Πώς λειτουργεί το νέο πρωτόκολλο ευρετηρίασης του Bing

IndexNow - ένα πρωτόκολλο ευρετηρίασης ανοικτού κώδικα.

SEO.London

SEO.London από τον Lukasz Zelezny

{{if_date_enable_dsg1_mdf}}

Ενημερώθηκε:

{{ifend_date_enable_dsg1_mdf}} {{if_date_enable_dsg1_pub}}

Δημοσιεύθηκε:

{{ifend_date_enable_dsg1_pub}}

Το IndexNow είναι ένα πρωτόκολλο ευρετηρίασης ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε από το Bing και το Yandex. Οι δύο μηχανές αναζήτησης το ανακοίνωσαν τον Οκτώβριο του 2021.

SEO.London από τον Lukasz Zelezny

{{if_date_enable_dsg3_mdf}}

Ενημερώθηκε:

{{ifend_date_enable_dsg3_mdf}} {{if_date_enable_dsg3_pub}}

Δημοσιεύθηκε:

{{ifend_date_enable_dsg3_pub}}
,