Leestijd: 7 minuten

Gids Over Hoe te schrijven a Meta Beschrijving, Titel Tag, H1 op contactpagina

Een contactpagina is een essentieel onderdeel van de website. De inhoud ervan is bedoeld om verkeer naar het bedrijf te leiden. Een saaie contactpagina zal echter onmiddellijk een verkeerde indruk maken op de lezer. Daarom moet het bestaan uit relevante secties om te verschijnen in hooggeplaatste zoeken resultaten. Hieronder volgen enkele tips in verband met meta-beschrijvingen, title-tags en h1 voor de contactpagina. 

Wat is een metabeschrijving?

De korte samenvatting van de informatie onder de blauwe zoekresultaten wordt een metabeschrijving genoemd. Deze beschrijft de inhoud van de pagina en komt overeen met de zoekopdracht van de gebruiker. De woorden die in de zoekopdracht van de gebruiker worden genoemd, zijn meestal vetgedrukt in de zoekmachineresultaten. 

Een metabeschrijving overtuigt de gebruiker om op de pagina te klikken en de interactie met de website aan te gaan. Hier is alles wat u moet weten over het maken van een onderhoudende meta-beschrijving om de online betrokkenheid te vergroten.

Maak het uniek 

De metabeschrijving van de contactpagina moet uniek zijn voor elke pagina om verkeer te genereren. Bovendien moet hij ook de tekst van de pagina nauwkeurig weergeven. Misleidende meta-beschrijvingen doe geen organisch verkeer genereren, wat de business. Het zal de ranking van de website schaden, wat minder inkomsten voor het bedrijf betekent. Bovendien, als de meta description niet correct is, zal Google de beschrijving ervan gebruiken, wat de ranking zal verlagen.

Wij begrijpen dat het maken van een meta description een zeer vervelende taak is. Hetzelfde geldt ook voor de paginatitels. Daarom moet het bedrijf de pagina's instellen om deskundig gemaakte meta beschrijvingen te maken. U kunt de ontwerper van de website raadplegen voor paginatitels en contact met ons opnemen meta description. Aangezien zij de website hebben gemaakt, zullen zij de klant bij het maken van de tekst.

Trefwoorden toevoegen

Bij het maken van een meta description of title tag voor een contactpagina moet de klant de relevante trefwoorden in de tekst opnemen. De gebruiker zal de trefwoord als ze overeenkomen met de zoekopdrachten. Het resultaat is dat de websiteverkeer verhoogt. 

De klant van de website moet de meta-beschrijving van contact met ons beginnen met het juiste trefwoord om de klikfrequentie te verhogen. Echter, het gebruik van een call-to-action zin zal ook hetzelfde effect hebben indien nauwkeurig uitgevoerd. Daarom kan de klant creatieve vrijheid betrachten om de beschrijvingen zo nodig aan te passen.

Denk eraan, lezers, google zal de metabeschrijving van de contactpagina inkorten als die te veel woorden bevat. Houd het daarom nauwkeurig om de boodschap die u bedoelt perfect over te brengen.

Niet te kort.

Ook de metabeschrijving van de contactpagina mag niet te kort zijn. Anders zullen de zoekgebruikers de pagina missen of de inhoud over het hoofd zien. Stel dat de concurrenten een te lange beschrijving gebruiken. In dat geval zal een beknopte en nauwkeurige meta goed aanslaan bij de klanten. Een goed samengestelde beschrijving van de contactpagina neemt niet te veel ruimte in beslag. Het zal ook de ranking behouden.

Google beveelt aan dat de de metabeschrijving mag niet langer zijn dan 155 tot 160 tekens. De beschrijvingen moeten niet lang, maar beschrijvend zijn. Daarom moeten de klanten worden aangemoedigd om de lengte tussen 50 tot 160 karakters. 

Een contact meta beschrijving is de perfecte gelegenheid om de merk boodschap aan de beoogde klant. Daarom moeten de trefwoorden strategisch worden geplaatst in plaats van ze op te vullen om de boodschap verkeerd over te brengen. Zo wordt het een uitstekende reclame voor de contactpagina.

Identificeer het doelpubliek.

De meta description moet de inhoudspagina beschrijven, ongeacht de aard van de tekst. Meestal zal de pagina gedetailleerde informatie, product of dienst vermelden. De klant kan de concurrent contacteer ons meta beschrijving voorbeelden en stel de tekst samen met de doelklant in gedachten. De inhoud wordt vereenvoudigd als de klanten niet zakelijk zijn. Aan de andere kant, als de klanten professionals uit de industrie zijn, zal de meta specifieke terminologieën vermelden. Kortom, de klanten zijn geen bedrijven. Mensen kopen producten en diensten, dus vergeet niet te schrijven voor de doelgroep. 

Wat is een title-tag?

A titel tag is een cruciaal webpagina-element dat de naam van de webpagina vormt. Wanneer de gebruiker zoekt naar een relevant onderwerp, verschijnt de title-tag als een flaptekst in de resultaten van de zoekmachine. Een creatieve title-tag genereert organisch verkeer naar de website. Bovendien zal het ook resulteren in bedrijfspromotie. 

