Google nepoužíva univerzálny formát pre indexované výpisy. Zvyčajne generuje názov, popis a stránka adresa pre všetky indexované zoznamy. Pri niektorých indexovaných zoznamoch však môže Google pridať aj dátum uverejnenia.

Dátum uverejnenia bude predchádzať opisu. Skladá sa z mesiaca, dňa a roka a používateľom oznamuje, kedy bola indexovaná stránka uverejnená. Takýto dátum zverejnenia môžete zobraziť vo výpisoch svojej webovej lokality v službe Google. Je to jednoduchý na stránke vyhľadávanie optimalizácia pre motory (SEO), ktoré môžu vašu webovú stránku odlíšiť od ostatných.

Výhody uvádzania dátumu vydania

Why should you show a publication date in your website’s Google listings? With a publication date, you may notice an zvýšiť in traffic referred by Google. Listings with a publication date typically have higher organic click-through rates (CTRs) compared to those without a publication date.

Prítomnosť dátumu uverejnenia zväčší zoznamy na vašej webovej stránke. Budú obsahovať viac znakov a vo výsledkoch vyhľadávania Google zaberú viac miesta. V dôsledku toho budú priťahovať pozornosť používateľov. Veľké výpisy vašej webovej lokality budú vynikať a zároveň prilákajú viac kliknutí na výsledky vyhľadávania.

Zobrazenie dátumu uverejnenia vám umožní osloviť používateľov, ktorí filtrujú výsledky vyhľadávania podľa dátumu. V predvolenom nastavení môžu výsledky vyhľadávania pozostávať z ponúk s dátumom uverejnenia a ponúk bez dátumu uverejnenia. Používatelia si môžu výsledky vyhľadávania filtrovať podľa dátumu, čo znamená, že sa im zobrazí len prvý typ výpisov.

Táto možnosť filtrovania je k dispozícii kliknutím na tlačidlo "Nástroje" vedľa poľa vyhľadávania a výberom možnosti "Ľubovoľný čas", za ktorou nasleduje požadovaný rozsah dátumov. Používatelia, ktorí chcú zobraziť len ponuky, ktoré boli zverejnené napríklad v minulom roku, môžu v ponuke "Any time" (ľubovoľný čas) vybrať možnosť "Past year" (minulý rok). Zobrazením dátumu zverejnenia sa týmto používateľom môžu zobraziť ponuky vašej webovej lokality v službe Google.

Another benefit of showing a publication date is the potential for more backlinks. With a publication date, other website operators will recognize your site’s obsah as being current. They’ll see the recent publication date of a nová stránka, takže naň môžu odkazovať. Na druhej strane bez týchto informácií môžu predpokladať, že obsah stránky je zastaraný a nie je hodný jednosmerného odkazu.

Prenájom konzultanta SEO

Zahrnúť dátum publikácie ako obyčajný text

Ak stránka obsahuje textový dátum uverejnenia, spoločnosť Google ho môže zobraziť vo výpise stránky. Nemusíte používať žiadne špeciálne značky alebo značenie. Prehľadávače spoločnosti Google sú zdatné v čítaní obyčajného textu a dokážu identifikovať dátumy uverejnenia v tomto základnom formáte.

Podľa spoločnosti Google by mali byť dátumy zverejnenia v jednoduchom texte viditeľné pre používateľov a Odporúčané stránky na viditeľnom mieste. Pri väčšine stránok môžete uviesť textový dátum uverejnenia na top. Niektorý obsah s otvoreným zdrojovým kódom manažment systémy (CMS) do tejto oblasti automaticky zahrnú textový dátum plikácie. Len nezabudnite použiť vhodnú veľkosť a farbu písma, aby bol ľahko viditeľný.

Čas nemusíte uvádzať v dátume uverejnenia ako obyčajný text. Dátumy uverejnenia zobrazené ako obyčajný text musia obsahovať len mesiac, deň a rok. Čas dňa, kedy bola stránka uverejnená, nie je povinný. Môžete ho buď zahrnúť do dátumu uverejnenia, alebo ho môžete vynechať.

