Ikona FAQ

Čo môžem očakávať od auditu SEO?

Hlavnou úlohou auditu SEO je pomôcť vám vypracovať stratégiu SEO, aby ste dosiahli výsledky v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Nezáleží na tom, či hľadáte rozsiahlu dlhodobú stratégiu SEO alebo chcete len odstrániť konkrétnu chybu, náš SEO Audit vám poskytne zdroje, vďaka ktorým budete mať náskok pred konkurenciou.

Naša služba auditu SEO vo všeobecnosti pomáha identifikovať problémové oblasti, merať pokrok a vyvíjať lepšie stratégie SEO. Používame v odvetví uznávané výskumné nástroje a programy, ktoré pomáhajú nájsť príležitosti pre vaše webové stránky na zvýšenie ich umiestnenia v rôznych vyhľadávačoch. Náš SEO audit je podložený rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami.

Náš SEO audit zahŕňa prísny výber kľúčových slov. Počas auditu sa analyzuje 100 konkurenčných kľúčových slov, ktoré sa používajú na propagáciu vašej webovej stránky alebo spoločnosti vo vyhľadávačoch. Používanie relevantných kľúčových slov pomáha lepšie optimalizovať webové stránky a pomáha osloviť cieľové publikum. Kľúčové slová sa tiež začleňujú do obsahu, aby sa zvýšila návštevnosť webových stránok a nakoniec aj ich umiestnenie vo vyhľadávačoch.

SEO audit tiež identifikuje, či existujú nejaké problémy s dizajnom webových stránok, kódovaním, štruktúrou odkazov alebo s obsahom. Obsah zohráva v stratégii SEO významnú úlohu. Dobre optimalizovaný obsah môže zvýšiť návštevnosť a umiestnenie webovej stránky. Preto vykonávame aj audit obsahu SEO, aby sme identifikovali oblasti obsahu, ktoré nie sú v súlade s normami stanovenými na webových stránkach iných popredných spoločností.