V dnešnom digitálnom svete je vytváranie kvalitný obsah nestačí, ale je potrebné vedieť, ako ho efektívne distribuovať a predávať. čo znamená rozdiel medzi úspechom a neúspechom. V tomto prípade je Obsahový marketing Konzultant vstupuje do hry - profesionál, ktorý sa špecializuje na pomoc podnikom rozvíjať . presvedčivé príbehy, aby čo najefektívnejšie zaujali svoje publikum. V tomto komplexnom sprievodca, odhalím, kto sú títo odborníci, čo robia, prečo je vaša obchod a oveľa viac o ich kľúčovej úlohe v modernom podnikaní.

Čo je to konzultant pre obsahový marketing?

A obsah marketingový konzultant je skúsený odborník, ktorý podnikom pomáha vypracovať strategické plány na využitie ich obsahového marketingu. úsilie na maximálny potenciál. Títo odborníci majú rozsiahly súbor zručností, ktorý zahŕňa pochopenie marketingu trendy, správanie spotrebiteľov a vyhľadávanie dynamika motora.

Konzultanti pre obsahový marketing slúžia ako pevná ruka na kormidle, ktorá vás vedie cez rozbúrené vody stratégií digitálneho obsahu. Majú hlboké vedomosti o rôznych aspektoch, ako napr. SEO (optimalizácia pre vyhľadávače), SMM (marketing na sociálnych sieťach), PPC (Pay Per Click), rôzne e-mail marketing a kampane, blog vytvorenie, video výroba - nielen na povrchovej úrovni, ale s integrovanou perspektívou ktoré im umožňuje vytvárať súdržnosť vo všetkých komunikačných kanáloch.

Ich hlavná úloha spočíva v tom, že pomáhajú organizáciám identifikovať ich jedinečnú predajnú ponuku (USP) a vtesnať ju do pútavých príbehov - príbehov, ktoré sú dostatočne silné nielen na to, aby dosiahli vyššiu priľnavosť cieľového publika, ale aj na to, aby viedli k ziskovým akciám zákazníkov.

Táto profesia si vyžaduje viac než len byť zdatnými spisovateľmi alebo marketérmi - musia byť zdatnými stratégmi s jasnou predvídavosťou, ktorí chápu, ako do seba jednotlivé časti zložitej skladačky nazývanej "content marketing" zapadajú. Zamestnávanie takýchto konzultantov v konečnom dôsledku zabezpečí, že vaša spoločnosť zostane relevantná uprostred rýchlo sa meniaceho digitálneho prostredia a zároveň zvýši značka viditeľnosť dôsledne.

Konzultanti pre obsahový marketing sú všestranne nadaní odborníci, ktorí poskytujú svoje odborné znalosti v rôznych oblastiach, aby pomohli podnikom zvýšiť dosah a celkovú účinnosť ich obsahu. Hoci sa ponúkané konkrétne služby marketingu obsahu môžu líšiť od osoby k osobe alebo od agentúry k agentúre, takmer vždy je súčasťou balíka súbor základných ponúk.

Jednou z takýchto základných ponúk je obsah Stratégia Vývoj. Táto služba zahŕňa spoluprácu s vašou firmou pri identifikácii cieľových skupín, naučiť sa aký typ obsahu ich zaujme, a potom tento obsah jedinečným spôsobom vytvárať a zároveň ho neustále prispôsobovať zmenám požiadaviek trhu.

Prenájom konzultanta SEO

Ďalším v poradí je SEO optimalizácia - kľúčový aspekt, ktorý by sa pri tvorbe online obsahu nemal nikdy prehliadnuť. Zbehlý konzultant pre obsahový marketing zabezpečí, aby sa váš digitálny materiál priaznivo umiestnil na stránkach s výsledkami vyhľadávania využitím trendových kľúčových slov a zavedením strategickej taktiky budovania odkazov.

V našom rýchlom svete, v ktorom dominujú sociálne médiá, poskytujú konzultanti aj Content Propagácia a distribučné služby, ktoré presahujú rámec bežného vysielania a zahŕňajú strategické plánovanie, plánovanie propagácie, analytika sledovanie a reaktívne taktiky zapojenia na viacerých platformách sociálnych médií.

Základy týchto služieb spočívajú v podrobnom výkone Metriky Analýza. Skúmaním rôznych kľúčových ukazovateľov výkonnosti (miera zapojenia, miera odskočenia, atď.), ktoré sú relevantné pre digitálnu prezentáciu vašej značky, táto analýza poskytuje informácie o navrhovaných zmenách, ktoré majú optimalizovať budúcnosť úspešnosť marketingového úsilia.

