När du analyserar din webbplats organiska Sök på trafik i Google Analyserkan det hända att du får ett meddelande som inte tillhandahålls. Google Analytics är en mångsidig plattform som kan visa hur besökare hittar och använder din webbplats. Du kan använda den för att spår sessioner, sessionens längd, sidvisningar, avvisningsfrekvens, trafikkällor med mera.

För att fastställa som queries visitors searched for on Google to find your website, though, you’ll have to use a different solution. Google Analytics no longer reveals this information. Instead, it typically displays a “not provided” message. You may see a few search queries listed, but Google Analytics will likely show this generic message for most of your website’s organic search traffic.

Grunderna för data om sökfrågor i Google Analytics

Google Analytics erbjuder kanalspecifika trafikuppgifter. När du är inloggad på plattformen kan du få tillgång till dessa uppgifter genom att klicka på menyn "Acquisition" och välja "All Traffic", följt av "Channels". Det finns flera olika trafikkanaler som du kan välja att analysera härifrån, varav en är organisk sökning.

Om du väljer organisk sökning kommer Google Analytics att visa data om din webbplats organiska söktrafik. Du kan se hur många besökare som kom till din webbplats genom att klicka på en listning på Googles resultatsidor, och du kan se hur de använde din webbplats under sina sessioner. Med det sagt kan du inte se vad sökfrågorna ledde dem till din webbplats.

Kolumnen "Nyckelord" i den här delen av Google Analytics kommer troligen att visa "not provided" (ej tillhandahållet) i den topp. Elementet "not provided" kan stå för så mycket som 99 procent av din webbplats organiska söktrafik, vilket innebär att du bara kan se 1 procent av alla sökfrågor som ledde besökare från Google till din webbplats. Dessa utvalda sökfrågor kommer att visas under elementet "not provided" i samma kolumn för nyckelord.

Varför Google tog bort data om sökfrågor från Analytics

Google tog bort data om sökfrågor från sin Analytics-plattform för att skydda sökanvändarnas integritet. Det var ett initiativ som Google inledde redan 2011. Under de följande åren har andelen sökfrågor som påverkats av meddelandet "not provided" stadigt ökat.

Under denna tid årGoogle lanserade en uppdatering som automatiskt omdirigerade inloggade användare till Hypertext Markering Transfer Secure (HTTPS) version av sin sökmotor. Användare som besökte http://www.google.com när de loggade in på sitt Google-konto omdirigerades automatiskt till https://www.google.com. Google har sedan dess gjort HTTPS till standardprotokoll för alla sökanvändare.

Anlita en SEO-konsult

When search users load Google over HTTPS, they expect privacy. After all, HTTPS encrypts users’ data so that unauthorized parties can’t access it. Google wants to protect the privacy of search users. To achieve this mål, it switched its search engine to HTTPS and removed search query data from Google Analytics.

Antalet sökfrågor som visade meddelandet "not provided" i Google Analytics var till en början lågt. Det påverkade bara en liten del av webbplatsernas totala organiska trafik. I dag påverkar meddelandet "not provided" de flesta sökfrågor.

Alternativa lösningar för att analysera data från sökfrågor

Google Analytics visar inte längre data om sökfrågor för de flesta organiska sökningar, men det finns andra sätt att hitta denna information. Vissa webmasters har till exempel använt Google Ads som ett alternativ.

Google Ads är Googles tjänst för betal-per-klick-annonsering (PPC). Den ger ingen insyn i organisk söktrafik, men däremot i betald söktrafik. Du kan använda Google Ads för att se vilka sökfrågor användarna sökte efter för att upptäcka eller klicka på dina PPC-annonser. Om din webbplats rankas för ett visst nyckelordkan du lägga bud på det sökordet med standardtypen bred matchning. Med bred matchning avses att dina PPC-annonser kan visas för andra relaterade sökfrågor, vilket avslöjar nya sökfrågor i Google Ads.

Den mest effektiva lösningen för att analysera data om sökfrågor är Google. Sök konsolen. Google tog endast bort uppgifter om sökfrågor från sin Analytics-plattform, men inte ta bort dessa uppgifter från sin plattform Search Console.

Google Search Console har alltid visat uppgifter om sökfrågor. Även när Google införde HTTPS-uppdateringen 2011 behöll Google Search Console dessa uppgifter. Du kan se vilka sökfrågor din webbplats rankas för på Google, samt hur många visningar och klick som dessa sökfrågor ger upphov till, genom att använda Google Search Console. Uppgifter om sökfrågor finns under fliken "Prestanda".

Varför valde Google att behålla data om sökfrågor för sin Search Console-plattform och inte för sin Analytics-plattform? Google Search Console ger endast en allmän översikt över din webbplats organiska söktrafik. Du kan använda den för att se vilka sökfrågor som ledde besökare från Google till din webbplats. Du kan dock inte använda Google Search Console för att se hur besökarna använde din webbplats efter att ha kommit åt den via Googles resultatsidor.

Google Analytics är utformat för att spåra besökare närmare. Det följer besökare från Googles resultatsidor till din webbplats och visar hur de interagerar med din webbplats. Med Google Analytics kan du se vilka åtgärder besökarna utförde på din webbplats efter att de upptäckte den på Googles resultatsidor.

Google Search Console spårar inte besökarna när de väl landar på din webbplats, utan endast när de befinner sig i Googles sökmotor. Eftersom de här uppgifterna är mer generella är de fortfarande tillgängliga i Google Search Console.

Tänk på att Google Search Console endast visar högst 1 000 sökfrågor per trafik. rapport. Du kan välja olika filtreringsalternativ för att visa olika sökfrågor. Men för en viss trafikrapport kommer du inte att se mer än 1 000 sökfrågor i Google Search Console.

En annan lösning är Bing Webbplatsverktyg. Det är Microsofts svar på Google Search Console. Bing Webmaster Tools visar liknande typer av uppgifter om sökfrågor. Du kan använda det för att se vilka sökfrågor din webbplats rankas för på Bing samt hur många intryck och klick de genererar.

Meddelandet "not provided" i Google Analytics är inte ett fel. Det betyder helt enkelt att Google inte vill avslöja vissa eller alla uppgifter om sökfrågor på din webbplats. Om du vill se dessa uppgifter måste du använda Google Search Console. Om du däremot försöker visa data om sökfrågor som involverar Bing är det Bing Webmaster Tools som är svaret.

Senast uppdaterad i 2022-12-28T09:50:54+00:00 av Lukasz Zelezny

Index