Digitaalisesta maisemasta on tullut markkinoinnin gladiaattoreiden areena, jossa jokainen tuotemerkki käyttämällä erilaisia välineitä pyrkiessään saavuttamaan top of haku moottorien sijoitukset. Olet luultavasti kuullut kuiskauksia SEMrushin kyvyistä digitaalisen ymmärryksen majakkana: mutta saatat kysyä itseltäsi: "Kuinka tarkka SEMrush on?". Ovatko sen monipuoliset ominaisuudet riittävän luotettavia, jotta opas sinun liiketoiminta verkkopromootioon? Tutustutaan tähän polttavaan kysymykseen ja analysoidaan, kuinka tehokas ja tarkka SEMrush todella on.

Mikä on SEMRush?

SEMrush erottuu yhtenä kattavimmista hakukoneoptimoinnin (SEO) työkaluja nykypäivän markkinoilla. Sen monipuolisuus perustuu sen uskomattomaan kykyyn tarjota syvällistä tietoa, josta hyötyvät sekä SEO-aloittelijat että kokeneet ammattilaiset.

SEMrush tarjoaa erityisesti seuraavia tietoja verkkosivuston liikenne, avainsana oivalluksia, linkkiprofiileja, kilpailija-analyysejä ja paljon muuta. Tämän työkalun avulla saat käyttöösi runsaasti tietoa, jonka avulla voit laatia tehokkaan SEO-ohjelman. strategia verkkosivustollesi.

Vaikka sen ominaisuuksien valikoima kuulostaakin vaikuttavalta, käyttäjien mielestä tärkeintä on se, kuinka tarkka se on. Tarkkuus määrittää, voimmeko luottaa raportoituihin tietoihin markkinointistrategioita suunnitellessamme. Miten SEMrush pärjää tarkkuuden suhteen? Pysy kuulolla, kun analysoimme jokaisen osan mitä tämä työkalu sisältää.

SEMrushin tarkkuus eri alueilla

Kun keskustellaan siitä, kuinka tarkka SEMrush on, on tärkeää tutkia alustan suorituskykyä eri tilanteissa. verkkotunnukset. Syvennyn seitsemään tärkeimpään alaan, joilla sen tarkkuus on keskeisintä.

Avainsana määrä

Avainsanamäärä tarkoittaa sitä, kuinka usein tiettyä avainsanaa etsitään tietyn ajanjakson aikana. Omassa henkilökohtaisessa kokemus, SEMrush osoittautuu varsin kiitettäväksi tällä alalla. Niiden tiedot ovat yleensä kohtuullisen lähellä Googlen Keyword Plannerin antamia lukuja. Tietenkin vähemmän suosittujen tai erittäin kapea-alaisten avainsanojen kohdalla voi esiintyä poikkeamia. Kaiken kaikkiaan niiden arviot soveltuvat kuitenkin hyvin tehokkaaseen SEO-suunnitteluun ja -strategiaan.

Avainsanan vaikeus

Avainsanan vaikeuden ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että tiedetään, kuinka vaikeaa olisi sijoitus hakukoneissa, kuten Googlessa, millä tahansa termillä. Kun mietitään, kuinka tarkasti SEMrush arvioi avainsanojen vaikeutta, olen havainnut, että työkalu tarjoaa useimmiten hyödyllistä tietoa. Se käyttää kuitenkin algoritmista laskentaa eikä reaaliaikaista hakukoneiden tulossivujen (SERPs) analyysia. joka voi joskus aiheuttaa pieniä poikkeamia.

Palkata SEO konsultti

Kustannukset per klikkaus (CPC)

SEMrushin CPC-lukujen tarkkuuden on havaittu olevan jatkuvasti lähellä Google AdWordsin ehdottamia lukuja. Tämä luotettava tieto auttaa muodostamaan talousarvio PPC-kampanjoita koskevat päätökset ja sijoitetun pääoman mahdollisen tuoton ymmärtäminen.

Kilpailuanalyysi

Kilpailuanalyysiominaisuuksien osalta SEMrush on yleensä erinomainen - se tarjoaa varsin tarkkoja tietoja digitaalisista kilpailijoistasi ja heidän strategioistaan. Se antaa sinulle tietoa kilpailijasi orgaanisen haun suorituskyvystä - mutta muista, että se tarjoaa arvioituja tuloksia, jotka eivät perustu kaiken kattaviin raakatietoihin.

Takalinkkiprofiilien alalla on tapauksia, joissa SEMrushin tarkkuus/luotettavuus on mielestäni hieman heikompi kuin muiden alan johtavien työkalujen, kuten Ahrefs tai Moz; erityisesti silloin, kun on kyse äskettäin hankituista tai kadonneista linkeistä. Siitä huolimatta tarjottu huomattava määrä tietoa on edelleen suurelta osin arvokasta.