Spoločnosť Google odporúča používať štítok s textovými dátumami uverejnenia. Textový dátum uverejnenia môžete označiť predponou "Publikované dňa" alebo "Uverejnené dňa". Použitie štítku zabezpečí, že spoločnosť Google, ako aj návštevníci vašej webovej lokality rozpoznajú dátum ako dátum uverejnenia.

Používanie štruktúrovaných údajov o dátume publikácie

Alternatívou k uvedeniu dátumu uverejnenia ako obyčajného textu je použitie dátumu uverejnenia štruktúrované údaje. Štruktúrované údaje môžu spoločnosti Google poskytnúť množstvo vedomosti o stránke vrátane dátumu na ktoré bol pôvodne uverejnený. Tieto informácie sa prenášajú pomocou štruktúrovaných údajov o publikácii.

Môžete použiť štruktúrované údaje o dátume uverejnenia s príslušným podtypom, ako je článok alebo blog posting. The article subtype is designed for general page články, whereas the blog posting subtype is designed for blog posts. When using either of these subtypes, you can add a publication date to the “datePublished” field.

Nezabudnite, že štruktúrované údaje o dátume uverejnenia nie sú viditeľné. Žiadny typ štruktúrovaných údajov sa v skutočnosti nezobrazuje priamo na stránkach. Keď použijete štruktúrované údaje dátumu publikácie, v kóde stránky uvediete dátum publikácie. Google ho uvidí, keď plazenie kód stránky, ale návštevníci ho pri prezeraní obsahu stránky neuvidia.

Zvážte neskorší dátum úpravy

Možno budete chcieť zvážiť dátum poslednej úpravy namiesto dátumu uverejnenia. Vo výpisoch vašej webovej stránky v službe Google môže byť uvedený buď dátum uverejnenia, alebo dátum poslednej úpravy. Dátum poslednej úpravy je samozrejme dátum, kedy bola stránka naposledy upravená alebo inak zmenená. Ak pravidelne upravujete stránky svojej webovej lokality, dátum poslednej úpravy sa môže ukázať ako efektívnejší.

Pre dátum poslednej úpravy môžete použiť rovnaké techniky. Poslednú modifikáciu môžete uviesť ako obyčajný text alebo môžete použiť štruktúrované údaje. Ak ho zahrniete ako obyčajný text, použite relevantné označenie, napríklad "Naposledy aktualizované dňa" alebo "Naposledy zmenené dňa".

Do štruktúrovaného dátového poľa "dateModified" môžete zadať dátum poslednej úpravy. Môžete ho dokonca použiť v kombinácii s poľom "datePublished", čo znamená, že spoločnosť Google bude vedieť, kedy bola stránka uverejnená a kedy bola naposledy aktualizovaná.

Google nezobrazí oba dátumy vo výpise stránky. Ak má stránka dátum uverejnenia a dátum poslednej úpravy, zobrazí sa len jeden z dátumov. Google zvyčajne uprednostňuje dátum uverejnenia, pokiaľ stránka nebola výrazne upravená. Ak bola zmenená veľká časť obsahu stránky, môže namiesto toho zobraziť dátum poslednej úpravy.

Spoločnosť Google môže hodnosť stránky vašej webovej lokality bez ohľadu na to, či je na nich uvedený dátum uverejnenia. Je to nepovinná informácia, ktorá sa nevyžaduje pre indexovanie alebo poradie. Použitie dátumu uverejnenia však môže zvýšiť organickú návštevnosť vašej webovej stránky a potenciálne aj jej spätné odkazy.

Prinútiť Google, aby vo výsledkoch vyhľadávania zobrazoval dátum publikácie

Posledná aktualizácia 2022-12-28T09:41:47+00:00 podľa Lukasz Zelezny

Index