Rendering jest niezwykle ważnym procesem dla wszystkich stron internetowych. Strony internetowe zawierają oczywiście dane. Nie można opracowanie strona internetowa bez pisanie kod oparty na danych. Rendering to proces pobierania i przekształcania niezbędnych danych w funkcjonalną stronę WWW. Aby móc korzystać ze strony internetowej, odwiedzający muszą ją wyrenderować.

Istnieją jednak różne rodzaje technologii renderowania. Dwa z najbardziej popularnych typów to server-side i client-side. Zarówno renderowanie po stronie serwera, jak i po stronie klienta wiąże się z konwersją danych, ale wykorzystują one różne metody do wykonania tego zadania.

Co to jest Server-SIde Rendering?

Rendering po stronie serwera jest zgodny ze swoją nazwą, ponieważ odbywa się na serwerze witryny. Jest to najstarszy typ technologii renderowania. W przeszłości wszystkie strony internetowe wykorzystywały renderowanie po stronie serwera. Nawet dziś jest to najbardziej rozpowszechniona technologia renderowania.

W przypadku renderowania po stronie serwera serwer witryny przetwarza dane i przekształca je w czytelne informacje dla przeglądarek internetowych odwiedzających witrynę. Odwiedzający wysyłają żądanie podczas próby uzyskania dostępu do strony internetowej. Serwer witryny odpowiada, pobierając wszystkie dane strony i przekształcając je w pojedynczy, kompletny tekst hipertekstowy. Markup Language (HTML), który będzie dostarczana do przeglądarek internetowych odwiedzających.

Większość stron internetowych korzysta obecnie z bazy danych do przechowywania treść. Nadal używają plików HTML dla swoich stron internetowych, ale pliki te muszą być wypełnione danymi, aby były wyświetlane poprawnie. Jeśli witryna korzysta z renderowania po stronie serwera, serwer witryny pobiera dane z bazy danych. Korzystając z tych danych, zbuduje kompletną stronę internetową HTML, a następnie dostarczy ją odwiedzającym.

Co to jest renderowanie po stronie klienta?

Renderowanie po stronie klienta to nowszy rodzaj technologii renderowania. Polega ona na wykorzystaniu skryptów JavaScript do przetwarzania i konwersji danych bezpośrednio w przeglądarkach internetowych odwiedzających. Serwer Twojej witryny nadal musi odpowiadać na żądania odwiedzających. Jednak zamiast dostarczać kompletne strony HTML, renderowanie po stronie klienta oznacza, że serwer witryny będzie dostarczał ramowe strony HTML wraz z plikami JavaScript.

W przypadku renderowania po stronie klienta, przeglądarki internetowe odwiedzających wykonują ciężką pracę. Otrzymują one z serwera Twojej strony internetowej kompletny plik HTML i plik JavaScript. Plik JavaScript mówi im co dane, które muszą pobrać, aby wyświetlić stronę internetową. Pobierając niezbędne dane, przeglądarki internetowe odwiedzających dodają je do pliku HTML, tak aby strona została poprawnie wyświetlona.

Zatrudnij Konsultanta SEO

Różnice między renderowaniem po stronie serwera a renderowaniem po stronie klienta

Zarówno renderowanie po stronie serwera, jak i po stronie klienta mają na celu przekształcenie danych witryny w funkcjonalne strony internetowe. Różnica polega na tym, że renderowanie po stronie serwera odbywa się na serwerze witryny, natomiast renderowanie po stronie klienta - w przeglądarkach internetowych odwiedzających witrynę.

Renderowanie po stronie klienta obsługuje bogate interakcje. Dzięki tej technologii renderowania można tworzyć wysoce interaktywne strony internetowe, które reagują na polecenia odwiedzających. Dzięki renderowaniu po stronie klienta można zasadniczo zmienić zawartość strony internetowej w odpowiedzi na polecenie odwiedzającego. Takie bogate interakcje nie są zazwyczaj obsługiwane przez renderowanie po stronie serwera.

Ponieważ technologie te przetwarzają i konwertują dane w różny sposób, technologia renderowania używana przez witrynę może mieć wpływ na jej średni czas ładowania. Ani renderowanie po stronie serwera, ani po stronie klienta nie jest uniwersalnie szybsze od drugiego. Raczej pierwsza technologia renderowania oferuje szybsze czasy ładowania dla nowych odwiedzających, podczas gdy druga oferuje szybsze czasy ładowania dla powracających.