Nakoniec, čo je dôležité, prichádza Brand Storytelling - pomoc pri vytváraní vášho jedinečného príbehu formulovaného na základe základných hodnôt značky. Ak je tento príbeh dostatočne dobre spracovaný skúseným profesionálom, napríklad konzultantom v oblasti obsahového marketingu, je navrhnutý tak, aby vytvoril silné emocionálne spojenie a vryl do mentálneho priestoru spotrebiteľov dlhotrvajúce spomienky na étos vašej značky.

Počas celého procesu poskytovania všetkých týchto služieb nezabúdajte, že úloha vzdelávania je pre každého renomovaného konzultanta prvoradá; mal by vás informovať o každom kroku - pomáhať vám robiť informované rozhodnutia, rovnako ako posilňovať intuíciu o čoraz väčšom získavaní impozantných online orgán pre seba.

Ako si vybrať správneho konzultanta pre marketing obsahu pre vašu firmu

Výber správneho konzultanta pre obsahový marketing je dôležitou úlohou, ktorá prispieva k rastu vášho podnikania. Takíto odborníci pomáhajú formovať vašu značku hlas, osloviť nové publikum a zmeniť zvedavých čitateľov na verných zákazníkov. Aké kritériá by ste však mali zohľadniť pri výbere?

Skúsenosti

Základom spoľahlivého konzultanta pre obsahový marketing je jeho bohatstvo skúsenosti. Poskytuje im vedomosti získané z široký rôznych projektov a odvetví, čo sa prejavuje v jedinečnej kombinácii poznatkov prospešných pre každého klient.

Skontrolujte, či majú konkrétny dôkaz o svojej trať záznamy - konkrétne prípadové štúdie, ktoré ukazujú, ako pomohli iným podnikom dosiahnuť úspech pomocou svojich stratégií. To slúži ako podstatný dôkaz, že váš potenciálny konzultant nie je len rečník, ale že dokáže priniesť aj výsledky.

Nezabudnite, že hlboké znalosti vychádzajú z rozsiahlych skúseností - čo je v marketingu obsahu vzhľadom na jeho neustále sa meniaci charakter obzvlášť dôležité.

Špecializácia

Ďalším rozhodujúcim faktorom je špecializácia. Zatiaľ čo niektorí konzultanti sa môžu pochváliť všestrannosťou pri riešení akýchkoľvek problémov, iní sa zameriavajú na konkrétne odvetvia, v ktorých sú odborníkmi.

Je na vás, aby ste sa rozhodli, ktorý odborník lepšie vyhovuje vašim potrebám: či špecialista, ktorý rozumie všetkému, čo sa týka odvetvia, v ktorom sa pohybujete, alebo univerzálny odborník, ktorý dokáže uplatniť osvedčené taktiky v rôznych domény.

Identifikujte konkrétne výzvy, ktorým čelí vaša firma a cieľová skupina. Mali by ste si vybrať profesionála, ktorý má najväčšie skúsenosti s riešením týchto problémov, aby ste zabezpečili cielené riešenia prispôsobené obchodným cieľom a požiadavkám vašej spoločnosti.

Recenzie klientov

Dobrý starý ústne podanie funguje aj teraz - hoci v súčasnosti sa zvyčajne nachádza na internete prostredníctvom recenzie a posudky.

Pred prijatím do zamestnania, výskum o nich najprv: pozrite sa, čo minulosť klienti o pracovnej morálke, výkonnosti, spoľahlivosti a dosiahnutých výsledkoch tohto konzultanta. Recenzie s vysokým hodnotením by mohli naznačovať vynikajúce služby, ktoré vymedzujú odborníkov, na ktorých sa oplatí investovať prostriedky, zatiaľ čo negatívne tie dávajú varovné signály o možných sklamaniach, ktoré nás čakajú.

Vždy si tieto kritiky overte prostredníctvom pútavých rozhovorov s referenciami, ktoré konzultanti poskytli.

Komunikačný štýl

Plodné partnerstvo je výsledkom efektívnej komunikácie medzi oboma stranami. Na prvých stretnutiach s potenciálnym konzultantom zistite, či jeho štýl komunikácie dopĺňa ten váš.

Vysvetľujú zložité teórie jednoduchými slovami? Dokážu tvorivo a presvedčivo formulovať stratégie? Sú nadšení poslucháči?

