Ako využiť súbory denníka na Vyhľadávanie Optimalizácia motora (SEO)

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) má aj technickú stránku, ktorá často zostáva nepovšimnutá. Stále budete musieť vytvoriť obsah a budovať spätné odkazy, ale budete musieť analyzovať aj určité typy údajov, pričom jedným z najdôležitejších sú súbory denníka. Analýza súborov denníka vám umožní efektívnejšie optimalizovať webové stránky tak, aby uspeli vo výsledkoch vyhľadávania.

Čo sú súbory denníka?

Známy aj ako nespracovaný prístup protokoly, súbory denníka sú dokumenty obsahujúce štruktúrované informácie o návštevnosti vašej webovej lokality. Keď niekto navštívi vašu webovú lokalitu, informácie o jeho návšteve sa zaznamenajú do logovacieho súboru. Logovacie súbory obsahujú bloky informácií. Každý blok je spojený s konkrétnou návštevou.

Väčšina súborov denníka obsahuje nasledujúce informácie o danej návšteve:

- Návštevník Internet Protokol (IP) adresa

-   Dátum a čas návštevy

- Hypertextový prenosový protokol (HTTP) typ požiadavky a stavový kód

Prenájom konzultanta SEO

 - Požadovaná adresa URL

- Používateľský agent

- Odkazujúca adresa URL

Meranie frekvencie plazenia prostredníctvom analýzy súborov denníka

Súbory denníka môžete použiť na meranie plaziť sa frekvencia. Logovacie súbory neodhaľujú len informácie o ľudských návštevníkoch, ale aj informácie o návštevníkoch vyhľadávačov. Vyhľadávače navštívia vašu webovú lokalitu, aby ju prehľadali. Analýzou súborov denníka môžete merať frekvenciu pri ktoré Google, Bing alebo iné vyhľadávače prehľadávajú vaše webové stránky.

Vyhľadávače sa v súboroch protokolov odlišujú od ľudských návštevníkov podľa ich používateľského agenta. V prípade ľudských návštevníkov je používateľským agentom štandardný webový prehliadač. Pre vyhľadávače je používateľským agentom prehľadávač, ako napr. Googlebot alebo Bingbot. Analýzou súborov denníka môžete zistiť, ako často vyhľadávače prehľadávajú danú stránku.

Identifikácia chýb stavového kódu

Súbory denníka vám môžu pomôcť identifikovať chyby stavového kódu. Stavové kódy predstavujú spôsob, akým vaša webová stránka reaguje na požiadavky návštevníkov. Keď návštevník požiada o adresu URL, vaša webová lokalita mu pošle stavový kód. Určité problémy, buď klient alebo server môže viesť k chybovému stavovému kódu. Namiesto stavového kódu 3xx môžu návštevníci dostať napríklad stavový kód 4xx alebo 5xx.

Chyby stavového kódu môžu poškodiť SEO vašej webovej stránky niekoľkými spôsobmi. Ak určitá stránka hádže chybu stavového kódu, vyhľadávače ju môžu vyradiť zo svojich indexov. Stránka s chybou stavového kódu tiež nezíska veľa spätných odkazov. Bude pôsobiť ako mŕtvy váhu tým, že znižuje výkon vyhľadávania na vašej webovej stránke.

V súboroch protokolov sa popri type HTTP zobrazujú aj stavové kódy. Uvidíte typ HTTP návštevníka, napríklad GET alebo POST, ako aj stavový kód, ktorý dostal z vašej webovej lokality. Nie všetky stavové kódy sú chyby. Iba tie, ktoré začínajú číslicou "4" alebo "5", označujú chybu.

Optimalizácia JavaScriptu

Súbory protokolov môžete použiť na optimalizáciu JavaScriptu svojej webovej lokality. JavaScript predstavuje výzvu z hľadiska SEO. Na rozdiel od textu ho vyhľadávače ťažko prehľadávajú. Google v skutočnosti nezačal plazenie JavaScript do roku 2008. Aj dnes sa Google a iné vyhľadávače často stretávajú s problémami pri pokusoch o prehľadávanie JavaScriptu.

