Čas čítania: 6 zápisnice

Obrovské výhody vysokej vyhľadávanie je nám dobre známy. Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je výkonný nástroj, ktorý môže vážne zvýšiť pozície vo vyhľadávačoch a umožňuje obchodníkom zvýšiť ich pozície vo vyhľadávačoch cez noc. A najlepšie na tom je, že SEO nie je raketová veda. Je celkom jednoduché na prácu, keď si ho osvojíme. Tu je 10 jednoduchých tipov SEO, ktoré nielenže super zvýšia vaše pozície vo vyhľadávačoch, ale zlepšia aj dojem, ktorým vaša stránka pôsobí na vyhľadávače a návštevníkov:

Obrovské výhody vysokých pozícií vo vyhľadávačoch sú nám dobre známe. Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je výkonný nástroj, ktorý môže vážne zvýšiť pozície vo vyhľadávačoch a umožňuje obchodníkom zvýšiť ich pozície vo vyhľadávačoch zo dňa na deň. A najlepšie na tom je, že SEO nie je raketová veda. Je celkom jednoduché na prácu, keď si ho osvojíme. Tu je 10 jednoduchých tipov SEO, ktoré nielenže super zvýšia vaše pozície vo vyhľadávačoch, ale zlepšia aj dojem, ktorým vaša stránka pôsobí na vyhľadávače a návštevníkov:

 1. Zväčšiť veľkosť príspevkov:

V období pred aktualizáciou služby Google sa považovalo za lepšie napísať 10 rôznych príspevkov, z ktorých každý mal 100 slov, ako jeden obrovský príspevok s 1000 slovami. Avšak po Penguin a aktualizácie Panda, platí to aj naopak. Google teraz považuje jeden dlhý príspevok za hodnotnejší ako niekoľko relatívne krátkych príspevkov. Začnite zvyšovať priemernú veľkosť príspevkov, pričom dodržiavajte minimálnu dĺžku príspevku 300 slov a najlepšie udržujte veľkosť v rozmedzí 600 - 2000 slov.

 1. Pridajte viac obrázkov:

Kto rád číta nudný text bez obrázkov? Nikto! Vrátane obrázky in content will certainly and significantly improve its overall appeal. But just adding images randomly won’t do. Include the alt atribúty v rámci značiek obrázkov, pretože vyhľadávače ako Google čítajú atribúty alt.

 1. Správne pomenujte obrázky:

One more thing that you need to keep in mind while adding images to content is proper naming of images. Google’s image search picks up on the image names so it is essential to include keywords in the image names. Provide an accurate description of the image not only in the file name, but also in the alt atribút. Namiesto podčiarknutia medzi slovami použite pomlčky. A samozrejme sa vyhýbajte nealfabetickým znakom.

 1. Správne pomenujte stránky:

It is a matter of vital importance to give each page in the site a proper, descriptive name using the ‘<title>’ tag. When the site’s pages appear in Google’s search results, the page’s link appears in the form of page názov. In case the pages are left unnamed, the link will appear as ‘Untitled’ which may appear unappealing and awkward to visitors. Also try to use some important kľúčové slovo frázy v názve stránky.

 1. Interné prepojenie stránok:

Zahrnutie odkazov na iné relevantné stránky na lokalite je skvelý spôsob, ako spoločnosti Google naznačiť, že lokalita má silnú relevanciu k danému kľúčovému slovu. Je to užitočné aj pri udržaní používateľov na lokalite, pretože im dáva možnosť preskúmať lokalitu, čím sa znižuje miera odchodov.

Basically, internal page linking helps in using the content on other pages of the site to improve the site’s search engine rankings and its overall appeal to users.

 1. Zahrňte súbor Robots.txt

Tento textový súbor pomáha vyhľadávacím pavúkom pri indexovanie the site. It is located in the server’s root directory and indicates to the search spider which pages are to be indexed. If any page is not indexed, that page won’t make it to the search results. Thus, you won’t get any traffic for that page and lose out on the advantage of internal linking. So, it is pretty evident that this little text file is important to the site’s search engine ranking. You need to ensure that the Roboty.txt súbor je správne naformátovaný, inak sa môže stať, že niektoré stránky nebudú indexované.

 1. Pridanie mapy lokality

Mapa stránok je dôležitá z dvoch dôvodov - nielenže pomáha návštevníkom nájsť to, čo hľadajú, ale umožňuje aj vyhľadávačom nájsť každú stránku na webe a následne ju indexovať. Uistite sa však, že mapa stránok je v súlade s novými mapa stránok formát uvedený spoločnosťou Google. Musíte sa uistiť, že položky v mape stránok sú dostatočne intuitívne a zároveň logicky usporiadané do skupín, aby predstavovali efektívny a presný plán celej stránky.

