Множество сини пръстени

Лукаш Железен

Метрики за маркетинг на съдържанието 

Разберете какви показатели за маркетинг на съдържанието трябва да следите

Ниво 3

Сини пръстени

Ниво 1

Сини пръстени

Ниво 4

Сини пръстени

Средно време на страницата

Множество сини пръстени

Средното време на страницата е показател, който показва колко дълго аудиторията остава на сайта ви. 

Степен на отпадане 

Множество сини пръстени
Множество сини пръстени
Множество сини пръстени

Процентът на отпадане е ценен показател, който измерва колко хора напускат сайта ви, след като са посетили само една страница.

Брой социални акции

Множество сини пръстени

Социалните медии са лесен начин да разпространите информация за съдържанието си.

Коефициент на преобразуване

Множество сини пръстени
Множество сини пръстени
Множество сини пръстени

Важно е да имате ясно определение за това какво е конверсия, преди да започнете да я измервате.

Искате ли още?

История 1

Google не индексира изображенията

История 2

Защо бизнесът ми не се показва в Google Maps

..................................................