Nezabudnite, že s týmto odborníkom budete úzko spolupracovať na hlase vašej značky. Je veľmi dôležité, aby pochopil vaše podnikanie do hĺbky a pretavil ho do pôsobivých obsahových častí - čo je úloha dosiahnuteľná len prostredníctvom dobrých dialógov.

Náklady

Nakoniec, ale najmä prakticky, sú s tým spojené náklady. Rôzni konzultanti si môžu účtovať rôzne poplatky, od hodinových sadzieb až po fixné honoráre alebo ceny na základe projektu.

Rozhodnite sa vopred, čo rozpočet môžete vyčleniť na tento podnik a vybrať si odborníka, ktorý sa dokáže prispôsobiť a poskytnúť kvalitné služby v rámci danej finančné limit. Pripomíname však, že lacná cena nemusí vždy znamenať kvalitu a naopak, ani tá najdrahšia cena nemusí byť vždy zárukou najlepších výsledkov.

V podstate hľadajte agentúru alebo konzultanta pre obsahový marketing, ktorý vám ponúkne pôsobivé odborné znalosti za rozumnú cenu a prinesie vám najlepšiu návratnosť investícií.

Výhody spolupráce s konzultantom pre obsahový marketing

V tomto rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí môže využitie odborných znalostí konzultanta v oblasti marketingu obsahu zmierniť mnohé obchodné problémy. Poďme odhaliť výhody, ktoré vám prináša konzultant pre obsahový marketing.

Získajte nové poznatky na zlepšenie návratnosti investícií

Skúsený konzultant pre obsahový marketing zabezpečí, že získate nové poznatky o svojej trhovej nike a pochopíte, ako lepšie uspokojiť požiadavky svojich spotrebiteľov, čo v konečnom dôsledku zvýši návratnosť investícií. Využitie ich znalostí vám umožní zamerať sa na generovanie kvalitných potenciálnych zákazníkov, zlepšenie miery konverzie a dosiahnutie väčšieho počtu zisk pre vašu firmu.

Prilákajte viac kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov prostredníctvom efektívnej stratégie obsahu

Skúsený konzultant v oblasti marketingu obsahu vyniká pri navrhovaní dobre štruktúrovaného stratégia obsahu špeciálne prispôsobené na získavanie kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov. Podporené múdro rozmiestnenými kľúčovými slovami v rôznych médiách - od príspevkov na blogu a infografiky až po vysvetľujúce videá - nasmerujú vysoko potenciálnych zákazníkov do predajného lievika. rýchlejšie.

Lepšie spravujte svoj čas a buďte produktívnejší

Vedenie úspešného podniku si vyžaduje efektívne využívanie času manažment zručnosti. Bohaté skúsenosti, ktoré títo odborníci prinášajú, uľahčujú život tým, že zvládajú niekoľko aspektov podnikania, ako je formulovanie stratégií, optimalizácia marketingových kampaní alebo vytváranie atraktívnych vizuálnych prostriedkov.

Ich pomoc vám uvoľní čas, ktorý môžete investovať do iných kľúčových oblastí vášho podnikania, čím vám pomôže zvýšiť produktivitu a zároveň zachovať konzistentnosť pri šírení atraktívneho a hodnotného obsahu do sveta.

Vyhnite sa oneskoreniu a konajte okamžite, pretože poznáte ďalší krok

Konzultanti v oblasti marketingu obsahu uplatňujú strategické myslenie, ktoré zabraňuje paralýze rozhodovania. Vytýčia jasné cesty, ktoré umožnia okamžitú akciu pri základných úlohách súvisiacich s optimalizáciou webových stránok alebo realizáciou kampaní, čím sa eliminujú oneskorenia, ktoré majú priaznivý vplyv na trajektóriu rastu.

Zlepšenie SEO a viditeľnosti

Jednou z významných výhod je posilnenie viditeľnosti online využitím najlepších postupov optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) v spojení s účinnými copywriting techniky. Presahujú rámec základných kľúčové slovo implementácia - skúmanie aspektov vyhľadávačov, ako napr. budovanie odkazov, doména Zlepšenie autority a webovej stránky architektúra zdokonalenie, ktoré odráža optimálny používateľský zážitok, a tým zvyšuje vaše pozície vo vyhľadávači a zlepšuje viditeľnosť.

Naučte sa, ako si vybudovať autoritu

V dnešnom svete presýtenom obsahom je veľmi dôležité, aby ste sa presadili ako myšlienkový líder. Kompetentný poradca vám poradí, ako komunikovať jedinečné postrehy, ktoré budú rezonovať s vašou cieľovou skupinou, čím získate konkurenčnú výhodu a postupne si upevníte autoritu vo svojej oblasti.