Een title-tag voor de contactpagina is essentieel voor de gebruiker ervaring en SEO. Bovendien speelt hij ook een belangrijke rol bij het sociaal delen. De title-tag moet echter nauwkeurig en precies zijn om zijn werk te doen. Anders zorgt een slecht samengestelde title-tag voor misleidend verkeer. 

Let op de lengte

Als de titeltags te lang zijn, voegt Google automatisch ellipsen toe. Het zal verwijder woorden of herschrijf de titel als die lang is. Daarom, Google raadt bedrijven aan de lengte van de titel te beperken tot 60 tekens. Helaas is de exacte lengte moeilijk te berekenen, omdat deze gebaseerd is op pixels.

Bedrijven moeten het gebruik van alle hoofdletters vermijden, omdat dit de leesmoeilijkheid verhoogt. Bovendien beperkt het ook de lengte van de weergave, wat nadelig is voor het bedrijf. Langere titels zijn niet altijd onverstandig. Ze zijn perfect voor social sharing. Toch moeten de klanten de lengte in acht nemen. Gebruik daarom uw beoordelingsvermogen om uw merk te vertegenwoordigen.

Vermijd keyword stuffing

Google zal de uitgebreidere titel niet bestraffen. De titel kan echter problematisch worden als keyword stuffing wordt toegepast. Dat schaadt de gebruikerservaring. Daarom moet de gebruiker het gebruik van verschillende variaties van hetzelfde trefwoord vermijden. De unieke woorden handhaven de integriteit van de title-tag.

Keyword stuffing is ongepast voor zoekmachines. Bedrijven moeten trefwoordvariatie bestuderen en begrijpen om onnodige elementen te elimineren. Contraproductieve trefwoorden verpesten de titel. Bovendien zullen herhaalde trefwoorden de leeservaring verslechteren. Als gevolg daarvan zal de klant het merk als onervaren beschouwen, waardoor het organische verkeer zal afnemen.

Geef prioriteit aan belangrijk sleutelwoord

Merk- of branchespecifieke koppen moeten vóór de titel worden geplaatst. Om relevante resultaten te genereren, kan de klant de zoekopdrachten testen met de eerste of twee koppen. De titels moeten dus uniek zijn, zoals de productnaam of merktitel aan het begin van de titelpagina.

De metabeschrijving van de contactpagina of de titelpagina moet uniek lijken, zonder repeterende inhoud. Helaas zal de unieke inhoud verdwijnen als Google de lange titels vermindert. Het zal geen uitstekende indruk maken op de belanghebbenden en waarschijnlijk de inkomsten verminderen.

Vermeld het merk

Google moedigt klanten aan om hun merk in de titels te vermelden. Het gevolg is dat de klikfrequentie toeneemt. De betrokkenheid bij de website schiet omhoog. Het is een uitstekende strategie voor bekende en gevestigde merken. Het merk moet echter aan het einde van de titeltag worden geplaatst. Google zal de naam van de resultaten in de titel vermelden, dus let op waar ze worden geplaatst.

Houd de klanten in gedachten.

Hoewel SEO-titels essentieel zijn, geven ze prioriteit aan het aantrekken van bezoekers om de informatieve inhoud te doorbladeren. De title-tag moet de inhoud van de contactpagina samenvatten en tegelijkertijd voldoen aan de richtlijnen voor trefwoorden en optimalisatie. 

Bovendien lokt de title-tag interactie uit met organisch zoeken. Daardoor ontstaat een boodschap met een positieve instelling.

H1-tags

Het derde deel van het artikel gaat over de h1-tag. De discussie gaat ook over de meta description en title tag van de contactpagina. Helaas weten maar weinig mensen over h1-tags, zoals contentmarketeers en webontwikkelaars. Dit is een probleem omdat zij experts zijn in de SEO-industrie. Kortom, een h1-tag signaleert een rubriek van de website. Hier zijn de componenten ervan

  1. HTML staat voor Hypertext Markup Language, de taal die wordt gebruikt voor het maken van websites.
  2. Tag is een kortetermijncodefragment dat de informatie zal vermelden
  3. HTML-koppen hebben zes verschillende tags. Deze beginnen met H1, H2, enzovoort. H1-tags zijn echter essentieel.

Hoe maak je een uitstekende h1-tag?

Elke webpagina heeft in principe een H1-tag nodig. Meestal is één enkele tag nodig, zonder reden om er meer dan één te vermelden. Een zoekmachine zal de contactpagina analyseren op zijn H1-tags. Door de h1-tag eenmaal voor SEO te gebruiken voor trefwoordzinnen, is een betere beoordeling mogelijk.

Zelfs als de bedrijven meerdere H1-tags gebruiken, zal dat de ranking van de website niet schaden. Het zal echter de SEO verlagen, wat minder verkeer voor de website betekent. Bovendien zal Google de pagina als overgeoptimaliseerd bestempelen als er te veel H1-tags worden gebruikt. Daardoor kan de zoekmachine de website bestraffen.

H1 beschrijving

In de eerste plaats moet de H1-tag de inhoud van de website nauwkeurig weergeven. 

  1. De title-tag en de h1-tag mogen niet verschillen, want dat schept verwarring. Gelijkenis zorgt voor samenhang en efficiënte interactie met de klant.
  2. Een H1-tag is de titel van het artikel of de blog post. Het trekt meteen de aandacht van de lezer.
  3. De H1-tag zal de samenvatting van de contactpagina meedelen. De bel tot actie zal de lezer aanmoedigen tot interactie met het bedrijf.

Als de h1-tag een onjuiste weergave is van de contactpagina, zal de website-ranking waarschijnlijk drop. Daarom moet de h1-tag zorgvuldig worden gemaakt om zijn werk goed te doen.

H1 Lengte

De maker van een website verspilt kostbare ruimte als de H1-tags te lang zijn. In plaats daarvan kan de ruimte worden gebruikt om een krachtige boodschap over te brengen. Te lange H1-tags verlagen de SEO-kracht en schaden ook de ranking. Wij dringen erop aan dat de maker aandacht besteedt aan het samenstellen van creatieve H1-tags. De ideale lengte is 40 tot 60 tekens die verschillende trefwoorden aankunnen. 

De klikfrequentie zal afnemen wanneer de taglengte toeneemt van 50 tot 60 tekens. Het organische verkeer naar de website zal beginnen te krimpen. Daarom is de ideale taglengte 30 tot 40 tekens.

Opvallen

De H1-tags zijn het meest zichtbare en visueel aantrekkelijke deel van de pagina. Daarom moet het een vet lettertype hebben met een sterke uitstraling. Bovendien moet het de klant ook opvallen. De website-eigenaar is gratis opmaken en de nodige visuele elementen toevoegen om de beoogde lezer aan te spreken.

De visuele elementen mogen echter niet overlappen met de overige heading-tags. De grootte van rubrieken is van groot belang in webdesign. Ook bij webontwikkeling is het van groot belang. Het samenbrengen van de ideeën zal de SEO ranking efficiënt verbeteren.

Verbetert de gebruikerservaring

Een h1-tag mag de lezers of de gebruikers van de website niet in verwarring brengen. Zoekmachineoptimalisatie is de afgelopen jaren sterk veranderd, en het belang ervan is ook toegenomen. Daarom hebben gebruikerservaring en leesbaarheid een grote invloed op de h1-tag.

De vooruitgang van de gebruikerservaring is te danken aan de intuïtie van de gebruiker en de gestroomlijnde communicatie. Gebruikers zoeken en browsen voortdurend op de internetdus h1-tags zijn belangrijk. Verder veranderen zoekmachines ook door machine learning. Een zoekmachine gebruikt niet langer een uitgebreid algoritme dat de terminal overbelast.

De rangschikking is afhankelijk van hoe de gebruikers met de webpagina omgaan, en de H1-tag is de primaire kenmerk die de uiteindelijke beslissing zal nemen. Denk er daarom aan de h1-tag goed te formatteren en te plaatsen, zodat hij gemakkelijk te begrijpen is.

Het sleutelwoord in de h1-tag is niet nodig.

Voor H1-tags was niet noodzakelijkerwijs een trefwoord nodig. Google beschouwde de actie als keyword stuffing en bestrafte de website ook. De trend is nu echter veranderd. Nu wordt het vermelden van het trefwoord niet beschouwd als keyword stuffing. Google staat er nu op dat het trefwoord wordt toegevoegd aan de H1-tag. Daardoor krijgt de website meer engagement.

Google zal uw contactpagina nog steeds een vriendelijke rang met de juiste indexering. De resultaten zijn echter veel beter wanneer het focus trefwoord wordt gebruikt. Tot slot, vergeet niet het trefwoord niet te forceren en gebruik het op een natuurlijke toon. Bovendien moet de maker van de inhoud ook mijlenver verwijderd blijven van keyword stuffing.

Over SEO Londen

SEO.Londen is een onafhankelijke advies die het belang van websites voor zakelijke en individuele klanten begrijpt. Het zal helpen een concurrentievoordeel te behalen om verkeer naar de website te trekken. We hebben meer dan 29 jaar ervaring, met een decennium van het begeleiden van seminars en SEO gesprekken. SEO.London is een unieke plek om leren over het richten van beoogde klanten met werkelijke gegevens.

Neem vandaag nog contact met ons op als u geïnteresseerd bent in een deskundige SEO-service. Onze experts zullen uw bedrijf begeleiden om de verkoop en conversaties op uw online platforms te verhogen. Pak de telefoon en bel +44 7891 173 471 of e-mail SEO Londen om een afspraak te maken. 

Was dit bericht nuttig?

Meta-Description-Title-Tag-H1-On-Contact-Page

Laatst bijgewerkt in 2022-12-28T08:57:28+00:00 door Lukasz Zelezny