Προγραμματισμός κλήσης

Επιλέξτε την ώρα που ταιριάζει στο ημερολόγιό σας. Η κλήση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Google Meet (θα βρείτε λεπτομέρειες στο email).