Trendy digitálneho marketingu sa neustále vyvíjajú. Preto je veľmi dôležité zostať v obraze, čo môže byť pri súčasnom riadení obchodných operácií náročné. Váš konzultant bude mať prehľad o tom, či využívate najmodernejšie taktiky a nástroje na dosiahnutie úspechu.

Spolupráca s všestranným, bystrým konzultantom pre obsahový marketing prináša v podstate množstvo výhod vrátane zlepšenia návratnosti investícií, prilákania kvalitných potenciálnych zákazníkov, zvýšenia produktivity, orientácie na okamžité akcie, zvýšenia SEO a viditeľnosti, budovania autority vo vašej oblasti a zároveň udržiavania kroku s najnovšími trendmi, ktoré vám pomôžu udržať si náskok v dynamickej sfére digitálneho marketingu.

Zručnosti potrebné na to, aby ste sa stali konzultantom pre obsahový marketing

Stránka kariéra path of a content marketing consultant offers both vast opportunities and fierce súťaž. Zdokonalenie základných zručností vás preto môže v tejto dynamickej oblasti odlíšiť. Najmä tri zručnosti sú neočakávané, ale nevyhnutné.

Analytické zručnosti

Digitálne prostredie je plné údajov. Pre konzultanta v oblasti obsahového marketingu je veľmi dôležité vedieť sa v tomto informačnom bludisku orientovať a získať nové poznatky. Preto je potrebné mať silné analytické zručnosti hodnosť vysoko na zozname nevyhnutností.

Tu je dôvod:

 • Analytická sila pomáha dešifrovať výkonnostné metriky za každým obsahom vašej firmy.
 • Pomáha pochopiť správanie spotrebiteľov - dekódovať, čo s vaším publikom rezonuje a čo nie.
 • Vyzbrojený týmito poznatkami, účinný obsah marketér potom môžu pripraviť účinnejšie kampane, ktoré prinesú úspech a angažovanosť.

Technické zručnosti

V rozpore s bežnou predstavou si kreatívny profesionál vyžaduje aj značnú technickú zdatnosť. Ovládanie niektorých technických aspektov je totiž ďalšou kľúčovou kompetenciou úspešného konzultanta v oblasti marketingu obsahu.

Patria medzi ne okrem iného:

 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
 • Základy HTML/CSS
 • Systémy na správu obsahu (CMS) ako napr. WordPress
 • Znalosť analytických nástrojov ako Služba Google Analytics alebo SEMrush

Šikovné technické zručnosti zvyšujú efektivitu vášho pracovného procesu a poskytujú dodatočnú kontrolu nad estetikou a vplyvom vášho konečného výstupu.

Zručnosti v oblasti riadenia podniku

A nakoniec - hoci určite nie menej dôležité - sú zručnosti v oblasti riadenia podniku. Pamätajte, že ako konzultant pre obsahový marketing je vašou konečnou cieľ je presadzovať zmeny v podnikoch prostredníctvom vytvorených príbehov.

Pevné základy v týchto oblastiach môžu byť veľmi prospešné:

 • Pochopenie základných financie princípy vám zaručia, že pochopíte, ako sa vaše úsilie premietne do zisku alebo náklady úspory.
 • Solídne znalosti projektového manažmentu vám umožnia zvládnuť viacero úloh súčasne a dodať kvalitnú prácu v stanovených termínoch,
 • Štúdium predaja poskytuje informácie o motivácii zákazníkov, ktoré sú podkladom pre presvedčivé rozprávanie príbehov,

Stať sa konzultantom v oblasti marketingu obsahu je ako tkať krásnu tapisériu príbehy, technológie a údaje. S týmto súborom zručností ste o krok bližšie k tomu, aby ste sa stali odborníkom v tejto neustále sa vyvíjajúcej oblasti.

Koľko zarába konzultant pre obsahový marketing?

V tejto digitálnej dobe je veľmi dôležité poznať hodnotu konzultanta pre obsahový marketing. Pravdepodobne ste zvedaví, koľko zarába, čo je súčasťou vašich úvah, či si ho najímate alebo sa ním chcete stať.

Potenciál zárobku konzultanta pre obsahový marketing je veľmi variabilný a do veľkej miery závisí od odborných znalostí, rokov praxe v odvetví a rozsahu práce požadovanej klientmi. Ich model odmeňovania sa tiež môže líšiť - niektorí si účtujú od hodiny, zatiaľ čo iní sa môžu rozhodnúť pre poplatky na základe projektu.

