Τα βασικά στοιχεία των αναφορών μάρκας

Off-Page SEO: Τι είναι οι αναφορές μάρκας και πώς επηρεάζουν την κατάταξη στην αναζήτηση; 

Τα βασικά στοιχεία των αναφορών μάρκας

Η αναφορά μάρκας είναι μια διαδικτυακή αναφορά σε μια μάρκα. Η ιστοσελίδα σας είναι ένα εμπορικό σήμα. Όταν κάποιος μιλάει για τον ιστότοπό σας στο διαδίκτυο, ο ιστότοπός σας θα κερδίσει μια αναφορά μάρκας. 

Συναφείς Backlinks

Οι συνδεδεμένες αναφορές μάρκας είναι συνήθως συγκειμενικοί backlinks, γεγονός που τις καθιστά απίστευτα χρήσιμες για το SEO. Ωστόσο, δεν δημοσιεύονται από μόνες τους. 

Άμεση κυκλοφορία

Ακόμα και οι αναφορές μάρκας χωρίς σύνδεση είναι χρήσιμες για το SEO. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μη συνδεδεμένων αναφορών μάρκας και της άμεσης επισκεψιμότητας.

Αναφορές σε εμπορικά σήματα και εξουσία

Οι αναφορές στο εμπορικό σήμα αυξάνουν το κύρος. Οι συνδεδεμένες αναφορές μάρκας μεταβιβάζουν ποσοτικά μετρήσιμο κύρος.

Αναφορές σε εμπορικά σήματα και εξουσία

Οι αναφορές στο εμπορικό σήμα αυξάνουν το κύρος. Οι συνδεδεμένες αναφορές μάρκας μεταβιβάζουν ποσοτικά μετρήσιμο κύρος.

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την οργανική τους επισκεψιμότητα, να αναπτυχθούν, να προσελκύσουν νέους πελάτες και να αυξήσουν τα έσοδα από τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς.