Du kanske har fått många frågor om hur konfidentiell informationen på dina webbsidor är. Då behöver du inte leta längre, för i den här artikeln idag ska vi lära dig allt som kommer att utrusta dig med kunskap att skydda din information och till och med manipulera vad vad folk kan och inte kan se på dina webbplatser.

Vad är robots.txt i SEO?

Det här kanske kommer som en överraskning, men du har makten att styra vem som indexerar och crawlar din webbplats, och du kan gå så långt som till enskilda sidor. För att kunna utforska dessa manipulationer behöver du hjälp av filen robots.txt. Detta är en fil som innehåller en uppsättning instruktioner för att Sök på sökmotorer. Den arbetar hand i hand med robotarna och informerar dem om vilka sidor som ska krypa och sådana att förbise. Du kanske redan har förstått hur kraftfullt detta verktyg är, vilket ger dig möjlighet att presentera din webbplats för världen på ett sätt som du vill att människor ska se och skapa ett gott intryck. När de används korrekt kan de öka frekvensen av sökrobotar och positivt påverka din SEO insatser.

Öka din närvaro på nätet med Lukasz Zelezny, en SEO-konsult med över 20 års erfarenhet - boka ett möte nu.

boka ett seo-samtal idag

Hur används robots.txt i SEO?

De instruktioner som finns i txt-filen har stor betydelse för din SEO, eftersom den ger dig möjlighet att kontrollera sökrobotarna. Följande är viktiga funktioner som robots.txt har.

  • Skydda dina privata uppgifter: Du kan använda robots.txt för att omdirigera sökning robotar bort från privata mappar som du inte vill ska vara åtkomliga. Detta kommer att göra det svårt att hitta och indexera.
  • Ha kontroll över dina resurser: För webbplatser som innehåller stora mängder innehåll, till exempel Webbplatser för e-handel, som kan ha tusentals sidor; det är viktigt att skydda och bevara vissa resurser för deras mest värdefulla besökare. Bandbredden, inklusive andra viktiga resurser, sugs upp varje gång robotar kryper igenom webbplatsen. För sådana webbplatser med stora datamängder innebär det att resurserna snabbt kommer att vara uttömda redan innan de mest värdefulla besökarna får tillgång till dem. Det är här som robots.txt kommer väl till pass eftersom de kan användas för att göra det svårt för vissa material att hittas och på så sätt bevara dem.
  • De kan också användas för att guide crawlers till webbplatskartan så att de lättare kan få en tydlig bild av din webbplats.
  • Bara genom att ha regler i filen robots.txt kan du hindra crawlers från att få tillträde till indexering duplicerat innehåll eller sidor som är dubblerade.

Varje webbplatsägare vill naturligtvis att sökmotorerna ska få tillgång till rätt information och de viktigaste sidorna på din webbplats. Genom att använda det här verktyget på ett bra sätt kan du manipulera vad som kommer längst fram på söksidorna. Det är tillrådligt att inte helt förbjuda sökmotorerna att få tillgång till vissa sidor eftersom detta också kan få negativa konsekvenser.

Hur använder man robots.txt i SEO?

Här är några av de bästa metoderna för att se till att du använder robots.txt på ett bra sätt inom SEO.

  • Se alltid till att den information som du vill att dina besökare ska kunna läsa på din webbplats inte blockeras.
  • När robots.txt blockerar vissa länkar på sidor kommer dessa länkar inte längre att följas om de inte är länkade från andra sidor som sökmotorerna kan komma åt. När robots.txt används som en blockeringsmekanism på en viss sida kan länkenhet inte föras vidare på sådana blockerade sidor till länkdestinationen.
  • Det är inte bra att använda robots.txt för att blockera personuppgifter från att komma in i SERP Detta beror på att vissa andra sidor kan ha direkt länkar till de sidor som innehåller dessa personuppgifter och kan därför kringgå robots.txt-instruktionerna, vilket innebär att de fortfarande kan indexeras.
  • Det finns sökmotorer som har mer än en användaragent, som Google, som har Google bot och google-image för organiska sökningar respektive bildsökningar. Sådana användaragenter från samma sökmotor följer vanligtvis samma regler. Det finns därför inget behov av att vara specifik för sökmotorernas flera crawlers, men denna möjlighet gör det möjligt att finjustera krypande innehåll på din webbplats.

Sökmotorn lagrar alltid innehållet i robots.txt och uppdaterar det minst en gång per 24 timmar. Om du vill byta filerna och ha en högre uppdateringsfrekvens kan du behöva skicka in din URL till robots.txt till Google.

Är robots.txt juridiskt bindande?

Officiellt finns det ingen lag kategoriskt att robots.txt måste följas. Det finns inte heller något avtal som binder webbplatsägaren till användaren. Att ha robots.txt kan dock vara till stor nytta i en domstol, i rättsfall.

Anlita en SEO-konsult

Vad är gränsen för en robots.txt-fil?

Direktiven i en robots.txt kanske inte stöds av alla sökmotorer. Även om du kan ha instruktioner i dina robots.txt-filer har du inte kontroll över crawlerens beteende. Vissa kända webcrawlare som t.ex. googlebotrespekterar instruktionerna i robots.txt-filen, men andra respekterar dem kanske inte. För att skydda vissa viktiga uppgifter kan du använda andra metoder, t.ex. lösenord.

Varje crawler kan ha sin egen tolkning av syntaxen. Det är viktigt att förstå vilken syntax som ska användas när man vänder sig till olika crawlers, eftersom vissa av dem kanske inte förstår vissa instruktioner.

Få fler kunder online med Lukasz Zelezny, en SEO-konsult med över 20 års erfarenhet - boka ett möte nu.

boka ett seo-samtal idag

Om anvisningarna i robots.txt-filen har blockerat en sida eller ett visst innehåll, men den fortfarande har länkats från en annan sida, är det fortfarande möjligt att den indexeras.

Som tidigare nämnts kan Google inte titta på filer som robots.txt-filer har blockerat, men det är fortfarande möjligt att dessa blockerade sidor har länkar till andra sidor som inte är begränsade. I sådana fall kan URL:en adress, bland annan offentligt tillgänglig information som t.ex. ankartext som finns i länkarna till dessa sidor kan fortfarande hittas i Googles sökresultat. Det bästa sättet att undvika detta är att använda andra metoder för att skydda din information, t.ex. lösenord, eller att helt och hållet avlägsna sig från sidan.

Hur du använder filen robots.txt i SEO

Senast uppdaterad i 2022-12-28T11:40:38+00:00 av Lukasz Zelezny

Index