Podľa informácií spoločnosti Glassdoor konzultanti v tejto oblasti často zarábajú od $50 000 do $100 000 ročne. Naproti tomu PayScale uvádza priemerný plat približne $63 000.

Niektorí skúsení konzultanti, ktorým sa podarilo vybudovať si pevnú osobnú značku, môžu dosiahnuť sadzby, ktoré výrazne prevyšujú tieto priemery. Ako sa dá očakávať v akomkoľvek podnikateľskom prostredí, aj lokalita je významným faktorom - veľkomestá majú tendenciu ponúkať vyššie platy ako prímestské oblasti.

 • Konzultanti na vstupnej úrovni môžu zarobiť približne $30-$50 za hodinu.
 • Profesionáli strednej úrovne môžu získať od $50-$100 za hodinu.
 • Vysokokvalifikovaní odborníci s rozsiahlymi znalosťami a zručnosťami bežne dostávajú viac ako $100 za hodinu.

Táto pozícia zjavne presahuje rámec obyčajných dolárov a centov; ponúka obrovskú hodnotu nielen z finančného hľadiska, ale aj prostredníctvom strategických poznatkov, ktoré formujú trajektóriu organizácie online.

Aj keď sa čísla líšia v závislosti od mnohých faktorov, ktoré som už spomenul, stať sa zdatným konzultantom v oblasti marketingu obsahu zvyčajne vedie k pozoruhodným ekonomickým prínosom spolu s uspokojením z poskytovania dôležitých služieb podnikom, ktoré ich potrebujú.

Nezabudnite, že tieto údaje by mali slúžiť len ako približné odhady. Skutočne úspešného konzultanta v oblasti marketingu obsahu nedefinuje len jeho príjem, ale skôr presvedčivé stratégie, ktoré navrhuje a ktoré výrazne podporujú rast jeho klientov. Ako už bolo povedané, služba ako taká môže byť určite atraktívnou kariérnou cestou z každého hľadiska, ak sa do nej pustíte s odhodlaním a vášňou!

Kde môžem získať praktické vzdelanie a skúsenosti?

Ak uvažujete o kariére konzultanta v oblasti marketingu obsahu, je veľmi dôležité mať silný základ z praktického vzdelania doplnený o praktické skúsenosti v tejto oblasti. Existuje niekoľko ciest, ktorými sa môžete uberať a ktoré vás vybavia nielen teoretickými znalosťami, ale aj reálnym know-how.

Ak chcete začať svoju cestu k tomu, aby ste sa stali odborným konzultantom v oblasti marketingu obsahu, môžete zvážiť zápis do študijného programu súvisiaceho s komunikáciou, marketingom alebo obchodným riadením, ktorý ponúka renomovaná univerzity na celom svete. Komplexné znalosti v týchto oblastiach tvoria základ úspešného marketingu obsahu poradenstvo stratégie. Formálne vzdelávanie je však len začiatkom.

Okrem toho mnohé online kurzy zamerané špeciálne na marketing obsahu ponúkajú pragmatické možnosti vzdelávania. Napríklad HubSpot Academy poskytuje zadarmo Certifikačný kurz obsahového marketingu. Podobne aj Coursera a Udemy ponúkajú celý rad komplexných programov pod vedením skúsených odborníkov, ktorí sa venujú detailom.

Nezabudnite však na toto zlaté pravidlo: skutočné učenie sa začína vtedy, keď sa teória stretáva s praxou. Nič totiž nenahradí poznatky získané pri praktickom použití naučeného:

 1. Stáže alebo základné pracovné miesta: Práca pod vedením skúsených mentorov je neoceniteľnou príležitosťou na získanie prvých skúseností.
 2. Práca na voľnej nohe: Začínajúc s malým podnikaním na voľnej nohe máte priestor na pokusy a omyly pri budovaní svojho portfólia.
 3. Dobrovoľníctvo pre mimovládne organizácie: Tvorba obsahu so spoločenským dosahom umožňuje zážitkové učenie a navyše prináša uspokojenie z pozitívneho prínosu pre spoločnosť.

Odporúča sa tiež vytvárať osobné projekty; viesť blog, spravovať kanály sociálnych médií - experimentovať! Takéto projekty poskytujú priestor podobný pieskovisku, kde sa môžete zdokonaľovať bez obáv z vážnych následkov.