Avainsana Ranking

Onnistuneen hakukoneoptimoinnin olennainen osa on sen määrittäminen, millä sijalla verkkosivusto on tiettyjen avainsanojen osalta SERP-listalla. Mielipiteiden tehokkuus vaihtelee tässä asiassa, mutta voit olla varma, että yleisesti ottaen - kun pohditaan "kuinka tarkkoja semrushin liikennetiedot ovat", erityisesti avainsanojen sijoittumisen osalta - ne ovat pikemminkin tarkempia kuin epätarkempia.

Avainsana Discovery

Uusien mahdollisuuksien löytämiseksi asiaan liittyvien tai vaihtoehtoisten avainsanojen kauttaEi pelkästään olemassa olevien avainsanojen tarkastelemiseksiSEMrush todella loistaa, sillä sen vahvuudet ovat juuri tässä: näytössä näkyvä löytöprosessi näyttää oivaltavia suosituksia, jotka perustuvat riittävän vankasti historiallisiin tietoihin, jotka tukevat vahvasti käyttäjien käyttäytymisessä havaittuja malleja.

Miten saada tarkimmat tiedot SEMrushista?

Kun tutkitaan, kuinka tarkka SEMrush on, on myös tärkeää ymmärtää, miten voit varmistaa tietojen mahdollisimman suuren luotettavuuden. Tähän liittyy pääasiassa ristiintaulukointi ja todentaminen.

Vertaa tietoja Ahrefsia vastaan

Yksi tehokkaista toimenpiteistä on verrata SEMrushin tietoja muihin SEO-työkaluihin, kuten Ahrefsiin. Vaikka kullakin työkalulla on erilainen algoritmi laskentaan. mittarit, niiden tuloksissa pitäisi olla tiettyä johdonmukaisuutta, joka voi johtaa keskiarvoon, mikä parantaa ymmärrystäsi kyseisistä mittareista.

Tyypillisesti näitä tekijöitä voivat olla:

  1. Avainsana Volume: Vertaa, miten molemmat alustat listaavat tiettyjen avainsanojen volyymit.
  2. Avainsanan vaikeus: KD: Arvioi avainsanojen kilpailukykyä Ahrefsissa ja aseta se vastakkain SEMrushin KD:n kanssa. luokitus.
  3. CPC-arviointi: Korreloi Kustannukset Per Click -arviot molempien työkalujen välillä.
  4. Takalinkkiprofiilin arviointi: Tarkista SEMRushin raportoimat linkit Ahrefsin määrittelemien linkkien kanssa.

Arvioimalla näitä keinoja saat realistisemman kuvan siitä, kuinka tarkka Semrush on kilpailijoihinsa verrattuna.

Tarkista Googlen avulla

Google on edelleen kultainen standardi, kun etsit aitoa SEO-tietoa. Sen käyttäminen vertailukohtana voi selventää entisestään epäjohdonmukaisuuksia tai epäselvyyksiä, joita saatat kohdata SEMrushia käyttäessäsi.

Googlen tarjoamat kaksi päätyökalua palvelevat tätä tarkoitusta:

  • Google Keyword Planner: Mainoskeskeinen työkalu, joka on alun perin suunniteltu AdWords-mainostajille, mutta jota monet SEO-ammattilaiset käyttävät myös uudelleen. Tämän kattavan tietokannan avulla käyttäjät voivat tarkistaa hakumäärä ja kilpailu SEMrushista kerättyjä tietoja.
  • Google Hakukonsoli: SC on suunnattu erityisesti verkkopäälliköille, ja se tarjoaa ratkaisevan tärkeää tietoa verkkosivustojen hakutuloksista, kuten klikkausprosentista (CTR), näyttökertojen määrästä, liikennettä tuottavista kyselyistä ja niin edelleen. Vertailemalla näitä analytiikka SEMRushin avulla tuotettujen mittareiden rinnalla voidaan saada kattavampi kuva sivustosi digitaalisesta jalanjäljestä.

Näiden lähestymistapojen takana on jatkuva oppiminen ja pysyminen ajan tasalla algoritmien muutoksista, jotka vaikuttavat näiden työkalujen tarjoamiin tietoihin niiden pyrkiessä vastaamaan - "kuinka tarkkoja semrush-liikennetiedot ovat?".

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka mikään järjestelmä ei ole 100%-tarkkuus, joka johtuu hakutoiminnan jatkuvasta vaihtelusta kaikkialla maailmassa. konsultointi Vertailulähteet, kuten Google, maksimoivat SEMrushin käytöstä saatavan tarkkuuden.

