Introduktion

Sidans hastighet har av många ansetts vara en rankingfaktor. Sök på motorer under en längre tid. Det är också viktigt för din webbplats SERP eftersom det avgör hur snabbt användarna hamnar på din sida. När besökare erfarenhet Om de får en fördröjning när de söker efter en sida, är det troligt att de överger den webbplatsen och går vidare till andra webbplatser som är snabbare. Användarna vill därför ha snabba svar på sina frågor, och en fördröjd upplevelse skulle avskräcka från att trafiken strömmar in på webbplatsen. Webbutvecklare bör utvärdera sidans hastighet med hjälp av hastighetsverktyg för att förhindra att trafiken försvinner från webbplatsen och att rankningen sjunker.

Vad är sidhastighet i SEO?

Sidans hastighet är den tid som en sida laddas och mäts på olika sätt på mobila enheter och stationära datorer. Eftersom de båda har olika tekniska verktyg för hastighetsbedömningar används genomsnittet av många sidors hastighet för att bestämma webbplatsens hastighet; om sidans hastighet är långsam kommer därför även webbplatsens frö att vara långsammare.

Hur påverkar webbplatsens hastighet SEO?

Flera faktorer är avgörande för om ett projekt blir framgångsrikt eller inte. SEO; alla dessa faktorer samverkar för att avgöra hur framgångsrik SEO är för din webbplats. Om sidans hastighet är långsam finns det större chans att användarna undviker den, vilket ger dina konkurrenter en snabbare webbsidor och en fördel över din webbplats.

Eftersom användarna vet att det finns många webbplatser på nätet, skulle de inte slösa tid på att ladda en en enda sida i flera sekunder. Sidhastigheten är en viktig komponent som allvarligt kan påverka din webbplats SEO-prestanda. Förbättra därför hastigheten på din webbsida så att besökarna får en bra upplevelse på din webbplats och öka din trafik.

Vad är uppdateringar av Googles algoritmer och hur påverkar de sidhastigheten?

Dessa är komplexa förfaranden som hjälper till att hämta information från sökindexen och sedan omedelbart ge användarna de sökningar som krävs för deras fråga. Google använder samtidigt flera rangordningsfaktorer och algoritmer för att tillhandahålla sidor som rangordnas efter relevans i söklistans resultat.

Googles algoritmsignal utvärderar aspekter som hur besökarna uppskattar interaktionsupplevelsen med webbsidan. Genom att optimera dessa aspekter får sidan en mer attraktiv och tilltalande upplevelse för användarna.

Ju snabbare sidans hastighet är, desto bättre för din webbplats eftersom Googles algoritmer hämtar information från sökindex från sidor som laddas snabbare. För sidor med låg laddningshastighet är sannolikheten större att de kommer att rangordning lägst, eftersom de komplexa systemen för datahämtning kommer att ta tid innan de når fram till dem.

Anlita en SEO-konsult

Centrala webbfaktorer som bidrar till att förbättra sidans hastighet

Dessa centrala webbfaktorer är grundläggande komponenter som hjälper dig att förbättra hastigheten på din webbsida. De är en del av ett Google-initiativ som styr kvalitetssignaler som är avgörande för att ge användaren en bra upplevelse när de interagerar med webbsidan.

De grundläggande webbprinciperna är för närvarande inriktade på följande mätvärdennämligen, LCP, CLS och FID. Dessa tre mått utvärderar användarupplevelsen genom att observera hur snabbt sidornas visuella stabilitet, interaktion och laddning ställs in.

  • Stor innehållsrik färg (LCP) involverar laddningsaspekten och koordinerar den hastighet med vilken webbplatsbesökare kan förstå den största innehåll inom webbsidan. Enligt Googles standarder bör en visuell bild eller text laddas på högst 2,5 sekunder. I annat fall skulle sidan återges långsammare.
  • Kumulativ layoutförskjutning (CLS) handlar om visuell stabilitet; om webbsidan flyttar sin position efter laddning anses det vara en dålig användarupplevelse. Det skulle bidra till att öka webbsidan CLS poäng. Enligt Google bör CLS-poängen inte vara högre än 0,1 för att ge tillräcklig visuell stabilitet.
  • Fördröjning vid första inmatning (FID) fångar besökarens första intryck av webbsidans responsivitet och interaktion. För det andra utvärderas hur lång tid det tar att engagera sig från det att användaren först landar på sidan till dess att sökmotorn kan reagera på interaktionen.

