A klaster kľúčové slovo, tematický zhluk je súbor vysoko súvisiacich výrazov, ktoré môžu opisovať dôležitú tému alebo zámer používateľa pri vyhľadávaní. Stránky, ako napríklad zbierka blogov alebo nákupných stránok, využívajú tieto kľúčové slová klastra pretože poskytujú základné informácie a odkazy na súvisiace obsah. Slúžia tiež ako vynikajúci nástroj na organizáciu štruktúry prevádzkovej efektívnosti vášho blogu, ktorý uľahčuje zlepšenie mnohých aspektov vášho stratégia.

Predpokladajme, že sa snažíte predávať umelecké stredové diela online a vaše blog obsahuje pojmy ozdobné vázy, krištáľové ozdobné hlinené nádoby a štýlové modré vázy. V takom prípade používate široký rôzne kľúčové slová. Napriek tomu všetky súvisia s konkrétnym vyhľadávanie dotaz.

Aby ste neprišli o značnú časť internet trhu zameraním sa na jedno kľúčové slovo, môžete rozdeliť mnohé témy, ktoré chcete pokryť vo svojich blogoch, na kľúčové slová klastra. Týmto spôsobom môžete zároveň zlepšiť umiestnenie svojho článku v algoritme vyhľadávača pre zámer vyhľadávania tým, že ho optimalizujete pre základné, krátke a dlhé kľúčové slová.

Metódy vyhľadávania kľúčových slov pre zhlukovanie:

Tematické zhluky, často nazývané obsahové zhluky, sú skupiny podobných pojmov. Tu sú zahrnuté vaše ciele pre konkrétne časti obsahu. Tieto prvky tvoria čo je známy ako prístup tematických zhlukov:

 • Vyhľadanie významných tém vášho výklenku (niekedy nazývaných pilierové témy). To môže byť fráza prirodzené starostlivosť o pleť pre spoločnosť, ktorá predáva kozmetiku.
 • Vytvorte zoznam podtém, ktoré súvisia s hlavným kľúčovým slovom a zapadajú do rozsiahlejšieho tematického piliera. Takéto frázy môžu zahŕňať režim masiek "urob si sám", ovocné kúry na akné a podobné pojmy súvisiace s prírodnou starostlivosťou o pleť. Teraz môžete začať zostavovať zoznam potenciálnych kľúčových slov.
 • Použitím kľúčového slova výskum nástrojov, môžeme rozšíriť naše zameranie a zahrnúť širšie verzie konkrétnych tém, ktoré sme už uviedli.
 • Zahrnutie kľúčových slov s dlhým chvostom (frázy s tromi a viac slabikami) preferovaných zákazníkmi do obsahu. Tým sa kľúčové slová výklenkov odlišujú od ostatných: sú zamerané na konkrétny výklenok. Jedným z príkladov sú bahenné masky pre mužov s organickými podmienkami pre pleť.
 • Zoskupenie týchto výrazov na základe spoločných charakteristík, ako je príbuznosť, použitie atď. Súpravy DIY na starostlivosť o pleť, postupy a rady by sa mohli zoskupiť pod jeden zastrešujúci termín. Na usporiadanie kľúčových slov môžete použiť sémantické súvislosti medzi nimi. Kľúčové slová môžete zúžiť bazén pomocou metriky ako je návštevnosť vyhľadávania a náklady na kliknutie.

Po vytvorení skupiny príbuzných kľúčových slov ich môžete použiť ako vodítka pre svoju prácu.

Správna metóda zhlukovania kľúčových slov:

Je načase, aby ste sa oboznámili s najlepšími metódami kľúčové slová klastrovania a vytváranie tematických zoskupení.

 • Vytvorte zoznam kľúčových slov:

Na začiatok zostavte zoznam pojmov pre ktoré obsah vášho konkurenta je už optimalizovaný. Je to skvelý spôsob, ako naučiť sa o relevantných kľúčových slovách, ktoré môžete použiť vo svojich plánoch, a identifikovať kľúčové slová, ktoré budú mať vplyv na vaše obchod najviac.

Prenájom konzultanta SEO
 • Roztrieďte kľúčové slová do kategórií:

Po zhromaždení predbežných údajov o kľúčových slovách môžete začať triediť výrazy do kategórií podľa zámerov používateľov pri vyhľadávaní.

