger också en analys rapport som innehåller nyckeldata som länkande domäner och inkommande länkar. Att använda Moz för att hitta din domänauktoritetspoäng är inte bara förnuftigt - det är insiktsfullt.

Ahrefs

Nästa steg, Ahrefs är fullpackad med flera SEO-verktyg förutom den övertygande funktionen Domain Rating (DR). I likhet med Mozs DA utvärderar Ahrefs DR också backlink-profilen och bedömer effektiviteten hos en webbplats baserat på dessa meriter. Att erbjuda omfattande rapporter och intuitiva grafer drar ytterligare överklagande mot sig själv för att lära sig hur man hittar din domänmyndighetspoäng med Ahrefs.

SEO-kontroll för webbplatser

The skönhetSEO-kontroll för webbplatser ligger i dess enkelhet. Med denna användarvänliga applikation är allt du behöver göra att slå in din URL och trycka på "check". Dessutom ger den dig inte bara en DA utan även omvända poäng för webbplatser över 100 olika mätvärden inklusive social signalpåverkan, Alexa rank, Google-indexuppdateringar - på nolltid platt.

Majestic

När du vill göra en djupanalys av bakåtlänkar densitet eller . hänvisande domäner profiler - tänk inte på något annat än Majestic. Denna programvara har två unika index: Fresh Index & Historic Index ger nya datapunkter tillsammans med äldre - ett bra sätt att spåra framsteg när du vill ta reda på vad som utgör din egen domänauktoritetspoäng.

SiteChecker

Slutligen har vi ytterligare en enastående utmanare - SiteChecker har imponerande funktioner i kombination med ett lättförståeligt användargränssnitt som gör det mer tillgängligt för nybörjare som försöker dekryptera sina DA-poäng på egen hand - allt utan att överväldiga dem med för mycket jargong eller röriga instrumentpaneler.

För att avrunda detta avsnitt - att förstå hur du hittar din domänauktoritetspoäng bör nu vara betydligt enklare med dessa fem otroliga verktyg till ditt förfogande: Moz, Ahrefs, Website SEO Checker, Majestic och SiteChecker. Varje plattform ger något unikt till bordet så beroende på individuella behov kan man välja vilken som helst för sin utforskningsresa för att förbättra webbplatsens trovärdighet genom högre DA-rankingar.

Kontrollera din domänauktoritet

Så du har förstått begreppet domänauktoritet och de krafter som styr det. Du kanske frågar just nu, hur hittar jag ens min domänmyndighetspoäng? Du har tur eftersom det inte är alltför komplicerat att hitta din domänauktoritet.

Vanliga frågor

1. Kan jag kontrollera min domäns auktoritet gratis?

Ja, verkligen! Moz tillhandahåller ett gratis verktyg som heter Link Explorer där du bara behöver mata in din URL för att se din webbplats domänauktoritet. Andra verktyg som Ahrefs och Website SEO Checker tillåter också begränsad gratis användning.

2. Hur ofta uppdateras min domäns auktoritetspoäng?

Vanligtvis beror uppdateringsfrekvensen på vilket verktyg du använder. Moz uppdaterar sina DA-poäng minst en gång varje månad. Större förändringar i backlinks eller webbplatsstruktur kan dock leda till mer frekventa uppdateringar.

3. Kan en ny webbplats har hög domänauktoritet? Det är inte omöjligt, men det är osannolikt. Helt nya webbplatser börjar med en Domain Authority-poäng på ett. När tiden går och de ackumulerar fler högkvalitativa inkommande länkar från ansedda källor förbättras deras poäng naturligt.

4. Använder Google Domain Authority som en del av sin rankingalgoritm?

Domain Authority är en egen mätmetod som har sitt ursprung i Moz och används i stor utsträckning inom SEO-communityn. Även om Google har bekräftat att de använder över 200 rankningsfaktorer i sin algoritm, har de aldrig avslöjat Domain Authority som en av dem.

Oberoende av dessa VANLIGA FRÅGOR svar, kom ihåg att ta din DA-poäng med en nypa salt; se det som en indikator istället för en slut-allt-vara-allt-parameter. Kom ihåg att inte bara lita på detta; fortsätt alltid sträva efter att genomföra omfattande SEO-strategier i kombination med att skapa innehåll i toppklass för din publik.

Lycka till med kontrollen!

Slutsats

I slutändan är det avgörande att veta hur du hittar din domänauktoritetspoäng för att förstå din webbplats potential och prestanda. Det ger dig ett mätbart kriterium som du kan använda för att bedöma effekten av dina SEO-insatser och förfina dina digitala strategier.

Kom ihåg att bygga upp domänens auktoritet är en pågående process som kräver konsekventa insatser. Fokusera på att generera premium kvalitetsinnehåll med strategisk användning av nyckelord, bygga meningsfulla, trovärdiga bakåtlänkar och regelbundet utvärdera din konkurrens. Uppdateringar av gammalt innehåll är också avgörande för att hålla inaktuella länkar fräscha och relevanta.

Användningen av tillförlitliga verktyg för domänauktoritetskontroll som Moz, Ahrefs eller Website SEO Checker förenklar denna uppgift avsevärt. Verktyg som dessa ger dig värdefull information om styrkorna och svagheterna i din webbplats domän så att du kan anpassa dig därefter.

Att hantera din domänauktoritet kräver tålamod, tid, expertis och ständigt lärande. Men det är värt det! Högre poäng lockar till sig mer trafik som leder till ökad försäljning - vilket gör allt det hårda arbetet mycket givande!

Så varsågod! Ta tyglarna och forma din synlighet på nätet med hjälp av kunskap att ta reda på hur: tack vare den här guiden om hur du hittar din domänauktoritetspoäng.

Tänk bara på att även om hög domänauktoritet bidrar till att öka synligheten och trovärdigheten - garanterar det inte att du rankas på topp varje gång. Det finns en myriad av faktorer som spelar in när det gäller sökmotoralgoritmer. Google har trots allt över 200 rankingparametrar! Därför bör man undvika att se Domain Authority som det enda målet. Se det snarare som ett viktigt mått som utgör en del av en bredare SEO-taktik.

Som Theodore Roosevelt en gång sa: "Gör vad du kan med det du har där du är." Börja nu med att optimera den poängen!

Hur du hittar din Domain Authority Score

Senast uppdaterad 2023-06-29T13:46:20+00:00 av Lukasz Zelezny

Index