Czas czytania:4 minuty

Wprowadzenie

Strona prędkość został uznany za czynnik rankingowy przez wielu szukaj engines for some time. It is also essential for your site’s SERP since it determines how quickly users get to land on your page. When visitors doświadczenie a delay when searching for a page, they are likely to abandon that site and move on the quicker sites. Consequently, users want quick responses to their queries; a delayed experience would discourage traffic from flowing into the site. As such, web developers ought to evaluate the page speed using the speed narzędzia aby zniechęcić do cofania się ruchu z witryny i obniżania jej pozycji w rankingach.

Czym jest szybkość strony w SEO?

Szybkość strony to czas ładowania strony i jest mierzona w różny sposób na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych. Ponieważ oba te urządzenia mają różne narzędzia technologiczne do oceny szybkości, do określenia szybkości witryny używa się średniej szybkości wielu stron; dlatego jeśli szybkość strony jest niska, również nasiona witryny będą wolniejsze.

Jak szybkość strony wpływa na SEO?

O sukcesie SEO decyduje kilka czynników; wszystkie te czynniki składają się na sukces SEO w Twojej witrynie. Jeśli prędkość strony jest niska, istnieje większe prawdopodobieństwo, że użytkownicy będą ją omijać, dając w ten sposób konkurentom szybciej strony internetowe i przewagę nad Twoją witryną.

Ponieważ użytkownicy wiedzą, że w Internecie jest wiele stron, nie tracą czasu na ładowanie strony pojedyncza strona przez kilka sekund. Szybkość strony jest istotnym elementem, który może poważnie wpłynąć na wyniki SEO Twojej witryny. Dlatego też należy poprawić szybkość strony, aby zapewnić odwiedzającym doskonałe wrażenia i zwiększyć ruch na stronie.

Czym są aktualizacje algorytmów Google i jaki mają wpływ na szybkość strony?

Te są to złożone procedury, które pomagają w pobieraniu informacji z indeksów wyszukiwania, a następnie natychmiastowym dostarczaniu użytkownikom poszukiwanych informacji dla ich zapytania. Google wykorzystuje jednocześnie kilka czynników rankingowych i algorytmów, aby dostarczać strony, które są uszeregowane pod względem trafności na liście wyników wyszukiwania.

Sygnał algorytmu Google ocenia takie aspekty, jak sposób, w jaki odwiedzający doceniają interakcję ze stroną internetową. Dlatego optymalizacja tych aspektów zapewnia stronie bardziej atrakcyjne i atrakcyjne dla użytkowników doświadczenie.

Im szybsza jest prędkość strony, tym lepiej dla witryny, ponieważ algorytmy google będą pobierać informacje z indeksów wyszukiwania z szybciej ładujących się stron. W przypadku stron o niskiej prędkości ładowania, tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że będą one ranking najniższe, ponieważ skomplikowane systemy wyszukiwania danych będą wymagały czasu, zanim do nich dotrą.

Podstawowe czynniki internetowe, które pomogą poprawić szybkość strony

Te podstawowe czynniki internetowe to fundamentalne elementy, które pomogą Ci poprawić szybkość strony internetowej. Stanowią one część inicjatywy Google, która obejmuje sygnały jakości niezbędne do zapewnienia użytkownikowi doskonałych wrażeń podczas interakcji ze stroną internetową.

Podstawy sieci internetowej koncentrują się obecnie na kilku metrykach, a mianowicie, LCPCLS i FID. Te trzy metryki oceniają doświadczenie użytkownika, obserwując szybkość, z jaką strony są stabilne wizualnie, interakcyjne i ładujące się.