 • Urobte náboj stránky pre každú skupinu kľúčových slov a optimalizujte ich:

Zoznamy kľúčových slov môžete použiť na zmapovanie budúcnosť obsahové stratégie. Môžete štruktúrovať svoje tematické skupiny a zlepšovať ich podľa najlepších SEO princípy vytvorením skupín príbuzných kľúčové slová klastra, často známe ako pilierové stránky.

Vykonajte analýzu kľúčových slov, aby ste identifikovali všetky informačné medzery v materiáloch vašej konkurencie a využili ich. K tomu vám môže pomôcť nájdenie vašej špecializácie a vypracovanie vášho jedinečného prístupu.

 • Používajte príspevky na blogu na podporu zoskupení kľúčových slov:

Teraz môžete začať rozvíjať blogový materiál okolo vášho kľúčové slová klastra, čo vám pomôže ešte viac posilniť význam vášho hlavného kľúčového slova v predmete vašej stránky. V tomto kroku vytvoríte obsah, ktorý bude zahŕňať vaše kľúčové slovo cluster a presne odráža zámer používateľa, ktorého sa snažíte prilákať vo výsledkoch vyhľadávania.

Ako postupovať pri použití viacerých kľúčových slov?

Keďže sme boli naučení, že sa máme zamerať na priradenie maximálne troch kľúčových slov ku každému obsahu, je potrebné túto časť objasniť. Situácia sa však vyvinula a v súčasnosti optimalizujeme skôr zámery používateľov než kľúčové slová. Ak je to tak, prečo som vôbec nastolil tému zhlukovanie kľúčových slov? Jednoducho je oveľa jednoduchšie vytvoriť obsah, ktorý výslovne reaguje na zámer, ak sú relevantné kľúčové slová zoskupené do skupín.

 Vzorce vyhľadávania informácií a spotreby vytvárajú základ pre zoskupovanie. Tieto tematické zhluky nám umožňujú spracovať všetky podklady, keďže jednotlivci vyhľadávajú informácie online z rôznych dôvodov. Ak sa chystáte použiť viac ako jedno kľúčové slovo pre konkrétny obsah, uistite sa, že sú všetky navzájom relevantné, ako napr:

 • Marketéri využívajú technológie vo svoj prospech.
 • Rady na propagáciu vašej firmy online
 • Propagácia digitálneho obsahu
 • Zdroje digitálnej reklamy
 • Sprievodca k online marketingu pre nováčikov

Ručné triedenie vs. automatizácia

Existuje niekoľko aplikácií na uľahčenie automatické zhlukovanie kľúčových slov, hoci niektorí používatelia sa môžu cítiť pohodlnejšie, ak túto úlohu vykonajú ručne s pomocou programu Excel alebo iného programu. Predstavte si, aké časovo náročné by bolo ručné spracovanie tisícov kľúčových slov, ak by ste po vykonaní výskumu pre projekt prišli len na sto výrazov.

Ak chcete zhlukovať ručne, musíte každé kľúčové slovo rozobrať na časti, určiť jeho význam a zostaviť zoznamy fráz podľa vašich kritérií. prostredníctvom stránky . nástroj, ktorý dokáže automaticky kľúčové slová klastra, šetrí váš čas a zároveň prináša požadované výsledky.

Nebudete musieť ručne skúmať každý dotaz, aby ste zistili, z čoho sa skladá alebo ako ho rozdeliť do zvládnuteľných skupín; namiesto toho budete mať prístup k cenným poznatkom.

Nástroje na zoskupovanie kľúčových slov na usporiadanie nápadov:

Webové stránky a portály sú kľúčové pre vyhľadávanie kľúčových slov, a na následnú prácu je potrebných mnoho nástrojov zhlukovanie kľúčových slov proces. Aby sme vám ušetrili čas a námahu pri výskume a pomohli vám rozdeliť výsledky na lepšie zvládnuteľné komponenty pre tvorbu obsahu a SEO, zhromaždili sme zoznam v súčasnosti dostupných nástrojov na zhlukovanie kľúčových slov.