 1. Prijať sociálne médiá

Social media has grown aggressively and rapidly over the past 3-4 years and any SEOer would be amiss to ignore the benefits offered by social networking tools like Facebook, Twitter, Pinterest, etc. It is important to enhance the website’s presence on these networks by creating a page and engaging regularly with followers. But what’s most important is to add social media widgets to the site so that readers may ‘like’ or ‘share’ content that they find interesting. This will help in bringing in more traffic. Also, make sure to add a ‘like’ widget to the homepage so that visitors may ‘like’ the page on Facebook and thus be able to receive updates in the future.

 

 1. Zväčšiť veľkosť príspevkov:

V období pred aktualizáciou služby Google sa považovalo za lepšie napísať 10 rôznych príspevkov, z ktorých každý mal 100 slov, ako jeden obrovský príspevok s 1000 slovami. Po aktualizáciách Penguin a Panda je to však naopak. Teraz spoločnosť Google považuje jeden dlhý príspevok za hodnotnejší ako niekoľko relatívne krátkych príspevkov. Začnite zvyšovať priemernú veľkosť príspevkov, pričom dodržiavajte minimálnu dĺžku príspevku 300 slov a najlepšie udržujte veľkosť v rozmedzí 600 - 2000 slov.

 1. Pridajte viac obrázkov:

Who likes to read drab, boring text with no pictures? No one! Including images in content will certainly and significantly improve its overall appeal. But just adding images randomly won’t do. Include the alt attributes within image tags because search engines like Google read the alt attributes.

 1. Správne pomenujte obrázky:

One more thing that you need to keep in mind while adding images to content is proper naming of images. Google’s image search picks up on the image names so it is essential to include keywords in the image names. Provide an accurate description of the image not only in the file name, but also in the alt attribute. Instead of using underscores between words, go for dashes. And of course, stay away from non-alpha characters.

 1. Správne pomenujte stránky:

It is a matter of vital importance to give each page in the site a proper, descriptive name using the ‘<title>’ tag. When the site’s pages appear in Google’s search results, the page’s link appears in the form of page title. In case the pages are left unnamed, the link will appear as ‘Untitled’ which may appear unappealing and awkward to visitors. Also try to use some important keyword phrases within the page title.

 1. Interné prepojenie stránok:

Zahrnutie odkazov na iné relevantné stránky na lokalite je skvelý spôsob, ako spoločnosti Google naznačiť, že lokalita má silnú relevanciu k danému kľúčovému slovu. Je to užitočné aj pri udržaní používateľov na lokalite, pretože im dáva možnosť preskúmať lokalitu, čím sa znižuje miera odchodov.

Basically, internal page linking helps in using the content on other pages of the site to improve the site’s search engine rankings and its overall appeal to users.

 1. Zahrňte súbor Robots.txt

This text file assists the search spiders in indexing the site. It is located in the server’s root directory and indicates to the search spider which pages are to be indexed. If any page is not indexed, that page won’t make it to the search results. Thus, you won’t get any traffic for that page and lose out on the advantage of internal linking. So, it is pretty evident that this little text file is important to the site’s search engine ranking. You need to ensure that the Robots.txt file is properly formatted or some of the pages may?accidentally?not be indexed.

 1. Pridanie mapy lokality

Mapa stránok je dôležitá z dvoch dôvodov - nielenže pomáha návštevníkom nájsť to, čo hľadajú, ale umožňuje aj vyhľadávačom nájsť každú stránku na webe a následne ju indexovať. Dbajte však na to, aby mapa stránok spĺňala nový formát mapy stránok, ktorý určila spoločnosť Google. Musíte sa uistiť, že položky v mape stránok sú dostatočne intuitívne a zároveň logicky usporiadané do skupín, aby predstavovali efektívny a presný plán celého webu.

 1. Prijať sociálne médiá

Social media has grown aggressively and rapidly over the past 3-4 years and any SEOer would be amiss to ignore the benefits offered by social networking tools like Facebook, Twitter, Pinterest, etc. It is important to enhance the website’s presence on these networks by creating a page and engaging regularly with followers. But what’s most important is to add social media widgets to the site so that readers may ‘like’ or ‘share’ content that they find interesting. This will help in bringing in more traffic. Also, make sure to add a ‘like’ widget to the homepage so that visitors may ‘like’ the page on Facebook and thus be able to receive updates in the future.

 

Bol tento príspevok užitočný?

Rýchle spôsoby zlepšenia SEO

Last Updated in 2021-07-11T01:08:56+00:00 by Lukasz Zelezny