Grunderna för varumärkesomnämnanden

Off-Page SEO: Vad är varumärkesomnämnanden och hur påverkar de sökplaceringarna? 

Grunderna för varumärkesomnämnanden

Ett varumärkesomnämnande är en referens till ett varumärke på nätet. Din webbplats är ett varumärke. När någon talar om din webbplats på nätet får din webbplats ett varumärkesomnämnande. 

Kontextuella baklänkar

Nämnanden av länkade varumärken är vanligtvis kontextuella backlänkar, vilket gör dem otroligt användbara för SEO. De publiceras dock inte i sig själva. 

Direkt trafik

Även om du nämner ett varumärke utan länk är det bra för SEO. Det finns ett samband mellan omnämnanden av varumärken utan länk och direkt trafik.

Varumärkesomnämnanden och auktoritet

Omnämnanden av varumärken ökar auktoriteten. Kopplade varumärkesomnämnanden ger kvantifierbar auktoritet.

Varumärkesomnämnanden och auktoritet

Omnämnanden av varumärken ökar auktoriteten. Kopplade varumärkesomnämnanden ger kvantifierbar auktoritet.

Vi hjälper företag att öka sin organiska trafik, växa, attrahera nya kunder och öka försäljningsintäkter och marknadsandelar.