Εικονίδιο FAQ

Τι μπορώ να περιμένω από το SEO Audit;

Ο κύριος ρόλος ενός SEO Audit είναι να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια στρατηγική SEO για να έχετε αποτελέσματα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Δεν έχει σημασία αν αναζητάτε μια εκτεταμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική SEO ή αν θέλετε απλώς να διορθώσετε ένα συγκεκριμένο σφάλμα, το SEO Audit θα σας παρέχει τους πόρους που θα σας κρατήσουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Σε γενικές γραμμές, η υπηρεσία SEO Audit μας βοηθά στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, στη μέτρηση της προόδου και στην ανάπτυξη βελτιωμένων στρατηγικών SEO. Χρησιμοποιούμε αναγνωρισμένα στον κλάδο ερευνητικά εργαλεία και προγράμματα που βοηθούν στην εύρεση ευκαιριών για την αύξηση της κατάταξής σας στις διάφορες μηχανές αναζήτησης. Το SEO Audit μας υποστηρίζεται από τεράστια εμπειρία και γνώση.

Ο έλεγχος SEO περιλαμβάνει αυστηρή διαδικασία επιλογής λέξεων-κλειδιών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αναλύονται 100 ανταγωνιστικές λέξεις-κλειδιά και χρησιμοποιούνται για την προώθηση του ιστότοπου ή της εταιρείας σας στις μηχανές αναζήτησης. Η χρήση των σχετικών λέξεων-κλειδιών βοηθά στην καλύτερη βελτιστοποίηση του ιστότοπου και συμβάλλει στην προσέγγιση του κοινού-στόχου. Οι λέξεις-κλειδιά ενσωματώνονται επίσης στο περιεχόμενο για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τελικά η κατάταξη των ιστότοπων στις μηχανές αναζήτησης.

Ο έλεγχος SEO εντοπίζει επίσης εάν υπάρχουν προβλήματα με το σχεδιασμό, την κωδικοποίηση, τις δομές συνδέσμων ή το περιεχόμενο των ιστότοπων. Το περιεχόμενο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική SEO. Το καλά βελτιστοποιημένο περιεχόμενο μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα και την κατάταξη του ιστότοπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διεξάγουμε επίσης έναν έλεγχο περιεχομένου SEO για να εντοπίσουμε τις περιοχές περιεχομένου που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχουν τεθεί από τους ιστότοπους άλλων κορυφαίων εταιρειών.