Miksi muutimme hakuvolyymialgoritmiamme?

Hakumäärää kuvaavan algoritmin muuttamiseen oli useita syitä. Vastausten etsiminen kysymykseen "kuinka tarkka on SEMrush?" johti välittömään oivallukseen - kyse ei ole vain tarkkuudesta, vaan myös parantamisesta ja edellä pysymisestä kilpailuympäristössä. Aika on opettanut meille, että muutos on välttämätön, etenkin kun pyritään kohti parempaa käyttäjäkokemusta ja luotettavampia tietotuloksia.

Google Keyword Planner

Alkuperäinen tietolähde oli pääasiassa Google Keyword Planner. Tämän työkalun teho on siinä, että se tarjoaa ainutlaatuisen näkemyksen suoraan Googlelta itseltään, mikä tekee siitä erittäin luotettavan. Pelkästään yhdestä alustasta riippuvaisuus voi kuitenkin rajoittaa näkökulmaa. Ahrefsin tekemän tutkimuksen mukaan Google Keyword Plannerin kautta saatu arvio avainsanojen liikenteestä poikkesi usein kohtuullisen paljon todellisista liikennetiedoista.

Google Search Console

Näin ollen alkoi käyttää Google Search Console myös. Olennainen näkökohta Search Console -tietojen tarkastelun taustalla on realismi. Se ei ainoastaan paljasta orgaanisen haun suorituskykyä, vaan tarjoaa jopa indeksoidun sivun. raportointi suoraan hevosen suusta - kuin pääsisit kulissien taakse oman verkkosivustosi suorituskykymittareihin! Yksinomaan tähän työkaluun luottaminen voi kuitenkin johtaa vääristyneisiin tulkintoihin.

Kolmannen osapuolen alustat (SEMrush, Moz, Ahrefs jne.).

Pian ymmärsin, että laajentamalla työkalujen valikoimaa voisimme saada vertaansa vailla olevaa tietoa tehokkaista algoritmeista eri alustoilla, joilla kaikilla on omat vahvuutensa ja puutteensa. SEMRush on tarkkana tarjotessaan kattavia SEO-ratkaisuja; Moz on erinomainen tarjotessaan monipuolisia SEO-ratkaisuja. linkkien rakentaminen ja sivusto indeksointi ominaisuudet, kun taas Ahref auttaa ymmärtämään kilpailijoiden takalinkkejä sijoitusanalyysin lisäksi.

Kaikkien näiden lähteiden yhdistäminen auttoi minua voittamaan monolähteisiin liittyvät rajoitukset, mikä avasi tietä monipuolisemmalle ja paremmalle musiikille. maailmanlaajuinen näkymä avainsanastrategioita varten, mikä maksimoi ennusteiden luotettavuuden.

: tieteellisesti hyväksytty tutkimus/artikkeli, jossa kerrotaan, miten Google Keyword Plannerin arvioidut liikennetiedot ja todelliset tiedot voivat poiketa toisistaan : Vaikka SEMRush tarjoaa kattavia ratkaisuja, sillä on silti rajoituksia verrattuna muihin alustoihin, kuten MOZ tai AHREFS.

Pyrkiessäni jatkuvasti parantamaan SEMrushin tarkkuutta päätin tehdä suuren algoritmipäivityksen. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tätä päätöstä ei tehty kevyesti tai toteutettu hätäisesti.

Aloitin tutkimalla, mistä SEMrushin nykyiset tiedot olivat peräisin, ja tajusin, että uudet, luotettavat tiedot voisivat parantaa sen tehoa. . tavoite ei ollut pelkästään lisätä näiden lähteiden määrä, mutta myös niiden laatu - varmistaen, että ne ovat luotettavia tiedon tarjoajia.

Matka alkoi Google Search Console -tietojen integroimisella koneoppimiseen. Tämän hakukäyttäytymistä koskevien tietojen runsaan aarreaitta-aineiston hyödyntäminen tarjosi seuraavat mahdollisuudet suora Googlen omista tietokannoista. Tämä vahvisti SEMRushin kykyä ennustaa avainsanamääriä ja sijoituksia tarkemmin eri termeille eri puolilla maailmaa sijaitsevilla paikkakunnilla.

