Τι λένε οι πελάτες μας

Μαρτυρίες

κριτικές speachmark

Miao Chen

Τον τελευταίο χρόνο που συνεργαζόμαστε με τον Lukasz, έχουμε 7 x την οργανική μας επισκεψιμότητα αναζήτησης. Ο Lukasz μας παρείχε λεπτομερή σχεδιασμό και στρατηγική για να καθοδηγήσει τις εργασίες SEO τόσο από τεχνικής πλευράς όσο και από πλευράς περιεχομένου. Μας έχει επίσης συστήσει εξαιρετικές επαφές για δημόσιες σχέσεις και άλλους πόρους που σχετίζονται με το SEO. Ήταν μια σπουδαία χρονιά συνεργασίας με τον Lukasz και σίγουρα μια παραγωγική χρονιά.
κάρτα αναθεώρησης εικόνας σχήματος τριγώνου