Hur man utnyttjar loggfiler för Sök på Motoroptimering (SEO)

Det finns en teknisk sida av sökmotoroptimering (SEO) som ofta går obemärkt förbi. Du kommer fortfarande att behöva skapa innehåll och bygga backlinks, men du kommer också att behöva analysera vissa typer av data, varav en av de viktigaste är loggfiler. Genom att analysera loggfiler kan du optimera din webbplats mer effektivt så att den lyckas i sökresultaten.

Vad är loggfiler?

Även känd som raw access (obearbetad tillgång) loggarloggfiler är dokument som innehåller strukturerad information om trafiken på din webbplats. När någon besöker din webbplats registreras information om hans eller hennes besök i en loggfil. Loggfiler innehåller block av information. Varje block är kopplat till ett specifikt besök.

De flesta loggfiler innehåller följande information om ett visst besök:

- Besökarens Internet Protokoll (IP) adress

-   Datum och tidpunkt för besöket

- Protokoll för överföring av hypertext (HTTP) typ av begäran och statuskod

Anlita en SEO-konsult

 - Begärd URL

- Användaragent

Få fler kunder online med Lukasz Zelezny, en SEO-konsult med över 20 års erfarenhet - boka ett möte nu.

boka ett seo-samtal idag

- Hänvisande URL

Mätning av krypningsfrekvens genom analys av loggfiler

Du kan använda loggfiler för att mäta krypa frekvens. Loggfiler avslöjar inte bara information om mänskliga besökare, utan även information om sökmotorbesökare. Sökmotorer besöker din webbplats för att gå igenom den. Genom att analysera loggfiler kan du mäta frekvensen på som Google, Bing eller andra sökmotorer söker igenom din webbplats.

Sökmotorer skiljer sig från mänskliga besökare i loggfiler genom sin användaragent. För mänskliga besökare är användaragenten en vanlig webbläsare. För sökmotorer är användaragenten en crawler, t.ex. Googlebot eller Bingbot. Du kan se hur ofta sökmotorerna går igenom en viss sida genom att analysera loggfiler.

Identifiera fel i statuskoden

Loggfiler kan hjälpa dig att identifiera fel i statuskoden. Statuskoder är det sätt på vilket din webbplats svarar på besökarnas förfrågningar. När en besökare begär en URL skickar din webbplats en statuskod till honom eller henne. Vissa problem, antingen klient eller . server sidan, kan resultera i ett fel i statuskoden. Istället för att få en 3xx-statuskod kan besökaren till exempel få en 4xx- eller 5xx-statuskod.

Statuskodsfel kan skada din webbplats SEO på flera sätt. Om en viss sida får ett statuskodsfel kan sökmotorerna ta bort den från sina index. Sidan kommer inte heller att tjäna många bakåtlänkar med ett statuskodfel. Den kommer att fungera som död vikt genom att försämra din webbplats sökresultat

I loggfiler visas statuskoder tillsammans med HTTP-typen. Du kan se besökarens HTTP-typ, t.ex. GET eller POST, samt statuskoden som han eller hon fick från din webbplats. Alla statuskoder är inte fel. Endast de som börjar med "4" eller "5" indikerar ett fel.

Optimera JavaScript

Du kan använda loggfiler för att optimera JavaScript på din webbplats. JavaScript innebär utmaningar när det gäller SEO. Till skillnad från text har sökmotorerna svårt att kryssa det. Google började faktiskt inte krypande JavaScript fram till 2008. Än idag stöter Google och andra sökmotorer ofta på problem när de försöker söka igenom JavaScript.

Om din webbplats har JavaScript bör du överväga att använda loggfiler för att avgöra om sökmotorerna kan söka igenom den. Du kan analysera besöken för webbplatsens JavaScript-filer. Om du upptäcker att en JavaScript-fil ger upphov till ett fel i statuskoden kanske sökmotorerna inte kan gå igenom den. Du kan då öppna JavaScript-filen för att optimera och åtgärda den.

Bevara länkkapitalet vid omdirigeringar

Analys av loggfiler kan bidra till att bevara webbplatsens Rättvisa länkar vid omdirigering URL:er. Det är inte ovanligt att webbplatser ändrar webbadresserna för sina sidor. När du ändrar URL:en för en sida vill du vanligtvis ställa in en omdirigera. En omdirigering gör det möjligt för besökare att komma åt sidan genom att besöka dess gamla URL. Den gamla URL:n kommer att omdirigera besökarna till respektive sidas nya URL.

Omdirigering av webbadresser kan dock leda till förlust av länkvärde. Länkar som pekar på en sidas gamla URL blir mindre värdefulla. Omdirigeringar försvagar i princip länkarnas ranking Myndighet eller equity. Lyckligtvis kan du bevara din webbplats länkvärde genom att använda 301 omdirigeringar.

Omdirigeringar kan vara antingen 301 eller 302. De fungerar på samma sätt genom att flytta besökare från en gammal URL till en ny URL. Skillnaden är att 301-omdirigeringar är avsedda för fall då en sida eller ett dokument har flyttats permanent, medan 302-omdirigeringar är avsedda för fall då en sida eller ett dokument har flyttats tillfälligt. Med det sagt, 301-omdirigeringar ger betydligt mer länkvärde än deras 302- motsvarigheter. Du kan använda loggfiler för att hitta 302-omdirigeringar - de visas som hänvisande URL - så att du kan ändra dem till 301-omdirigeringar.

Tips för att analysera loggfiler

Innan du kan analysera loggfiler för SEO måste du hämta dem. De flesta webbhotell skapar automatiskt minst en loggfil för varje värdwebbplats. Du kan hämta loggfilen från värdets kontrollpanel.

Loggfiler innehåller mycket data, så de är vanligtvis komprimerade. Du måste hämta loggfilen från din värds kontrollpanel, extrahera den och spara den på din hårddisk. När du har hämtat loggfilen är det dags att analysera den.

Du kan öppna och visa loggfiler med vilket textredigeringsprogram som helst, inklusive Anteckningsblock. Förutom att de är komprimerade använder nästan alla loggfiler Common Log Format. Denna textbaserade specifikation gör dem lätta att läsa genom att eliminera behovet av specialprogram. När du öppnar en serverlogg i ett textredigeringsprogram ser du information om varje besök på din webbplats på en separat rad.

Det är möjligt att analysera serverloggar i ett textredigeringsprogram, men det kan vara tråkigt att göra det. En enklare metod är att använda en Apache-loggvisare. Apache-loggvisare är program som är särskilt utformade för att analysera serverloggar.

Att analysera serverloggar är en form av teknisk SEO. När besökare och sökmotorer kommer åt din webbplats registreras information om deras besök i en serverlogg. Du kan analysera dessa loggar för att mäta crawlfrekvensen, identifiera fel i statuskoden, optimera JavaScript och bevara länkkapitalet vid omdirigeringar.

Analys av loggfiler i SEO

Senast uppdaterad i 2022-12-28T09:40:37+00:00 av Lukasz Zelezny

Index