Hur utvärderar du webbplatsens prestanda och hastighet?

Det finns många faktorer som du kan kontrollera för att veta om din webbplats har den hastighet som krävs. Du bör alltid ägna dig åt sådana aktiviteter eftersom de kan ha stor betydelse för din SEO-succé, bland annat följande faktorer: Google Analyser, centrala webbvitaler, GT-metriker, Google Page Speed Insights och skrikande grodor.

  • Google Analytics De hjälper till att mäta prestanda och hastighet genom att kontrollera olika aspekter, t.ex;
  • Hur lång tid det tar för sidor att ladda från provtagna sidor på webbplatsen - Du kan utvärdera hur snabbt dina sidor laddas i olika webbläsare för att fastställa sidans hastighet på din webbplats. Du kan få tillgång till dessa uppgifter från rapport på användarnas tidtabeller.
  • Hastighet för genomförande - är den tid som webbsidan tar innan innehållet laddas. Uppgifterna kan också hämtas från användarnas tidsangivelser.
  • Synkroniseringshastighet - hur snabbt sökmotorn hämtar innehållet och tillhandahåller det till användaren. Uppgifterna kan kontrolleras på användarens tider.
  • Centrala webbvitaler - behandlar frågor om felsökning på sidorna på webbplatsen och webbplatsens övergripande prestanda. Rapporten kan hämtas från webbplatsen sökkonsol och visas vanligtvis separat för mobil och dator. De som presterar dåligt brukar markeras i sökkonsolrapporten. På så sätt blir det lätt att identifiera och börja förbättra dem så att de uppfyller kraven.
  • GT Metrics  är ett verktyg för hastighetsmätning som utvärderar hur snabbt din webbplats laddas. varningar om du vill förbättra sidans hastighet. Därför kan du förbättra din på sidan hastighet, eftersom användarna vill ha snabba sidor som laddas snabbare för att kunna uppfylla sina krav.
  • Begränsningar av Googles sidhastighet- används för att utvärdera varje sidas hastighet med hjälp av Googles verktyg för att bedöma sidans hastighet. Detta är ett idealiskt verktyg för att hjälpa dig att förstå hur din sida rankas. Det ger också rekommendationer för att förbättra din sidhastighet och ranking.

Vad är den idealiska sidhastigheten för en webbplats?

Enligt Google är två sekunder den rekommenderade laddningstiden för att en e-handelswebbplats ska vara tillgänglig. Google har fastställt tröskeln för att webbplatsägare ska kunna snabba upp sin sidhastighet så att användarna lätt kan få tillgång till sina sökningar. All tid som är kortare än så anses vara långsammare.

Sammanfattningsvis är sidhastighet en avgörande komponent för SEO-framgång för alla webbplatser och dess många byggstenar för SEO-framgång. Webbplatsutvecklare måste betona sidhastigheten eftersom den har direkt konsekvenser för användarnas upplevelse. Webbplatsbesökare skulle inte tolerera en långsam webbsida som kan göra att de aldrig återvänder till en sådan webbplats. Detta kan leda till att webbplatsen förlorar trafik och att dess ranking sjunker. På samma sätt bör du som webbplatsägare ofta utvärdera sidhastigheten på din webbplats för att kontrollera om det finns behov av några förbättringar så att du gör inte ge din konkurrent De som har snabbare webbsidor har ett försprång framför din webbplats.

Mer att läsa:

https://www.toptal.com/site-speed-optimization/pagespeed-insights-best-practices

Påverkar sidans snabbhet SEO

Senast uppdaterad i 2022-12-28T11:39:55+00:00 av Lukasz Zelezny

Index