Ak vaša webová lokalita obsahuje JavaScript, mali by ste zvážiť použitie súborov denníka na zistenie, či ju vyhľadávače môžu prehľadávať. Môžete analyzovať návštevy súborov JavaScript na vašej webovej lokalite. Ak zistíte, že súbor JavaScript hádže chybový stavový kód, vyhľadávače ho možno nebudú môcť prehľadávať. Súbor JavaScript potom môžete otvoriť, aby ste ho optimalizovali a opravili.

Zachovanie rovnosti prepojení počas presmerovania

Analýza súborov denníka môže pomôcť zachovať webové stránky prepojenie vlastného imania pri presmerovaní Adresy URL. Nie je nezvyčajné, že webové stránky menia adresy URL svojich stránok. Keď zmeníte adresu URL stránky, zvyčajne budete chcieť nastaviť presmerovanie. Presmerovanie umožní návštevníkom prístup na stránku návštevou jej starý URL. Stará adresa URL presmeruje návštevníkov na novú adresu URL príslušnej stránky.

Presmerovanie adries URL však môže mať za následok stratu vlastného kapitálu odkazov. Odkazy smerujúce na starú adresu URL stránky sa stanú menej hodnotnými. Presmerovanie v podstate oslabuje hodnotenie odkazov orgán alebo vlastný kapitál. Našťastie môžete zachovať hodnotu odkazov na svojej webovej stránke pomocou 301 presmerovania.

Presmerovanie môže byť 301 alebo 302. Fungujú rovnako - presúvajú návštevníkov zo starej adresy URL na novú adresu URL. Rozdiel je v tom, že presmerovania 301 sú určené pre prípady, keď sa stránka alebo dokument presunuli natrvalo, zatiaľ čo presmerovania 302 sú určené pre prípady, keď sa stránka alebo dokument presunuli dočasne. Vzhľadom na to presmerovania 301 odovzdávajú podstatne viac odkazov ako ich náprotivky 302. Na vyhľadanie presmerovaní 302 môžete použiť súbory denníka - zobrazujú sa ako odkazujúca adresa URL - aby ste ich mohli zmeniť na presmerovania 301.

Tipy na analýzu súborov denníka

Predtým, ako budete môcť analyzovať súbory denníka na účely SEO, musíte ich načítať. Väčšina webových hostiteľov automaticky vytvorí aspoň jeden súbor denníka pre každú hostovanú webovú lokalitu. Tento súbor protokolu si môžete stiahnuť z ovládacieho panela hostiteľa.

Súbory denníka obsahujú veľké množstvo údajov, preto sú zvyčajne komprimované. Súbor protokolu si musíte stiahnuť z ovládacieho panela hostiteľa a následne ho rozbaliť a uložiť na pevný disk. Po načítaní súboru protokolu je čas na jeho analýzu.

Súbory protokolov môžete otvoriť a zobraziť pomocou ľubovoľného programu na úpravu textu vrátane Poznámkového bloku. Okrem toho, že sú komprimované, takmer všetky súbory protokolov používajú Common Log Format. Táto textová špecifikácia uľahčuje ich čítanie tým, že eliminuje potrebu špeciálnych programov. Keď otvoríte protokol servera v programe na úpravu textu, uvidíte informácie o každej návšteve vašej webovej lokality na samostatnom riadku.

Hoci je možné analyzovať protokoly servera v programe na úpravu textu, môže to byť zdĺhavé. Jednoduchšou metódou je použitie prehliadača protokolov Apache. Prehliadače protokolov Apache sú programy, ktoré sú určené špeciálne na analýzu protokolov servera.

Analýza protokolov servera je jednou z foriem technického SEO. Keď návštevníci a vyhľadávače pristupujú na vašu webovú lokalitu, informácie o ich návštevách sa zaznamenávajú do denníka servera. Tieto protokoly môžete analyzovať na meranie frekvencie prehľadávania, identifikáciu chýb stavového kódu, optimalizáciu JavaScriptu a zachovanie vlastného kapitálu odkazov počas presmerovaní.

Analýza súborov denníka v SEO

Posledná aktualizácia 2022-12-28T09:40:37+00:00 podľa Lukasz Zelezny

Index