Klastrová umelá inteligencia:

Klaster AI je vynikajúcou voľbou, pretože má jednoduché používateľské rozhranie, jednoducho sa ovláda a poskytuje hodnotné výsledky bez ohľadu na geografickú polohu. Je však potrebné mať viac možností prispôsobenia a pri vygenerovaných kľúčových slovách je potrebných viac informácií. Hoci je to krásny, jednoduchý nástroj na zhlukovanie kľúčových slov s ktorým môžete začať, možno sa budete chcieť pozrieť inde, ak sa chcete ponoriť hlbšie do možností výskumu kľúčových slov.

Prieskumník kľúčových slov WriterZen:

Používateľsky prívetivý a efektívny WriterZen Prieskumník kľúčových slov rýchlo vráti relevantné výsledky. Ako bonus, nezruinuje banku a ponúka značnú návratnosť vašich peniaze. Na vyhľadávanie kľúčových slov je k dispozícii niekoľko nástrojov zhlukovanie kľúčových slova výsledné termíny obsahujú množstvo informácií.

Serpstat:

S pomocou Serpstat, môžete zhromažďovať informácie o rôznych vyhľadávacích dotazoch, ktoré používa vaša cieľová skupina, a vykonať hĺbkovú analýzu publikovaných články určiť, ktoré tematické skupiny sú pre vašu cieľovú skupinu najrelevantnejšie. Pri vytváraní kľúčové slová klastra, zohľadňuje interpretáciu aj zámer používateľa. Na rozdiel od konkurenčných riešení, zhlukovanie kľúčových slov je súčasťou všetkých platených úrovní predplatného, nie je to voliteľný doplnok.

Je užitočné zhlukovať kľúčové slová?

Klaster kľúčových slov je pokročilejšia metóda SEO, ktorá vám môže poskytnúť výhodu v konkurenčných odvetviach s využitím dvoch hlavných schopností spoločnosti Google: spracovania prirodzeného jazyka a bezkonkurenčného skenovania. Najlepšie by bolo, keby ste si to zapamätali. Google má solídny prehľad o obrovskom množstve podobných kľúčových slov, ktoré používajú spotrebitelia vo všetkých odboroch.

 Okrem toho si uvedomuje zložitosť otázok a vzťahov medzi nimi. Spoločnosť Google vynaložila veľa času a zdrojov na programovanie svojich modelov NLP na vyhodnocovanie obsahových služieb a predpovedanie, ktoré webové stránky poskytnú vyhľadávačovi najvyhovujúcejší obsah.

Ak používate zhlukovanie kľúčových slov na vašom vstupné stránky, Google uvidí, že máte veľa relevantných informácií a ste odborníkom vo svojej oblasti. Okrem toho poskytnete spoločnosti Google obsah signály s bohatým zoskupením obsahu, ktoré sú naučené rozpoznávať a podporovať vo vyhľadávacích dotazoch.

Používanie zhlukovanie kľúčových slov, majitelia webových stránok musia zaujať komplexnejší prístup k ich písanie. A je to nevyhnutné pre dlhodobý rozvoj SEO. Vaša stránka na stránke stratégia musí dobehnúť, aby mohla dlhodobo konkurovať spoločnosti Google.

Akú úlohu zohrávajú tematické zoskupenia pri podpore vášho úsilia o SEO?

Uistite sa, že informácie, ktoré zdieľate, sú relevantné pre to, čo ľudia pri používaní služby Google chcú. Potom čitatelia nájdu vašu stránku inými prostriedkami, ako je vaša propagačná úsilie. Keď reagujete článkami, ktoré úzko nadväzujú na kľúčové slová klastra, ukážete, že rozumiete otázke a záleží vám na odpovedi.

Klastre súvisiacich tém sú užitočné z niekoľkých dôvodov:

Autonómia:

Príspevky na blogu usporiadané okolo kľúčové slová klastra, a súvisiace témy môžu pokryť viac priestoru a prezentovať informácie z rôznych uhlov pohľadu. Ak chcete, aby Google pochopil, čo hovoríte, musíte urobiť viac, než len vidieť súvislosti medzi slovami.

 Identifikovaním súvisiacich tém zároveň preukážete, že danú tému ovládate. Používatelia môžu používať podobné vyhľadávacie frázy pre podobné produkty; krém a hydratačný krém sú len dva prípady. Pri odpovedi na ich otázku zároveň poučíte spotrebiteľa o týchto otázkach (aj keď krém a pleťové mlieko sú rôzne položky).