Kombináciou prísnej akademickej prípravy a skutočných pracovných skúseností dosiahnete ako budúci konzultant marketingu obsahu úroveň, ktorá je pre laikov, ktorí sa rozhodnú výlučne pre jednu z týchto dvoch ciest, doteraz neznáma.

Posledný tip - zapojte sa do profesionálnych skupín v odvetví, ktoré spájajú podobne zmýšľajúcich marketérov - účasť na seminároch a sieťových podujatiach uľahčuje neustále vzdelávanie a udržiava prehľad o najnovších trendoch v neustále dynamickej oblasti marketingu obsahu.

Môžete si byť istí, že táto kombinácia formálneho vzdelania, praktických skúseností a neustáleho sledovania vývoja v odbore vás pripraví na úspešnú kariéru presvedčivého a efektívneho konzultanta v oblasti marketingu obsahu. Vaša cesta sa na prvý pohľad môže zdať dlhá a kľukatá, ale nezabúdajte, že Rím nebol postavený za jeden deň. Cesta k odbornosti pri tvorbe obsahu je dláždená neustálym vzdelávaním a neúnavnou praxou - preto začnite ešte dnes!

Marketing obsahu Cheltenham Prípadové štúdie

Skúmanie prípadových štúdií je vynikajúci spôsob, ako pochopiť skutočný vplyv konzultanta pre marketing obsahu. Tu sa ponoríme do niekoľkých ilustračných príkladov z Cheltenhamu, ktoré ukazujú, ako profesionálni konzultanti zmenili podniky prostredníctvom strategického marketingu obsahu.

Prípadová štúdia 1: Pozdvihnutie značky začínajúceho elektronického obchodu

Prvý príklad sa týka začínajúceho elektronického obchodu v Cheltenhame, ktorý sa snaží o zviditeľnenie v oblasti prichádzajúceho marketingu. Táto značka mala inovatívne produkty, ale chýbala jej účinná stratégia obsahového marketingu, ktorá by ich zviditeľnila na trhu.

Vstúpte na scénu s konzultantom pre obsahový marketing.

Diagnostikovali, že problémom je predovšetkým "nedostatočná informovanosť". Náprava? Bola zavedená robustná a škálovateľná obsahová stratégia. Použitie cielených techník SEO v rámci dobre napísaného blogu články, podarilo sa im zvýšiť organické návštevnosť webových stránok 45% za šesť mesiacov. Okrem toho starostlivo vytvorené popisy produktov zvýšili mieru konverzie o významných 20%.

Prípadová štúdia 2: Oživenie online prezentácie značky Heritage

Ďalším v poradí je tradičná spoločnosť, ktorá sa snaží etablovať na internete. Táto organizácia s dlhoročnou históriou za sebou mala problémy s nadviazaním kontaktu s mladším publikom na digitálnych platformách.

V reakcii na to konzultant pre obsahový marketing vytvoril personalizované kampane v sociálnych médiách s využitím živých videí a spolupráce s influencermi. Výsledkom bol nárast zapojenia používateľov a sledovateľov na viacerých kanáloch, čo značke umožnilo úspešne preniknúť do nových demografických segmentov. 

Prípadová štúdia 3: Zvýšenie Miestne stránky Návštevnosť kamenného obchodu

V neposlednom rade ide o príbeh kamenného maloobchodu, ktorý sa snaží prežiť uprostred rastúcej konkurencie veľkých nákupných centier a elektronických obchodov. Potrebovali povzbudiť zákazníkov, aby sa vrátili do predajní bez toho, aby pôsobili dotieravo alebo zúfalo.

Aj v tomto prípade sa do hry zapojila naša skúsená agentúra a konzultant pre obsahový marketing. Prostredníctvom geograficky cielených propagačných blogových príspevkov a hyperlokálnych Moja firma Google optimalizácia zoznamov, oživili záujem miestneho obyvateľstva. Výsledkom bolo výrazné zvýšenie návštevnosti predajní o 30% v priebehu dvanástich mesiacov.

Tieto konkrétne prípady z Cheltenhamu osvetľujú možnosti skúsených konzultantov v oblasti marketingu obsahu a spôsob, akým môžu prispôsobiť stratégie jedinečným potrebám podniku. Keď sa váš pohľad rozšíri, objaví sa nespočetné množstvo príležitostí - všetky si vyžadujú profesionálny prístup, ktorý môže poskytnúť len skúsený konzultant.

konzultant pre obsahový marketing

Posledná aktualizácia 2023-10-02T22:01:04+00:00 podľa Lukasz Zelezny

Index