En pysähtynyt tähän, vaan lisäsin peliä ottamalla mukaan klikkausvirtatiedot. Useiden ulkopuolisten toimittajien, kuten Jumpshotin ja SimilarWebin, tarjoamat clickstream-tiedot antoivat meille pääsyn anonyymiin selaustietoon miljoonista maailmanlaajuisista osoitteista. internet käyttäjät. Tämä runsas tietämys auttoi merkittävästi tarkentamaan käyttäjien aikomuksia koskevaa analyysiämme erityisesti orgaanisten avainsanojen ja maksettujen mainosten osalta.

Lisäksi sisällytin muiden keskeisten SEO-alustojen, kuten MOZin ja Ahrefsin, tuottamat tiedot myös SEMrushin algoritmiprosessiin. Vertaamalla SEMrushin tarkkuutta muihin työkaluihin varmistamme, että pysymme samalla tasolla tai jopa edellä.

Tulosten parantamiseksi Bingin julkisesti saatavilla olevat avainsanojen käyttötiedot liitettiin järjestelmäämme. arkkitehtuuri myös. Tämä tarjosi toisen kerroksen validiteetin tarkistamiseen avainsanojen suorituskyvylle. ennusteet tärkeimmillä hakualustoilla muutakin kuin vain Googleen liittyviä SEO-vaikutuksia.

Siksi uusien vankkojen tietolähteiden käyttöönotto on lisännyt SEMRushin ydinkapasiteettia huomattavasti ja samalla parantanut sen tarkkuutta avainsanojen volyymin, avainsanojen vaikeusasteen ja CPC-kustannusten (Cost Per Click) sekä kilpailija-analyysin raportoinnissa ja niin edelleen.

Muistetaan, että ponnistelut on aina käynnissä kulissien takana, ja tavoitteena on väsymätön innovointi, jonka tavoitteena on optimoida käyttäjäkokemus mahdollisimman tarkasti tiukoilla iteraatioilla, joita tukee uskottava tutkimus ja oivaltavaa analytiikkaa.

Loppuanalyysissä, joka koskee "kuinka tarkka on SEMrush", voidaan todeta, että tämä paljon kehuttu työkalu kestää hyvin tarkastelun, ja se on osoittautunut luotettavaksi resurssiksi SEO-ammattilaisille. Tietyt epäselvyyksien sävyt peittävät alleen esimerkiksi avainsanojen vaikeusasteen ja CPC-tietojen kaltaisia seikkoja, mutta ne tarjoavat silti arvokkaita perusmittareita verkkopyrkimyksillesi. tehokkaan, tietoon perustuvan SEO-strategian suunnittelu edellyttää vankkaa analytiikkaa - siinä SEMrush on merkittävässä asemassa.

Ensinnäkin sen taito tehdä tarkkaa kilpailuanalyysia erottaa sen huomattavasti muista tämän alan työkaluista. Se tarjoaa kattavaa tietoa kilpailijoiden takalinkkiprofiileista ja avainsanaluokituksista, jotka ovat keskeisiä verkkosivuston yleisen suorituskyvyn ja näkyvyyden onnistumisen kannalta. Usko minua, älä jätä näitä parametreja huomiotta!

Toiseksi sen uusi hakumäärää kuvaava algoritmi parantaa huomattavasti tietojen tarkkuutta sekoittamalla tuoreita lähteitä koneoppimismalliin. On kuitenkin tärkeää olla tietoinen erilaisista toimintamenetelmistä eri alustoilla, kuten Google Keyword Plannerissa ja Ahrefsissa, sillä se tarjoaa näkökulmaa vaihteluihin, joita voit havaita tietyissä mittareissa.

Lopuksi keskustelu siitä, kuinka tarkkoja SEMrushin liikennetiedot ovat, osoittautuu monimutkaiseksi mutta lopulta palkitsevaksi. SEMrushin tietojen vertaaminen useisiin lähteisiin, kuten Ahrefsiin, ja niiden tarkistaminen Googlen kanssa paljastavat usein merkityksellisiä kerroksia. syvyys kuvaamaan tarkasti sivustosi asemaa digitaalisessa ympäristössä.

Loppujen lopuksi mikään työkalu ei siis ole täydellinen ratkaisu, vaan SEMRushin vahvuuksien yhdistäminen muihin työkaluihin tuottaa kokonaisvaltaisemman yleiskuvan. SEMRushin tietyillä osa-alueilla saavutettu vaikuttava tarkkuus korostaa, miksi niin monet valitsevat tämän huippuluokan ohjelmistopalvelun valikoimaansa. Jatketaan siis oppia ja sopeutua näiden kehittyvien työkalujen mukana, jotta voimme paremmin navigoida tietämme SEO:n dynaamisen kentän läpi!

Kuinka tarkka SEMRush on

Viimeksi päivitetty 2023-06-29T13:46:53+00:00 by Lukasz Zelezny

Indeksi