  • Farba o dużej zawartości (LCP) Wiąże się z aspektem ładowania i koordynuje szybkość, z jaką odwiedzający stronę mogą zapoznać się z jej największą zawartością. Zgodnie ze standardami google, obraz lub tekst powinien ładować się w czasie nie dłuższym niż 2,5 sekundy. W przeciwnym razie strona będzie się ładować wolniej.
  • Łączne przesunięcie układu (CLS) dotyczy stabilności wizualnej; jeśli strona po załadowaniu zmienia położenie, jest to traktowane jako słabe doświadczenie użytkownika. Przyczynia się to do zwiększenia wyniku CLS strony internetowej. Według Google wynik CLS powinien wynosić nie więcej niż 0,1, aby zapewnić odpowiednią stabilność wizualną.
  • Opóźnienie pierwszego wejścia (FID) pozwala uchwycić pierwsze wrażenie odwiedzającego dotyczące responsywności i interakcji strony internetowej. Po drugie, ocenia długość czasu zaangażowania od momentu pierwszego wejścia użytkownika na stronę do momentu, w którym wyszukiwarka może zareagować na interakcję.

Jak ocenić wydajność i szybkość witryny?

Istnieje wiele czynników, które można sprawdź aby dowiedzieć się, czy Twoja witryna ma wymaganą szybkość. Zawsze należy angażować się w takie działania, ponieważ mogą one w znacznym stopniu wpłynąć na sukces SEO; wśród czynników, o których mowa, są m.in. analiza, podstawowe informacje o sieci, metryki GT, informacje o szybkości strony Google i krzyczące żaby.

  • Google Analytics Pomagają one zmierzyć wydajność i szybkość działania poprzez sprawdzenie różnych aspektów, takich jak
  • Czas ładowania się stron z wybranych przykładów strony w obrębie witryny - Aby określić szybkość ładowania stron w witrynie, można ocenić szybkość ładowania stron w różnych przeglądarkach. Dostęp do tych danych można uzyskać, korzystając z raport na czas pracy użytkownika.
  • Szybkość wykonania - to czas, jaki strona potrzebuje na załadowanie treści; dane te można również uzyskać na podstawie czasów użytkowników.
  • Prędkość synchronizacji - jak szybko wyszukiwarka pobiera treści i udostępnia je użytkownikowi. Dane te można sprawdzać na podstawie czasu pracy użytkownika.
  • Podstawowe informacje o sieci - zajmuje się rozwiązywaniem problemów na stronach witryny oraz ogólną wydajnością witryny. Raport można pobrać z witryny konsola wyszukiwania i zazwyczaj pojawiają się osobno dla urządzeń mobilnych i desktopowych. Strony o słabych wynikach są zwykle zaznaczane w raporcie Search Console. Dzięki temu łatwo je zidentyfikować i zacząć poprawiać, aby spełniały wymagane standardy.
  • Metryka GT  is a speed measuring tool that evaluates how quickly your site loads; it alerts whether to improve your page speed. Therefore, enabling you to enhance na stronie speed since users want quick pages that load faster to help them settle their demands.
  • Ograniczenia szybkości strony Google-. służy do oceny szybkości każdej strony za pomocą narzędzia Google page speed insight. Jest to idealne narzędzie pomagające zrozumieć, jak wygląda ranking strony. Dostarcza ono również zaleceń dotyczących poprawy szybkości strony i jej rankingu.

Jaka jest idealna prędkość strony dla witryny?

Według Google, dwie sekundy to zalecana długość czasu ładowania strony dla dostępności witryny e-commerce. Google ustaliło ten próg, aby umożliwić właścicielom witryn przyspieszenie działania stron, tak aby użytkownicy mogli łatwo dotrzeć do wyszukiwanych informacji. Każdy czas krótszy od tego progu jest uważany za wolniejszy.

In summary, page speed is a crucial component in SEO success for any site and its many building blocks in SEO success. Website developers need to emphasize page speed since it has direct implications concerning users’ experience. Site visitors would not tolerate a slow web page that could make them never return to such a site. Hence such might cause the website to lose traffic and a decline in its rankings. Similarly, to the website owners, you should frequently evaluate the page speed in your website to check if there is a need for any improvements so that you do not give your konkurent who has faster web pages an edge over your site.

More to read:

https://www.toptal.com/site-speed-optimization/pagespeed-insights-best-practices

Czy ten post był pomocny?

Czy szybkość strony ma wpływ na SEO?

Last Updated in maj 2022 by Łukasz Żelezny