ÖVERORDNAD SIDA SKAPAD ENDAST FÖR STRUKTURELLA ÄNDAMÅL. FUNGERAR SOM ÖVERORDNAD SIDA FÖR Kontroll av domänauktoritet OCH Kontroll av HTTPs status SIDOR.