Πολλαπλά μπλε δαχτυλίδια

Lukasz Zelezny

Μετρήσεις μάρκετινγκ περιεχομένου 

Μάθετε ποιες μετρήσεις μάρκετινγκ περιεχομένου πρέπει να παρακολουθείτε

Επίπεδο 3

Μπλε δαχτυλίδια

Επίπεδο 1

Μπλε δαχτυλίδια

Επίπεδο 4

Μπλε δαχτυλίδια

Μέσος χρόνος παραμονής στη σελίδα

Πολλαπλά μπλε δαχτυλίδια

Ο μέσος χρόνος παραμονής στη σελίδα είναι μια μέτρηση που δείχνει πόσο καιρό παραμένει το κοινό σας στον ιστότοπό σας. 

Ποσοστό αναπήδησης 

Πολλαπλά μπλε δαχτυλίδια
Πολλαπλά μπλε δαχτυλίδια
Πολλαπλά μπλε δαχτυλίδια

Το ποσοστό αναπήδησης είναι μια πολύτιμη μέτρηση που μετράει πόσοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον ιστότοπό σας αφού επισκεφθούν μόνο μία σελίδα.

Αριθμός Κοινωνικών Μεριδίων

Πολλαπλά μπλε δαχτυλίδια

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας εύκολος τρόπος για να διαδώσετε το περιεχόμενό σας.

Ποσοστό μετατροπής

Πολλαπλά μπλε δαχτυλίδια
Πολλαπλά μπλε δαχτυλίδια
Πολλαπλά μπλε δαχτυλίδια

Είναι σημαντικό να έχετε έναν σαφή ορισμό του τι είναι η μετατροπή προτού αρχίσετε να τη μετράτε.

Θέλεις κι άλλο;

Ιστορία 1

Η Google δεν ευρετηριάζει εικόνες

Ιστορία 2

Γιατί η επιχείρησή μου δεν εμφανίζεται στους Χάρτες Google

..................................................