Skóre:

Google bude prehľadávať vaše webové stránky, aby ich mohol indexovať a vyhodnotiť kvalitu ich obsahu. Používanie týchto kľúčových slov ukáže používateľom, že vaša spoločnosť pri vyhľadávaní dbá na ich potreby. Je to skvelý spôsob, ako ukázať spoločnosti Google, že ste pripravení riešiť najčastejšie otázky týkajúce sa vašej stránky. S pomocou spoločnosti Google sa vyšvihnete na top poradia vo vyhľadávači. Kľúčové slová vo vašom zoskupení budú mať rôznu úroveň hodnotenie a nízky súťaž pre tých, ktorí majú vysokú objednávku a veľkú konkurenciu.

Metodický, rýchly, na obsahu založený motor:

Keď sa pri tvorbe obsahu necháte viesť zhlukmi kľúčových slov, budete mať presný smer, ktorým sa môžete riadiť. Budete mať silnejšiu pozíciu pri zvýšiť objem informácií, ktoré produkujete.

Zhlukovanie kľúčových slov na použitie v obsahu a reklame:

Ak máte veľa zoznamov kľúčových slov, môžete zvýšiť počet vyhľadávaných výrazov, pre ktoré sa váš obsah nájde. Ak sa pozriete na celý zoznam kľúčových slov vo vnútri skupiny, môžete odhaliť konkrétne nápady a zámery, ktoré chcete pokryť; to je možné, keď určíte, ktorá skupina sa vzťahuje na ktorú stránku a časť vašej webovej stránky.

Týmto spôsobom môžete zabezpečiť, aby bol váš materiál spoľahlivý a zodpovedal používateľským štandardom. Propagácia ponúk na vašich webových stránkach pomocou skupín súvisiacich kľúčových slov je efektívnejšia. Predpokladajme, že sa snažíte ľuďom predávať zdravšie možnosti. Nesegmentujte svoju reklamu na podskupiny, ako sú občerstvenie vhodné na chudnutie, vegetariánske jedlá, prírodné občerstvenie, zdravé občerstvenie pre mládež a podobne. V takom prípade nebudú vaše reklamy relevantné pre tých, ktorí ich hľadajú.

Ak používatelia nevidia vo vašich reklamách žiadnu hodnotu, vaše hodnotenie a reklamná pozícia utrpia. Nástroje na organizovanie kľúčových slov však môžu kategorizovať kľúčové slová podľa zámeru a upozorniť na príležitosti na zlepšenie vášho obsahu a reklamy.

Záver:

Zhlukovanie kľúčových slov možno vykonať rôznymi spôsobmi, napríklad určením významu zoskupovaných dotazov alebo spočítaním počtu zdieľaných Adresy URL. Bez ohľadu na to, aké sú vaše ciele v oblasti SEO, či sa chcete dozvedieť viac o odvetví všeobecne, starostlivo vybrať najrelevantnejšie slová alebo niečo úplne iné, môžete zvoliť vhodný prístup (tvrdý alebo mäkký) a presnosť.

Zhlukovanie kľúčových slov je prospešný nielen preto, že zlepšuje optimalizáciu pre vyhľadávače, ale aj preto, že vám umožňuje lepšie využiť váš čas. Po identifikácii najefektívnejších kľúčových slov pre vašu spoločnosť prostredníctvom prieskumu ich môžete klasifikovať na základe spoločných znakov. Dodržiavaním premyslenej stratégie, ktorá určuje, ktoré kľúčové slová a časti obsahu sa budú používať, sa môžete vyhnúť mäteniu čitateľov a poškodzovaniu pozícií vo vyhľadávačoch.

Zhlukovanie kľúčových slov a tém sú dve techniky, ktoré možno použiť na zlepšenie pozícií vo vyhľadávači pre cielené dotazy vrátane mnohých kľúčových slov. Ich začlenením do plánu SEO môžete zvýšiť viditeľnosť svojho webu a hodnotu jeho obsahu.

Seo.London zvyšuje viditeľnosť spoločnosti online, rast a klient základňa, čo prispieva k vyšším ziskom a väčšiemu podielu na trhu, a Lukasz je skvelý konzultant a pomôže vašej spoločnosti expandovať a prosperovať každý mesiac.

Čo je zhlukovanie kľúčových slov

Posledná aktualizácia 2022-12-28T07:59:19+00:00 podľa Lukasz Zelezny

Index