Jeśli witryna wykorzystuje renderowanie po stronie serwera, odwiedzający będą zazwyczaj doświadczenie szybsze czasy ładowania przy pierwszym wejściu na stronę internetową i wolniejsze czasy ładowania przy powrocie do stron, które już odwiedzili. Z kolei renderowanie po stronie klienta zapewnia szybsze czasy ładowania dla powracających odwiedzających. Odwiedzający będą już mieli część zasobów strony internetowej z pierwszej wizyty, więc nie będą musieli ich ponownie pobierać.

Renderowanie po stronie serwera jest łatwiejsze do wdrożenia niż renderowanie po stronie klienta. Jest to domyślna technologia renderowania dla prawie wszystkich góra treść zarządzanie systemy (CMS). Niezależnie od tego, czy tworzysz witrynę internetową z WordPress, Joomla lub . Drupal, prawdopodobnie użyje renderowania po stronie serwera.

Implementacja renderowania po stronie klienta wymaga więcej pracy. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z JavaScript, możesz mieć trudności z implementacją renderowania po stronie klienta. Większość przypadków renderowania po stronie klienta wymaga użycia zewnętrznej biblioteki JavaScript, którą trzeba będzie podłączyć do witryny. Jeśli wybierzesz dla swojej witryny renderowanie po stronie serwera, nadal możesz używać języka JavaScript, ale nie będziesz musiał korzystać z zewnętrznej biblioteki JavaScript.

Kolejną zaletą renderowania po stronie serwera jest szukaj optymalizacja silnika (SEO). Strony internetowe renderowane po stronie serwera są w wielu przypadkach łatwiejsze do ranking niż strony internetowe renderowane po stronie klienta. Zapewnia ona szybszy średni czas ładowania dla nowych użytkowników, co wyszukiwarki zauważą, gdy czołgać się i przeszukiwać Twoją witrynę.

Według Google, renderowanie po stronie serwera oferuje szybko Wyniki First Paint (FP) i First Contentful Paint (FCP). FP to czas potrzebny na wyświetlenie pierwszego piksela na stronie internetowej, natomiast FCP to czas potrzebny na wyświetlenie pierwszego elementu treści na stronie internetowej. Jeśli witryna korzysta z renderowania po stronie serwera, prawdopodobnie osiągnie szybkie wyniki FP i FCP.

Co więcej, renderowanie po stronie serwera eliminuje ryzyko związane z JavaScriptem czołganie problemy. Wyszukiwarki nie będą musiały przetwarzać JavaScriptu, jeśli Twoja witryna korzysta z renderowania po stronie serwera. Zamiast tego serwer witryny będzie przetwarzał JavaScript, pobierając potrzebne dane i przekształcając je w kompletną stronę HTML.

Dzięki możliwości przyspieszenia działania witryny dla nowych odwiedzających, renderowanie po stronie serwera jest lepsze dla SEO niż renderowanie po stronie klienta. Szybkość jest jednym z głównych sygnałów rankingowych. Jeśli witryna ma krótki czas ładowania, będzie dostarczać pozytywnych i przyjemnych wrażeń odwiedzającym, więc wyszukiwarki mogą zwiększyć jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Szybką witrynę można stworzyć także dzięki renderowaniu po stronie klienta, ale ta alternatywna technologia renderowania oferuje szybsze czasy ładowania tylko dla powracających, a nie nowych odwiedzających.

Strony internetowe muszą być renderowane, aby odwiedzający mogli je zobaczyć i z nich korzystać. Strony witryny można renderować za pomocą technologii po stronie serwera lub klienta. Większość webmasterów preferuje tę pierwszą technologię renderowania. Renderowanie po stronie serwera jest bardziej popularne, łatwiejsze do wdrożenia i oferuje szybsze czasy ładowania dla nowych odwiedzających. Z drugiej strony, renderowanie po stronie klienta zapewnia szybsze czasy ładowania dla powracających użytkowników, a jednocześnie umożliwia bogatsze interakcje z JavaScript.

Rendering po stronie serwera a renderowanie po stronie klienta

Ostatnio aktualizowany w 2022-12-28T09:12:32+00:00 przez. Łukasz Żelezny

Indeks